Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Parafia Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu

Treść


.

Parafia Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu

.

Parafia została erygowana 25.01.2008 roku. Jednak od 2005 roku ks.biskup Wiktor Skworc utworzył samodzielny rektorat Miłosierdzia Bożego, po odłączeniu części terytorium parafii św.Elżbiety włączył ten teren do rektoratu. To wydarzenie poprzedziło wybudowanie tymczasowej kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego.

27 listopada 2004 roku ksiądz biskup Bobowski, przy udziale księży z dekanatu, poświęcił kaplicę i oddał ją we władanie Bożemu Miłosierdziu. W swojej homilii Ks.Biskup podkreślił znaczenie świątyni dla budowania duchowej wspólnoty Kościoła i wezwał do dalszej współpracy w budowaniu świątyni Miłosierdzia Bożego. Takie były początki duszpasterstwa na Osiedlu Słonecznym.

Parafia liczy 4000 wiernych, ale trzeba zaznaczyć, że w rzeczywistości jest ich dużo mniej ze względu na liczne wyjazdy za pracą. Obecność na niedzielnej Mszy św. kształtuje się w granicach 56 % jest to wynik średniej wielkości. Obecnie dysponujemy kaplicą przeniesioną z Tarnowa, ale corocznie wykonujemy prace przy nowym budynku kościoła. Obecnie zakończyliśmy prace przy wieży do wysokości osadzenia dzwonów kościelnych. W parafii działa Rada Duszpasterska, której zadaniem jest dostrzeganie i pomoc w realizacji różnych zadań duszpasterskich. Od ubiegłego roku został utworzony Parafialny Oddział Caritas, który przejął troskę o biednych i potrzebujących w naszej parafii. Na terenie naszej parafii działają dwa przedszkola: Gminne na os.Słonecznym i prywatne przy ul.Jana Czecha. Dzieci tych placówek objęte są katechizacją. Jako parafia Miłosierdzia Bożego, staramy się szerzyć kult Jezusa Miłosiernego i Jego Apostołów: św.s.Faustyny i św.Jana Pawła II. W każdy piątek gromadzimy się o godz. 17.30, aby wielbić Miłosierdzie Boże w cotygodniowej Nowennie i prosić o wstawiennictwo św. s.Faustyny, zaś 16 każdego miesiąca o godz. 17.30 modlimy się o wstawiennictwo św.Jana Pawła II. Zaznaczam, że dysponujemy relikwiami obojga świętych i jest możliwość ich adoracji. W ostatnim czasie do grona orędowników przed Bogiem dołączyliśmy św. Ritę, której oddajemy cześć i prosimy o wstawiennictwo w każdy III czwartek miesiąca.

Społeczeństwo Starego Sącza nie odbiega od innych. Jest wielu wiernych mocno zaangażowanych w życie parafialne, ale są rodziny poranione różnymi problemami (alkoholizm, rozbicie małżeństw, brak autorytetu rodziców czy dziadków itp.). Co więc można na to poradzić? Chyba każdy zadaje sobie to pytanie. Jakże trudno pozyskiwać młodych ludzi do współpracy w różnych zadaniach parafialnych. Brak chęci, lenistwo a może brak współpracy z rodzicami, którzy powinni zasugerować jakąś sferę zaangażowania? Jeśli chodzi o status materialny rodzin to jest on różny, spowodowany jest on bezrobociem, ale bardzo często nałogami, które zabierają dobra materialne. Czasami nie wiadomo, czy faktycznie ktoś zasługuje na wsparcie. Obecnie funkcjonuje od roku Budynek Parafialny, w którym znajduje się kancelaria, dlatego obecnie nie ma problemów z załatwianiem jakichkolwiek spraw kancelaryjnych. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej naszej parafii. W budynku plebanii znajdują się sale, które służą na spotkania grup ministranckich, lektorskich, młodzieżowych oraz można tam spędzić czas na grach w tenisa stołowego czy w inne gry. Sukcesywnie sale są doposażane.

Od 2006 roku wznosimy budynek nowego kościoła. Każdego roku udaje się wykonać kolejny krok. Nim dokończymy dach, musimy zakończyć wieżę. Szukamy sponsorów na zakup dzwonów, a jak się nie uda, będziemy musieć sami poradzić sobie z tym problemem. Finanse budowlane bazują przede wszystkim na ofiarach wiernych i pomocy parafii patronackich. W obecnych czasach koszt inwestycji jest ogromny, ale każda złotówka pomaga nam dostrzegać gdzieś w oddali zakończenie inwestycji. Myślę, że działalność duszpasterska nas księży daje możliwość znalezienia swojego miejsca w życiu parafialnym oraz dla rozwoju swojej wiary. Jest możliwość pogłębiania znajomości Pisma Świętego w każdą I środę miesiąca na Lectio Divina. Zawsze jednak pozostaje problem zainteresowania tym, co się proponuje. Niech wiec te parę słów na temat duszpasterstwa naszej parafii będzie pomocą w ożywieniu naszego podejścia do wiary i Kościoła Chrystusowego.

Ks. proboszcz Janusz Ryba

 

124035