Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

15-lecie

Treść


.
.
Podziękowań nadszedł czas
 
    Chciałabym dzisiaj znaleźć ze słów prostych najprostsze i z pięknych najpiękniejsze, by pozbierać od ludzi pachnące wiosną kwiaty życzeń i przynieść w podzięce Zespołowi Redakcyjnemu „Z Grodu Kingi” z p.Zosią Gierczyk i państwem Jolantą i Janem Czechami na czele.
     Świata nie zmienimy, ale można zmieniać siebie, z ziemi sięgać po gwiazdy i mądrze wykorzystać podarowany nam czas. Za pomoc w tej pracy nad sobą dziękujemy dzisiaj serdecznie, najserdeczniej.
Okazja jest, bo stwarza ją jubileusz 15-lecia istnienia tej regionalnej miejscowej Redakcji, która przed laty zainspirowana przez społeczników - marzycieli, zaczęła działalność na rzecz miasta i gminy Stary Sącz.
Byli wśród nich wtedy m.in. księża: Alfred Kurek i Józef Kaczmarski; siostra Małgorzata Powrózek, oraz Jacek Lelek, Tomasz Konicki, Piotr Dyrek, Marian Potoniec, Daniel Śmierciak. Na przestrzeni lat zmieniali się redagujący pismo. Jedni pracowali krócej inni dłużej. Przez dłuższy czas współpracowali: Barbara Gomółka, Maria Rundstuk, ks.Paweł Tyrawski, s.Agnia Elżbieta Sienkiel, s.Cecyliana Gawrzyńska, s.Wiktoriana Kita i Anna Skalska.
    Nie ma już wśród nas ks.Pawła Tyrawskiego, nie będzie już jego ewangelizujących komentarzy i refleksyjnych rozważań na temat najtrudniejszych i najważniejszych dla człowieka spraw, ale owocuje ziarno rzucone w glebę ludzkich serc - zgodnie z przesłaniem Chrystusa, które przypomina ks.kapelan Roman Stafin i piszące dla nas Siostry Klaryski - Teresa Izworska, Elżbieta Wielebińska, Michaela Wasylciów
            Droga bliska naszym sercom Redakcjo!
Czego życzyć z okazji jubileuszu, który na różnej płaszczyźnie jednych zmusza do spojrzenia wstecz i oceny własnych osiągnięć, innych zobowiązuje do wdzięczności, o której Jan Paweł II mówił, że jest sprawą bardzo ważną i potrzebną. W imię tej wdzięczności dziękujemy Państwu za ciekawe reportaże, felietony i wywiady ukazujące nasze urokliwe miasto i niezniszczalny świat wartości, za prezentację ludzi godnych naśladowania; dziękujemy za spotkania z Przeszłością, za światło przekazywanej wiedzy i bogactwo dostarczanych przeżyć; za obudzone marzenia. Wszystko to pisane piękną polszczyzną, która niejednych uczula na bylejakość naszej codziennej mowy, uwrażliwia i zobowiązuje.
    Za wszystko dziękujemy i życzymy zdrowia oraz z pasją podejmowanej redakcyjnej pracy nad kształtowaniem postaw obywatelskich oraz rozwijania kultury intelektualnej Czytelników, którzy już dzisiaj z dumą a czasem ze wzruszeniem mówią o swojej małej Ojczyźnie.
    W „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” A.Mickiewicz napisał, że „Ten jest większy między ludźmi, kto im służy i kto, poświęca się dla ich dobra, a im kto lepszy, tym więcej poświęcić powinien”. Współcześnie zaś inny pisarz stwierdza, że jeżeli dzięki czyjemuś działaniu, było na ziemi trochę więcej dobroci i światła, to już jego życie miało sens. Wiadomo, że czas jest najcenniejszym darem człowieka dla człowieka.
    Chwała więc i dziękczynienie za 15 lat ofiarnej działalności, za przeszło 180 numerów pisma coraz bogatszych tym pięknem, które zachwyca do pracy i ma Norwidowy kształt miłości. Niech Święta Kinga każdemu osobno i wszystkim razem wyprasza potrzebne łaski, bo to nasze parafialne Pismo jest także wizytówką Starego Sącza i Klasztoru, który stanowi pomnik kultury i bogactwo zmieniających się pokoleń.
„Z naszej pracy i z naszej zasługi korzystać będą znów następcy nasi” - powtarzam na zakończenie za Adamem Asnykiem.
W imieniu Czytelników i podopiecznych Caritasu
Kazimiera Mrówka
.

Praca licencjacka na temat:

STAROSĄDECKIE CZASOPISMO PARAFIALNE

„Z GRODU KINGI” (1997-2010)

 

    Miło nam poinformować, że studiująca na wydziale filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie p. Wioletta Orłowska podjęła próbę sporządzenia monografii naszego pisma parafialnego, pod kierunkiem dr hab. Marii Konopki, prof. UP. Pracę, ocenioną na bardzo dobry i z takim wynikiem również obronioną w czerwcu 2011, pisała z pomocą informacyjną państwa Jolanty i Jana Czechów.

            Ponad 70-stronicowe opracowanie składa się z czterech rozdziałów, obejmujących następujące zagadnienia:

1. Stary Sącz, jego historię i teraźniejszość - z akcentem na życie kulturalne.

2. Szkic informacyjny o prasie lokalnej, jej historii i funkcjach w Polsce po r. 1989.

3. Charakterystykę czasopisma „Z Grodu Kingi” uwzględniającą genezę, historię, rozwój oraz działalność organizacyjną redakcji.

4. Bogaty, bo aż 23-stronicowy, analityczny przegląd tematyczny zawartości pisma.

 

W zakończeniu autorka informuje o zastosowanych w trakcie pisania metodach badawczych, m.in. socjologicznej, bibliograficznej oraz informacyjno-analitycznej, wykorzystujących materiały źródłowe, czyli wszystkie numery czasopisma od momentu jego powstania, a także wywiad z redagującą pismo p.Jolantą Młodkowską-Czech. Wymieniona praca licencjacka jest i będzie dla przyszłych pokoleń starosądeczan cennym materiałem źródłowym, tak z dziedziny religii i funkcjonowania Kościoła, jak i historycznych i kulturalno-oświatowych wydarzeń, związanych z miastem i jego mieszkańcami, a utrwalonych na stronach parafialnej gazetki. Obejmuje szeroki zakres tematyczny zagadnień, doceniając szczególną rolę czasopisma „Z Grodu Kingi” w integrowaniu i jednoczeniu się rodzin, a także rodaków rozsianych po Polsce i świecie. Temu celowi służy również dostępność pisma na stronie internetowej, prowadzonej społecznie przez p. Jana Czecha.

Stopniowo wzrastający, stosunkowo wysoki nakład, jak i pokaźna objętość dowodzą jego popularności i poczytności w środowisku. Uczestnicząc we wszystkich ważniejszych wydarzeniach i utrwalając je w kronikarskim zapisie, pismo „Z Grodu Kingi” pretenduje do roli współorganizatora życia religijnego, społecznego i kulturalnego miasta i gminy Stary Sącz.

Zofia Gierczyk

 

332100