Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Świętowanie małżeńskich jubileuszy

Treść


.
ŚWIĘTOWANIE MAŁŻEŃSKICH JUBILEUSZY
  10 listopada, w przeddzień 96 rocznicy odzyskania niepodległości, małżeństwa z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz świętowały swoje złote i platynowe gody.
Niezwykły jubileusz - zwany platynowym lub szmaragdowym świętowali państwo Krystyna i Franciszek Citakowie, którzy w związku małżeńskim przeżyli 55 lat.
Państwo:
Maria i Władysław Bielowie, Maria i Władysław Bochniarzowie, Barbara i Roman Cabałowie, Zofia i Kazimierz Chebdowie, Maria i Jan Dudowie, Barbara i Tadeusz Dutkowie, Józefa i Stefan Kamińscy, Maria i Jan Kotasowie, Maria i Franciszek Kowalczykowie, Stanisława i Stanisław Kozieńscy, Helena i Piotr Litwowie, Wanda i Jan Magierowie, Anna i Władysław Ogorzałowie, Stanisława i Stanisław Pierzchałowie, Zofia i Wojciech Pogwizdowie, Zofia i Bronisław Ramsowie, Salomea i Józef Rostoccy, Zofia i Michał Skalscy, Zofia i Tadeusz Sławeccy, Maria i Franiszek Staniszowie, Helena i Kazimierz Szczepaniakowie, Michalina i Tadeusz Tokarczykowie, Janina i Stanisław Tomscy, Marianna i Marian Trzebuniakowie, Genowefa i Stanisław Urygowie, Maria i Józef Zielińscy oraz Agnieszka i Józef Żelazkowie - obchodzili 50. rocznicę swego ślubu.
Jubilaci zebrali się w kaplicy Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania, gdzie o godz.14.00 księża: prałat Marek Tabor-proboszcz parafii św.Elżbiety i Marcin Kokoszka dyrektor DCP „Opoka” odprawili Mszę św. Zebranych serdecznymi słowami powitał Gospodarz miejsca, a uroczystą homilię wygłosił ks.Proboszcz.
W Eucharystii uczestniczyli również państwo: poseł RP Marian Cycoń, burmistrz Jacek Lelek, jego zastępca Kazimierz Gizicki i przewodnicząca Rady Miasta Ewa Zielińska.
Druga część uroczystości, którą prowadziła p.Alfreda Wastag - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, odbyła się w sąsiedniej sali konferencyjnej.
Rozpoczęło ją odśpiewanie hymnu państwowego.
„To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę powitać Państwa na dzisiejszej uroczystości jubileuszowej. Witam wszystkich zaproszonych gości, a szczególnie Was drodzy małżonkowie obchodzący jubileusz 55 i 50-lecia pożycia małżeńskiego.
  Rodzina stanowi fundament społeczeństwa i państwa. Od chwili zawarcia związku małżeńskiego idziecie razem przez życie i pomimo wielu przeciwności losu, wspierając się wzajemnie, doczekaliście tak wspaniałego jubileuszu, jakim są platynowe i złote gody.
  Zasłużyliście sobie Drodzy Państwo na wyrazy uznania nie tylko Waszych Najbliższych, ale również społeczeństwa, wśród którego żyjecie. Za trud i poświęcenie z pewnością są Wam dziś wdzięczne Wasze dzieci, a Burmistrz Starego Sącza, w dowód uznania, wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o nadanie Wam medali za długoletnie pożycie małżeńskie, którymi dzisiaj zostaniecie odznaczeni.
   Z okazji różnych uroczystości jubilaci otrzymują prezenty i kwiaty. Państwo otrzymaliście największy prezent od życia - to, że dane Wam jest być razem już ponad pół wieku. Życzę Państwu dalszych długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu - powiedziała prowadząca.
Następnie głos zabrał burmistrz Jacek Lelek, który powiedział:
  „Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście spędzić z nami dzisiejsze popołudnie, by spojrzeć razem na minione lata i podzielić się refleksjami. Czasy, w których przyszło Wam budować wspólną przyszłość nie były łatwe ani ze względów politycznych, ani gospodarczych. Mimo wszystkich trudności, z jakimi przyszło się Wam borykać, stworzyliście rodzinny dom, wychowaliście i wykształciliście dzieci, wielu z Was doczekało się wnuków, a nawet prawnuków. Wasz zapał i poczucie odpowiedzialności za rodzinę pozwoliły budować lepszą przyszłość zarówno dla najbliższych, jak i dla lokalnej społeczności. Każdy dzień Waszego życia to bogata i piękna karta historii nie tylko rodziny, ale i naszej Gminy, bo w niej właśnie spędziliście swoje najpiękniejsze lata. Dziś mam zaszczyt podziękować Wam za to. W przeddzień 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości, nasze myśli wybiegają ku sprawom wykraczającym poza codzienne problemy, przypominając ważne dla naszego Narodu wydarzenia sprzed ponad dziewięćdziesięciu lat, dzięki którym możemy żyć w Wolnej Polsce. W październiku i listopadzie 1918 roku dokonywało się symboliczne i praktyczne przejmowanie władzy przez Polaków w gminach i miastach. Polska stawała się silna dzięki sile lokalnej społeczności. Współczesna, na powrót suwerenna i wolna Polska czerpie swą moc z aktywności obywateli, z aktywności polskiej rodziny. Szanowni Jubilaci. Gdy przyszły na świat Wasze dzieci, dbaliście nie tylko o ich fizyczny, ale także i duchowy rozwój. Uczyliście je otaczającego świata, przywiązania do ludzi i zaufania do nich. Gdy dzieci dorastały, pokazywaliście im własnym przykładem jak żyć, jak odróżnić dobro od zła. Kształtowaliście ich charakter, sumienie, patriotyzm. Trwałość Waszego związku jest dowodem na to, że dane słowo, złożona przysięga i wierność jej stanowią wartość najwyższą. W tym wyjątkowym dniu jest dla mnie radością i zaszczytem spotkać się z Państwem. Cieszę się, że mogę, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyć przyznane medale, złożyć życzenia i gratulacje. W imieniu własnym oraz samorządu Gminy Stary Sącz, obecnych tutaj przedstawicieli Rady Miejskiej i Urzędu życzę Wam długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości otoczenia najbliższych”.
Głos zabrał również poseł Marian Cycoń, który powiedział m.in.: „Wasze jubileusze pożycia małżeńskiego są najpiękniejszą pieczęcią, mówiącą o szlachetnym życiu przebytym wspólnie oraz o nadziei na kolejne szczęśliwe, zdrowe i błogosławione lata. Świadectwo Waszej wspólnej wędrówki przez życie jest dzisiaj przykładem i najpełniejszą lekcją dla młodych pokoleń, wskazującą jak należy patrzeć w przyszłość, z jakiego źródła wartości czerpać siłę, w kim i w czym pokładać ufność na szczęśliwe dni.
Małżeństwo - jak pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w „Tryptyku Rzymskim” - jest przedziwnym zjednoczeniem. Jedność ta polega na ciągłym oddawaniu swojej własnej osoby. Istotą miłości oblubieńczej jest oddanie siebie, własnego „ja”. Wtedy właśnie można osiągnąć doskonałość w związku, pełnię w przeżywaniu miłości oblubieńczej - mówił niezapomniany Święty Papież Polak.
Dzisiaj Drodzy Jubilaci - Wasze świadectwo tej jedności w małżeństwie jest kamieniem węgielnym, który kładziecie pod ufność, że z tegoż świadectwa zechcą korzystać przyszłe pokolenia ludzi młodych, narażonych na relatywizowanie wartości, na pokusę łatwego życia bez poświęceń. Ci, którzy na Was dzisiaj patrzą w Waszych środowiskach - niech czerpią z Waszej postawy siłę i natchnienie do przeżywania każdego dnia w szacunku, miłości i serdeczności. Dostojni Jubilaci! Niech Wam Bóg błogosławi przez długie lata. Szczęść Boże! - powiedział poseł Cycoń.
Następnie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, burmistrz Jacek Lelek odznaczył Jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Poseł Marian Cycoń i przewodnicząca RM Ewa Zielińska wręczali odznaczonym parom upominki i róże.
Na zakończenie p.Wastag zaprosiła do obejrzenia montażu słowno-muzycznego pt. „Nie lękajcie się być świętymi” przygotowanego przez zespół „Pokolenie Jana Pawła II”, który zapewnił oprawę muzyczną całej uroczystości.
Po tej części Jubilaci i goście zaproszeni zostali na obiad, poprzedzony uroczystym toastem: Z okazji 50 lecia małżeństwa wznieśmy toast za wszystkie lata, które spędzili Państwo razem, za dorobek Waszego wspólnego życia, dobre wspomnienia z przeszłości oraz za to, żebyście przez następne lata cieszyli się zdrowiem i wzajemną obecnością!
Po obiedzie było wspólne śpiewanie piosenek legionowych, także przy gitarowym akompaniamencie Burmistrza i prowadzącym głosie jego zastępcy,
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Jubilatów bardzo serdecznie podziękowali Organizatorom za przygotowanie uroczystości i wszystkim, którzy ją uświetnili i zaszczycili swą obecnością.
    Dziękując za podniosłą i miłą atmosferę tej uroczystości, przyłączam się do pięknych życzeń wówczas wypowiedzianych.
Jolanta Czech
 
123901