Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

ANDRZEJKI

Treść


.
ANDRZEJKI
 
   W dniu 27 listopada 2014 r. w lokalu „Stodoła w Odnozynie”, dzięki przychylności p.Andrzeja Gorczowskiego, odbyła się zabawa andrzejkowa dla podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu oraz dla uczestników i opiekunów z innych zaprzyjaźnionych placówek: ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu, z Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie i z Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach. Wśród zaproszonych gości swoja obecnością zaszczycili nas: p. Jacek Lelek - burmistrz Starego Sącza, p.Janina Nalepa - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu, p.Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miasta Starego Sącza, p.Zofia Wcisło - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” w Starym Sączu, p.Jolanta Koszkul - kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Starym Sączu oraz członkowie zarządu Stowarzyszenia „Gniazdo”.
,

,
   W tym roku motywem przewodnim zabawy andrzejkowej był „żywioł wody”. Goście zostali przywitani przez p.Joannę Homoncik - kierownika ŚDS w Starym Sączu. Kolejnym punktem imprezy była inscenizacja słowno-muzyczna przygotowana przez uczestników ŚDS w Starym Sączu przy wsparciu terapeutów. Następnie zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej. W czasie zabawy zostały przeprowadzone konkursy na najciekawsze wykonanie piosenki lub układu tanecznego związanego z żywiołem wody, a także na najciekawszy strój nawiązujący do tej tematyki. Komisja, która została wybrana przez osobę prowadzącą, miała nie lada zadanie wytypować zwycięzców opisanych wcześniej konkurencji. W konkursie na najciekawsze wykonanie układu tanecznego I miejsce zdobyli uczestnicy ze ŚDS w Nowym Sączu, II miejsce zajęli podopieczni z POW DOzZP w Muszynie, zaś III miejsce przypadło uczestnikom z POW DOzZP w Zbyszycach. Podczas imprezy wyłoniono również, spośród wszystkich gości, kilku uczestników, którzy otrzymali nagrody - wyróżnienia za najciekawszy strój. Impreza została urozmaicona ciekawymi andrzejkowymi wróżbami, do których zachęcali stażystka i praktykant ŚDS w Starym Sączu. Jak co roku miało miejsce wręczenie pamiątkowych upominków wszystkim solenizantom zabawy. Tego dnia świetną zabawę przy muzyce zapewniał nam przyjaciel ŚDS „Gniazdo”- DJ Sylwek.
  W tak miłej atmosferze i przy fantastycznej muzyce bawiliśmy się do późnych godzin popołudniowych. Czując niedosyt pragnęlibyśmy spotkać się znowu za rok.
Małgorzata Gorczowska i Marta Salamon
 
126600