Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Sądeczanie pod Ołtarzem Papieskim

Treść


.
Sądeczanie pod Ołtarzem Papieskim
 
   Z inicjatywy Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” 10 sierpnia przy Ołtarzu Papieskim odbył się II Zjazd Sądeczan. Wszystko rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył ks.bp Władysław Bobowski. Mszę Świętą koncelebrowali także kapłani z sądeckich parafii oraz księża misjonarze. Obecni byli m.in. ks.Stanisław Kowalik - kapelan Związku Podhalan i ks.Marcin Kokoszka - dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania.
.

.
   Eucharystia zgromadziła setki mieszkańców Sądecczyzny i samorządowców. Obecny był marszałek Marek Sowa, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego i powiatu nowosądeckiego, a także gospodarze gminy Stary Sącz. Wokół Ołtarza Papieskiego stanęły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół oraz stowarzyszeń i związków. Oprawę liturgii zapewnili członkowie SKT „Sądeczanin” i zespołu regionalnego „Starosądeczanie”, a o muzyczną stronę zadbał Chór Męski z Siołkowej. Dary w czasie Eucharystii składali członkowie SKT „Sądeczanin”, panie z kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele Domu Pszczelarza z Kamiannej i twórcy ludowi z Sądecczyzny.
  Ważnym elementem uroczystości było wręczenie honorowych odznaczeń Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”. Odznaczenia te, według regulaminu. będą otrzymywać osoby szczególnie zasłużone dla Sądecczyzny, które pomnażają wspólne dobro i wpływają na kształt i rozwój naszego regionu. Pierwszymi nagrodzonymi zostali bracia Marian i Józef Koralowie, a medale wręczali marszałek Marek Sowa, prezes SKT „Sądeczanin” Zygmunt Berdychowski i burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
  Tuż po Eucharystii rozpoczął się wielki festyn rodzinny. Uroczystego otwarcia dokonali marszałek Marek Sowa, prezes Zygmunt Berdychowski, starosta powiatu nowosądeckiego Jan Golonka i burmistrz Jacek Lelek.
- Bardzo się cieszymy, że przyjechaliście do Starego Sącza. Bawmy się do wieczora - mówił Zygmunt Berdychowski.
- Tu w Starym Sączu rozpoczęła się Sądecczyzna, rozwój Sądecczyzny i w tym miejscu przy Ołtarzu Papieskim miało miejsce najważniejsze wydarzenie. Tutaj jesteśmy sobą, cieszmy się z tego kim jesteśmy i skąd jesteśmy - dodał burmistrz Lelek.
    Podczas II Zjazdu Sądeczan na scenie prezentowali się kandydaci nominowani do II edycji plebiscytu o „Nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin”. Celem plebiscytu było wyróżnienie instytucji i osoby z Sądecczyzny, która swoim dorobkiem twórczym i talentem artystycznym uczy szacunku do miejsc, w którym żyjemy, do tradycji i kultury naszego regionu. W tegorocznym konkursie walczyło 20 zespołów regionalnych i 25 twórców ludowych. Przez niemal trzy tygodnie zabiegali oni o głosy Sądeczan. Te oddawane były za pomocą kuponów konkursowych, SMS-ów oraz formularza elektronicznego umieszczone na portalu Sądeczanin.info.
Ostatecznie Sądeczanie zdecydowali o zwycięstwie zespołu „Dolina Popradu” oraz Stanisławy Majda ze Świniarska - mistrzyni bibułki i szydełka,
.

.
   W plebiscycie łącznie wzięło udział 32 tysięcy 591 osób. Na „Dolinę Popradu” głosowało 6185 osób. Z kolei na Stanisławę Majdę padło 1272 głosów. Nagrody zwycięzcom - symboliczne czeki na 20 tys. i 10 tys. złotych wręczał Zygmunt Berdychowski. Wzruszeni laureaci przede wszystkim dziękowali: swoim bliskim, przyjaciołom i tym, którzy oddali na nich głos w plebiscycie. Wcześniej wszyscy nominowani odebrali pamiątkowe dyplomy, a 18 zespołów regionalnych prezentowało się na scenie na starosądeckich błoniach, oklaskiwani przez licznie zgromadzoną publiczność.
    W czasie II Zjazdu Sądeczan odbywały się konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, a uczestnicy mogli degustować potraw regionalnych i podziwiać pokazy jazdy konnej i psów ratowniczych. Wydarzeniami towarzyszącymi były m.in. Turniej Gmin, wystawa twórców ludowych, bieg pielgrzymkowy i happening „Rodzino, baw się razem z nami”.
 
Kinga Bednarczyk-Zborowska
 
324134