Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

>NATCHNIONE ECHA JANA JOACHIMA CZECHA<

Treść


.
W ramach starosądeckich obchodów Jubileuszu
125. rocznicy urodzin Kompozytora:
„NATCHNIONE ECHA JANA JOACHIMA CZECHA”
 
  Tak zatytułowane widowisko, o charakterze wspomnieniowo-biograficznym, ubarwione poetycko, muzycznie i tanecznie zarazem, oparte na utworach poetyckich i kompozycjach muzycznych sławnego Starosądeczanina, zostało zaprezentowane szerokiej widowni w Sali Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, w dniu 12.X 2013 r. Zaplanowane przez Komitet Organizacyjny Obchodów Roku Jana Joachima Czecha, jako jedno z centralnych wydarzeń, wymagało zaangażowania bardzo wielu osób i ogromnego wkładu pracy.
    Scenariusz opracowała autorka słynnego „Krakowiaka Sądeckiego”, piwniczańska poetka Wanda Łomnicka-Dulak, trudnego zadania realizacji scenicznej i reżyserii podjęła się uzdolniona muzycznie, mimo że już w stanie spoczynku, wciąż aktywna i udzielająca się nauczycielka Danuta Hejmej. Stroną muzyczną zajęło się umuzykalnione rodzeństwo, prowadzące regionalne zespoły starosądeckie: Ewa Zięba jako konsultant i Marek Zięba - kierownik muzyczny Zespołu „Starosądeczanie”. Jako aktorzy i wykonawcy wystąpili wyłącznie starosądeccy uczniowie:
Ze Szkoły Podstawowej im.Ks.Józefa Tischnera: Ania Lipka, Sandra Garwol, Wiktoria Kuziel, Ewelina Krzyżak, Aleksander Krzyżak, Klaudia Owsianka, Patrycja Pierzga, Bartek Skoczeń i Szymon Skoczeń.
Z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego: Bartłomiej Chruślicki.
Z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu: Ernest Jaworski, wcielający się w postać Jana Joachima Czecha.
Z II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu: Klaudia Siedlarz
Z Technikum Leśnego w Starym Sączu: Adam Pawlik
Z Liceum Plastycznego w Wiśniczu: Dawid Siedlarz
Szkolny Zespół Regionalny „Mali Starosądeczanie” przy Szkole Podstawowej im.Ks.Józefa Tischnera
Zespół Regionalny „Starosądeczanie” pod kier. Marka Zięby
 
W foyer gości, wśród których obecni byli włodarze miasta: burmistrz Jacek Lelek z małżonką, zastępca Kazimierz Gizicki, dyrektorzy szkół, wiceprezes Związku Podhalan Oddziału Łącko Aleksander Gruca z żoną - witali: wnuk Patrona Roku - Jan Tadeusz Czech z żoną Jolantą, prawnuk Artur i praprawnuk Bartłomiej.
Spośród rodziny Jana Joachima Czecha na uroczystość przybyli: córka Zofia Czech-Moszycka, wnuczki: Zofia Moszycka-Gawlik z mężem Tomaszem, Zofia Czech-Garbacik, Malgorzata Czech-Gawrońska z swym synem Jakubem i Wioletta Czech - żona prawnuka Artura, z ich drugim synem praprawnukiem Wiktorem Czechem.
.

.

.

.
    Na scenie „Sokoła” wystąpiło tego wieczoru około 70 wykonawców, występom towarzyszył pokaz multimedialny obrazów i scen z życia sławnego Starosądeczanina. Barwne, interesujące widowisko przybliżyło wszystkim sylwetkę i biografię Jana Joachima Czecha, jego twórczość poetycką i muzyczną. Podchwytywano melodie i śpiewano najpopularniejsze piosenki kompozytora, wśród nich tę ulubioną, o optymistycznym wydźwięku, zapewniającą, że „choć wiek przeminie na polskiej dziedzinie, Jaśkowa śpiewka ostanie”.
    Miłym akcentem było pojawienie się na scenie ucznia Jubilata, p.Edwarda Gruceli z Piwnicznej, który specjalnie przybył, by oddać hołd swojemu nauczycielowi i podziękować za rozbudzenie zainteresowań muzyką i ukształtowanie życiowej drogi. Muzykujący uczeń rzewną grą na fujarce wzruszająco pożegnał Mistrza.
    Jan Joachim Czech był przede wszystkim uznanym kompozytorem, organizatorzy postanowili więc, że to muzyka i taniec będą królowały tego wieczoru w Starym Sączu, nie tylko „Czechowe”, ale tutejsze, regionalne, ludowe, których, jako animator życia kulturalnego miasta, był gorącym rzecznikiem i propagatorem. Wystąpili więc na scenie, jako jego spadkobiercy, mali i starsi „Starosądeczanie” z bogatym programem pieśni i tańców. Znany od lat zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej im.Ks.prof.Józefa Tischnera jak zawsze zachwycił widownię, zbierając gromkie brawa. Podobały się ich piosenki i tańce wykonywane z ogromnym zaangażowaniem i starannością. Niespodziankę natomiast sprawili wszystkim, od niedawna prezentujący się na starosądeckiej scenie kulturalnej, dorośli „Starosądeczanie”, dając pokaz swoich umiejętności i talentów.
    Zespół Regionalny „Starosądeczanie”, prowadzony przez: Marka Ziębę we współpracy z Elżbietą Sroką, pięknie prezentujący się w suto zdobionych strojach sądeckich, swoim „mocnym wejściem” zawładnął widownią bez reszty. Bardzo dobrze śpiewają, żywiołowo, radośnie tańczą, pełni werwy i zapału dali popis dużych możliwości i zapowiedź większego jeszcze ich potencjału. Długo czekał Stary Sącz na zespół regionalny z prawdziwego zdarzenia, mamy wrażenie, że wreszcie się doczekaliśmy i że byłby z nich dumny Jubilat, którego pamięć tak godnie uczcili.
    Widowisko spotkało się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności, dużymi brawami nagrodzono organizatorów, wykonawców i współtwórców spektaklu. Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Jana Joachima Czecha w Starym Sączu, Jolanta Młodkowska-Czech, składając serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w to duże przedsięwzięcie, począwszy od zawsze życzliwego i wspierającego każde poczynanie w dziedzinie kultury, burmistrza Starego Sącza, p.Jacka Lelka. Szczególne słowa wdzięczności kierując do państwa:
    Wandy Łomnickiej-Dulak - za opracowanie scenariusza
    Danuty Hejmej - za reżyserię i ogarnięcie serdeczną troską całości widowiska.
     Ewy i Marka Ziębów oraz Elżbiety Sroki - za opracowanie muzyczne, wokalne i taneczne występu.
     Wśród wyróżnionych i odbierających podziękowania znaleźli się również: Aleksandra Skoczeń - autorka scenografii; której główny akcent stanowił portret Jana Joachima Czecha pędzla Urszuli Sznajder; Jan T.Czech i Krzysztof Wenecki - twórcy oprawy graficznej przygotowanej z archiwum rodzinnego; Ryszard Garwol - operator dźwięku i światła; oraz udzielający różnorakiej pomocy: Teresa Stolarska (Sam-Chem), Beata Lipka, Dariusz Hejmej i Andrzej Janik.
    Wśród społecznie udzielających się nie mogło zabraknąć niezawodnych Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Popowicach. I tym razem przygotowały smakowity poczęstunek, goszcząc nim wszystkich chętnych skosztowania. Za to celne trafianie „przez żołądek do serca”, za duży wkład pracy, dobrą wolę i chęci, podziękowanie odebrały panie: Stanisława Florkiewicz z mężem Bogdanem, Aniela Korona, Maria Olszowska, Irena Owsianka i Stanisława Pierzga.
Zanotowała Zofia Gierczyk
Fot.: Jolanta Czech
 
 
324428