Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Okładka

Treść


.

Chodzimy Jego szlakami, utrwalamy te ścieżki, ażeby pamięć następnych pokoleń również je podtrzymywała. Ale chodząc po tych szlakach, dobrze by było abyśmy chodzili drogami Jego apostolskiej nauki.
Ks.Szymon Fedorowicz

.

Góry odsłaniają swoje sekrety tylko przed tym, kto ma odwagę rzucić im wyzwanie. Wymagają ofiar i dobrego przygotowania. Każą porzucić bezpieczne doliny, ale pozwalają temu, kto nie lęka się wspinaczki, ujrzeć wspaniałą panoramę szczytów. Góry są zatem bardzo wyrazistym symbolem wędrówki ducha, aby wznosić się z ziemi ku niebu, ku spotkaniu z Bogiem.
Jan Paweł II,
Campo Imperatore, 20 czerwca 1993 r.

(Fot.: Jolanta Czech)

 

124162