Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Życzenia

Treść


.

.
,
„Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna,
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe
za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny
za to, że jesteś już odnaleziony i nie odnaleziony jeszcze
że uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie”
Ks. Jan Twardowski
 
       „Bóg dla nas stał się ciałem! Słowo Boże stało się człowiekiem takim jak my, ażeby zapewnić nas, że On, Jego miłość, zbawienie i Opatrzność są zawsze obecne w dziejach ludzkich i w naszym osobistym istnieniu. Boże Narodzenie wymaga wiary, bowiem Boże Narodzenie jest tajemnicą. Nasz umysł nie jest w stanie pojąć tego, jak Bóg mógł nas umiłować do tego stopnia. Dla pasterzy znakiem rozpoznawczym był żłób w stajni, gdzie Matka Najświętsza złożyła małego Jezusa; a więc znak skrajnego ubóstwa i upokorzenia. To zdumiewające wydarzenie uczy, że aby przyjąć orędzie Chrystusa, Bożego Odkupiciela, potrzebna jest pokora umysłu. Tylko pokora, która staje się ufnością i adoracją, pozwala zrozumieć i przyjąć zbawcze poniżenie Boga. Powracajmy więc codziennie do rozważań nad żłóbkiem i prośmy Maryję i świętego Józefa, by dali nam łaskę pokory pełnej uwielbienia i wiary pełnej ufności!”
      Te słowa wypowiedziane przez św.Jana Pawła II są i dziś życzeniami skierowanymi do nas przez umiłowanego Ojca Świętego, w które my, Księża starosądeckich Parafii włączamy się całym sercem, prosząc, by Niepokalana Matka przygotowała nas nie tylko na przyjście naszego Pana w tajemnicy Bożego Narodzenia, ale również każdego dnia, w całym roku, gdy przychodzi do nas w modlitwie, w wydarzeniach dnia i w spotkaniach z drugim człowiekiem.
      Niech Ta, „która słucha i z wiarą przyjmuje Słowo Boga”, będzie przewodniczką na drodze mocnego trwania w wierze!

Księża starosądeckich Parafii
124010