Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Treść


WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

  Na poniedziałek 1 grudnia 2014 roku Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu zwołał pierwsze posiedzenie, wybranej w Wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r., Rady Miejskiej.
Wcześniej wszyscy radni oraz zaproszeni goście zgromadzili się w kościele klasztornym Sióstr Klarysek. Mszę św. w intencji nowo wybranych władz samorządowych oraz pomyślności naszego Miasta i Gminy odprawili w koncelebrze, której przewodniczył ks. proboszcz Janusz Ryba, księża: prałat Marek Tabor, który wygłosił płomienne kazanie, ks.prałat Alfred Kurek - Honorowy Obywatel Starego Sącza oraz ks.dr Marcin Kokoszka - dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania.
Uroczyste posiedzenie nowej Rady Miasta, które odbyło się w wypełnionej po brzegi sali „Sokoła” otworzyła i prowadziła aż do wyboru przewodniczącej - radna seniorka Marianna Trzebuniak. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Starym Sączu Kazimiera Kędroń-Wilczyńska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Wszyscy radni i burmistrz Jacek Lelek złożyli wymagane prawem ślubowania.
Po odczytanej rocie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” wypowiadano słowo „ślubuję”, za każdym razem dodając dobrowolną formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie zaświadczenie o wyborze otrzymał i złożył ślubowanie burmistrz Jacek Lelek, bowiem zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec rady.  „Obejmując urząd burmistrza Starego Sącza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg” - zaprzysiągł gospodarz gminy.
 
Panowie Parlamentarzyści!
Czcigodni Księża!
Panie Starosto!
Pani Przewodnicząca Sesji! Wysoka Rado!
Mieszkańcy Miasta i Gminy Stary Sącz! Nasi goście!
   Przed chwilą, w Państwa obecności, złożyłem uroczyste ślubowanie, obejmując ponownie Urząd Burmistrza Starego Sącza. Podobnie ślubowali wybrani przez społeczeństwo naszego Miasta i Gminy Radni. Było to możliwe dzięki werdyktowi mieszkańców, wyrażonemu w wyniku głosowania w dniu 16 listopada.
Jestem ogromnie wdzięczny tym wszystkim, którzy poszli do głosowania. Zrobię wszystko, aby ci, którzy oddali na mnie głos i na radnych Gminnego Porozumienia Wyborczego - nie zawiedli się. Tych, którzy poparli moich kontrkandydatów, a także tych, którzy nie poszli do wyborów - chcę ponownie zapewnić, że będę dbał, aby sprawy naszej małej ojczyzny szły w dobrym kierunku.

Szanowni Państwo.
Wynik wyborów do Samorządu Starosądeckiego, zarówno Burmistrza jak i Rady, jest dla mnie wielką satysfakcją. Otrzymaliśmy od najwyższego suwerena, jakim jest społeczeństwo naszego Miasta i Gminy, niezwykle wysoką ocenę działań oraz silny mandat zaufania. Jest dla mnie oczywiste, że to efekt pracy i starań zespołu bardzo wielu osób, któremu mam ogromną przyjemność przewodzić jako Burmistrz Starego Sącza. Nie sposób tu wymienić wszystkich. Ale szczególnie chciałbym podziękować Radnym minionej kadencji. Z wieloma będę miał przyjemność nadal współpracować, ale tym bardziej dziękuję tym, z którymi w tej kadencji nie spotkam się w Radzie. Szczególnie chcę podziękować panu Przewodniczącemu Marianowi Lisowi, który pięć kadencji przepracował w Radzie, pełniąc w niej niemal wszystkie możliwe funkcje. Proszę o nas nie zapominać i liczę na dalszą współpracę.
Chcę serdecznie podziękować moim współpracownikom z Urzędu Miejskiego oraz wszystkim jednostkom organizacyjnym Gminy. Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli. Szkołom. Bardzo dziękuję za współpracę Organizacjom Pozarządowym, które w ostatnim okresie bardzo rozwinęły działalność na terenie naszej Gminy. Centrum Kultury i Sztuki, które tak rozwija swoją działalność - przykładem niech będzie Orkiestra Miejska Stary Sącz prowadzona przez pana Georga Weissa, podobnie jak Biblioteka. Wszędzie tutaj Wymieniam instytucje, ale to wszystko są ludzie, którzy na swoich stanowiskach wiedzą, po co są i dla kogo pracują - dla Mieszkańców Starego Sącza. Nasz sukces - to sukces pracy zespołowej, która rozwija nasze ukochane Miasto i Gminę.
Gdy jestem przy podziękowaniach, nie sposób pominąć tych, którzy to miasto tworzyli i nim zarządzali wcześniej. Szczególnie wdzięczny jestem Panu Posłowi Marianowi Cyconiowi. Oczywiście mam osobiste powody do tej wdzięczności, ale równocześnie ciągle odkrywam, jak wielkie zawdzięcza jemu Stary Sącz i jak wielkie są efekty jego pracy. Bez tych podwalin nie moglibyśmy dziś cieszyć się takimi osiągnięciami.
Pozwólcie Państwo, że z tego miejsca bardzo serdecznie podziękuję mojej rodzinie, zwłaszcza Żonie Natalii i moim dzieciom - za cierpliwość i wyrozumiałość. Oni w najwyższym stopniu doświadczają trudów męża i taty Burmistrza, który miłość do Rodziny dzieli z miłością do Miasta i Gminy. Mam dzisiaj też rzadką okazję serdecznie podziękować z tego miejsca publicznie moim Rodzicom. Nie jestem w stanie wyrazić słów wdzięczności za trud, który włożyli w moje wychowanie, ale na pewno jestem kim jestem dzięki Nim.

Szanowni Państwo!
Są z nami także inne osoby zaangażowane w życie samorządowe naszego powiatu czy województwa. Bardzo serdecznie chciałbym pogratulować panu Leszkowi Zegździe, który w sobotę został wybrany Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. Wreszcie znowu Sądecczyzna ma swojego przedstawiciela w Zarządzie Regionu. I co ważne - jest to przedstawiciel bardzo bliski Staremu Sączowi. Gratuluję panu Stanisławowi Pasoniowi. Po dłuższej przerwie nasza Gmina ma reprezentanta w Sejmiku Województwa. Serdecznie gratuluję naszym Radnym Powiatowym: Marianowi Kuczajowi, Stanisławowi Dąbrowskiemu i Janowi Gomółce. Panu Gomółce gratuluję także wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Szanowni Państwo, Stary Sącz jest rzeczywiście Perłą. Mając ogromną świadomość powagi zadania, przed którym stoję, a właściwie stoimy wspólnie z Radą Miejską. To wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność.
Skończył się czas kampanii. Ze zdwojonym wysiłkiem zabieramy się do pracy. Mam nadzieję, że wiele pozytywnej energii i zaangażowania, którego daliście państwo wyraz w kampanii wyborczej, wykorzystamy do budowania lepszej przyszłości naszego miasta i gminy.
Nie będę w tej chwili powtarzał szczegółowo naszych planów i zamierzeń, które wystarczająco klarownie przedstawiłem w kampanii wyborczej. 
Przed nami nowe wyzwania i nowe możliwości. Jako główny cel stawiam sobie poprawę jakości życia mieszkańców i wykorzystanie dostępnych funduszy krajowych i europejskich, aby przygotować gminę do stabilnego rozwoju wówczas, gdy skończą się unijne dotacje. Jestem przekonany, że przy aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, dla której mam ogromny szacunek i podziw, uda nam się to wykonać. Jestem pewien, że jeszcze bardziej będziemy dumni z naszej Małej Ojczyzny. A nasza Patronka, Pani tych Ziem - Święta Kinga, będzie wspierała w tych dobrych zamierzeniach.
Boże Błogosław Staremu Sączowi!
  Podczas Sesji radni w głosowaniu tajnym wybrali ponownie Ewę Zielińską na Przewodniczącą Rady Miejskiej (100% głosów). Wiceprzewodniczącym Rady wybrany został Andrzej Stawiarski, który w głosowaniu tajnym pokonał Kazimierza Barana liczbą głosów 17:4.
   Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra pod kier.Georga Weissa.
    Zapis video pierwszej w siódmej kadencji sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu można obejrzeć w YouTube.
Gratulując wszystkim wybranym Radnym i Burmistrzowi życzę pomyślności i owocnej pracy dla dobra naszej Małej Ojczyzny.
Jolanta Czech
.
 
WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
 
Bolesław Bielak KW Prawo i Sprawiedliwość 1414 głosów (15,96%)
Jacek Lelek KWW Gminne Porozumienie Wyborcze 6504 głosów (73,4%)
Wiesław Śledź KWW Solidarnie dla Sądecczyzny 943 głosów (10,64%)
 
Radnymi Powiatowymi z obszaru Gminy Stary Sącz zostali:
Jan Gomółka KW Prawo i Sprawiedliwość 1424 głosy (zam. Gołkowice Górne)
Stanisław Dąbrowski KW Prawo i Sprawiedliwość 1046 głosów (zam. Stary Sącz)
Marian Kuczaj KWW Sądecki Ruch Samorządowy 542 głosy (zam. Stary Sącz)
 
Mandat radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego otrzymał Stanisław Pasoń z PSL - 12018 głosów( zam. Moszczenica)
 
Do Rady Miasta Starego Sącza siódmej kadencji weszło ośmiu nowych radnych: Grzegorz Faron, Robert Rams, Beata Wenecka-Lipka, Krzysztof Szewczyk, Kazimierz Baran, Jan Tokarczyk, Kazimierz Ptaśnik i Janina Bawełkiewicz
Aż 17, spośród 21 mandatów, zdobyło Gminne Porozumienie Wyborcze. Po dwa Prawo i Sprawiedliwość oraz Samorządny Stary Sącz.
Mandat społeczny potwierdziło 13 radnych: Sławomir Szczepaniak, Ewa Zięba, Marianna Trzebuniak, Ewa Zielińska, Jan Janczak, Elżbieta Łomnicka, Mieczysław Szewczyk, Władysław Florek, Andrzej Zych, Andrzej Stawiarski, Mirosław Garbacz, Maria Węgrzyn i Włodzimierz Rams - wszyscy z Gminnego Porozumienia Wyborczego.
W Radzie nie zasiądą natomiast radni kadencji 2010 – 2014: Bogumiła Pasoń, Zofia Kucharska, Jerzy Sobczak, Marian Lis, Marek Sekuła, Marek Kurnyta, Czesław Kurzeja i Krystyna Szewczyk.
 
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
 
Sławomir Szczepaniak (okręg nr 1 - 210 głosów), Ewa Zięba (okręg nr 2 - 297), Grzegorz Faron (okręg nr 3 - 195), Robert Rams (okręg nr 4 - 188), Beata Wenecka-Lipka (okręg nr 5 - 168), Krzysztof Szewczyk (okręg nr 6 - 216), Marianna Trzebuniak (okręg nr 7 - 196), Ewa Zielińska (okręg nr 8 - 276), Jan Janczak (okręg nr 9 - 164), Kazimierz Baran (okręg 10 - 214), Elżbieta Łomnicka (okręg nr 11 - 285), Jan Tokarczyk (okręg nr 12 - 243), Kazimierz Ptaśnik (okręg nr 13 - 229), Mieczysław Szewczyk (okręg nr 14 - 216), Władysław Florek (okręg nr 15 - 310), Janina Bawełkiewicz (okręg nr 16 - 195), Andrzej Zych (okręg nr 17 - 213), Andrzej Stawiarski (okręg nr 18 - 149), Mirosław Garbacz (okręg nr 19 - 259), Maria Węgrzyn (okręg nr 20 - 144), Włodzimierz Rams (okręg nr 21 - 190).
W nowej radzie, wybranej wg nowej ordynacji wyborczej w jednomandatowych okręgach wyborczych, zasiada 17 radnych z Gminnego Porozumienia Wyborczego, 2 z KW Prawo i Sprawiedliwość oraz 2 z ugrupowania Samorządny Stary Sącz.
.


  Serdecznie dziękuję mieszkańcom Miasta i Gminy Stary Sącz za udział w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku. Szczególnie dziękuję tym, którzy docenili moją pracę i wyrazili aprobatę dla moich dotychczasowych działań. Ponowny wybór na urząd Burmistrza Starego Sącza jest dla mnie ogromną nobilitacją, a jednocześnie zobowiązaniem do dalszego działania dla dobra wszystkich mieszkańców.
 Życzę wypełnionych miłością i rodzinnym ciepłem, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego wiary, nadziei i uśmiechu, szczęśliwego Nowego 2015 Roku!
Jacek Lelek
Burmistrz Starego Sącza
.

 

123901