Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

SZLAKI PAPIESKIE - przewodniki

Treść


.
Jestem synem tej ziemi…
SZLAKI PAPIESKIE
 
    To cykl zaplanowanych 11 przewodników, których autorką jest Urszula J.Własiuk - pomysłodawczyni utworzenia Szlaków Papieskich na terenie całej Polski, prezes Fundacji Szlaki Papieskie (www.szlakipapieskie.pl) Zainspirowana słowami Jana Pawła II: „Pilnujcie mi tych szlaków” wypowiedzianymi w Nowym Targu w 1979 roku oraz „dobrze by było umieścić w [mojej] biografii wszystkie trasy, na których byłem, żebym tak był wrośnięty w polską ziemię” (Watykan, 1979). Podjęła się niezwykle trudnego zadania odnalezienia i opisania miejsc związanych z Karolem Wojtyłą od dziecka, aż do jego podróży apostolskich, jako papieża Jana Pawła II.
.

.
Nazwą Szlaki Papieskie objęte są miejsca odwiedzane przez ks.Karola Wojtyłę w różnym czasie pełnienia przez niego posługi duszpasterskiej w archidiecezji krakowskiej, jako księdza, biskupa, arcybiskupa i kardynała oraz tych, które odwiedzał jako Jan Paweł II. Do pierwszych należą tak wyprawy o charakterze turystycznym, jak i te związane z pracą duszpasterską, do której należały odwiedziny w parafiach, wizytacje kanonicze, uroczystości religijne. Powstały one dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Parafii i gmin, które pragnęły zachować dla przyszłych pokoleń i utrwalić w pamięci miejsca, w których przebywał nasz wielki Rodak. Należą do nich trasy górskie i kajakowe, które najczęściej poprowadzone zostały wzdłuż tradycyjnych szlaków turystycznych, ale są też odcinki poza nimi. Za podstawę ich wytyczenia posłużyły wspomnienia osób wędrujących z ks.Wojtyłą, książeczki Górskiej Odznaki Turystycznej, wpisy do ksiąg parafialnych i tym podobne dokumenty. Upamiętnione zostały także miejsca związane z obecnością duszpasterską ks.Wojtyły, a także pielgrzymkami do Polski Jana Pawła II. Komitet Organizacyjny Szlaków Papieskich stał się podstawą do utworzenia w 2003 roku w Krakowie Fundacji Szlaków Papieskich, opartej na zasadach wolontariatu, której celem działania jest upamiętnianie miejsc związanych głównie z turystyką i duszpasterstwem ks.Karola Wojtyły w okresie polskim, na terenie całego kraju, a także w czasie papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Jest to idea propagująca Jego nauczanie i styl odpoczywania, dlatego od samego początku nierozerwalnie związana jest z Kościołem. Jej patronem honorowym jest metropolita krakowski kard.Stanisław Dziwisz, a opiekunem duchowym przez niego wyznaczonym - ks.prałat Stefan Misiniec, proboszcz parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.
Symbolicznego otwarcia i poświęcenia Szlaków Papieskich w polskich górach, w tym także w Beskidzie Wyspowym i Gorcach dokonał 26 maja 2003 r.w Rabce Zdroju ks.prof.Maciej Ostrowski, diecezjalny duszpasterz turystów Archidiecezji Krakowskiej, a słowem wsparł metropolita kard. Franciszek Macharski: „Wszystkim miejscowościom, które Szlak Papieski jak krwioobieg łączy, niech Pan Bóg miłosiernie błogosławi”.
O tworzeniu Szlaków Papieskich została powiadomiona Stolica Apostolska. Biskup Stanisław Dziwisz napisał w liście z 8 V 2003: „Przekazałem Ojcu Świętemu te informacje. Przyjął je z wdzięcznością, jako dowód wielkiej życzliwości i realizacji jego prośby: Pilnujcie mi tych szlaków. Serdecznie błogosławi Organizatorom”.
Nazwy górskich Szlaków Papieskich związane nazwami pasm. Do tej pory nakładem Wydawnictwa Święty Paweł ukazały się trzy tomy przewodników:
”Szlaki Papieskie Przewodnik Tom 1 Tatry, Tom 2 Podhale i Tom 3 Orawa, Spisz, Pieniny
Kolejne stanowić będą opis następujących Szlaków Papieskich:
  4 Beskid Żywiecki
  5 Beskid Mały, Beskid Makowski, Płaskowyż Draboża
  6 Sudety, Kocie Góry
  7 Gorce, Beskid Wyspowy
  8 Beskid Niski, Bieszczady
  9 Beskid Sądecki, Pogórze Wielickie, Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie
10 Beskid Śląski, Kotlina Oświęcimska
11 Jura Krakowsko-Częstochowska
 
Urszula Własiuk w słowie od autora pisze: „Podążając za Wielkim Przewodnikiem , korzystałam z klucza, jakim są jego słowa , i próbowałam przy ich pomocy spojrzeć na otaczający świat Jego oczami. Ojciec Święty zwracał uwagę na piękno przyrody i krajobrazu, na zjawiska przyrodnicze, w których dostrzegał Boże znaki. Był artystą wrażliwym na poezję, którą także sam tworzył, na muzykę, na zabytki architektury i sztuki. Dobrze znał historię Polski, w swoich wypowiedziach przypominał wielokrotnie zdarzenia z dziejów naszej państwowości, ściśle związanej z historią Kościoła katolickiego, a także przybliżał sylwetki ludzi, którzy od przeszło tysiąca lat - od czasów, gdy przez Polskę wędrował św.Wojciech - budowali polski dom i Kościół”. I dalej przypomina, że: „Ksiądz Karol Wojtyła był wytrawnym turystą, przemierzał z ciężkim plecakiem dziesiątki kilometrów górskich tras, co do dziś budzi nasz podziw. Jednak wyłącznie takie spojrzenie na sprawę zafałszowałoby w sposób zasadniczy rzeczywisty wizerunek Wielkiego Turysty. Nie starał się bowiem bić żadnych rekordów, a w góry chodził, bo czuł się na łonie natury bliżej Boga. Wypoczywał aktywnie i do takiego odpoczynku w bliskim kontakcie z Bogiem zachęcał towarzyszących Mu studentów i młodą inteligencję”.
Dając i nam niedościgły wzór i przykład do naśladowania.
W słowie wstępnym ks.kard.Stanisława Dziwisza zawartym w tomie drugim i trzecim czytamy: „Raduję się z tej - oddawanej właśnie do rąk Czytelników - książki, która poprzez piękno naszej polskiej przyrody przybliża nas do sługi Bożego Jana Pawła II, który tę przyrodę kochał i czerpał z niej natchnienie do miłości jej Stwórcy.
Książka jest niezwykłym opisem szlaków, które przemierzał z młodzieżą akademicką nasz wielki Rodak - ksiądz, potem biskup pomocniczy w Krakowie i metropolita krakowski. Na każdej stronie, poprzez odpowiednio dobrane teksty i fotografie, On jest obecny, On prowadzi nas i pokazuje nam piękno naszej ojczystej przyrody, piękno napotykanej po drodze architektury i ludzi gór, którzy urzekają swoją prostotą i głęboką wiarą.
Lektura pokazuje jeszcze coś więcej, a mianowicie, jak wokół młodego Księdza Karola tworzy się środowisko ludzi zafascynowanych przyrodą, która jest żywą księgą mówiącą o Bogu i o człowieku. Bóg, odkrywany przez ks.Karola Wojtyłę, jego uczniów, przyjaciół, jest bardzo bliski człowiekowi, trzeba tylko otworzyć oczy i zacząć czytać; czytać, odnajdywać Go w przyrodzie.
W „Szlakach Papieskich” zawarte jest piękno gór i dolin, które mówią o wielkości Boga Stwórcy. Ta księga przyrody inspirowała młodego Poetę, który zachwycał się jej pięknem i tajemniczością. W niniejszej książce są również obecni ci, którzy od lat zamieszkiwali tereny gór - ludzie ciężkiej pracy, uprawiający cierpliwie górskie zagony, by wyżywić rodzinę; ludzie głębokiej wiary, która wyraziła się w powstałych niezliczonych kościołach i kapliczkach. On jest pośród nich, jako homo viator, nieustanny wędrowiec, który nigdy nie może znaleźć sobie stałego miejsca na ziemi.
To nieustanne wędrowanie pozostało Mu do końca życia. Jak w Krakowie, tak również w Watykanie, jako Pasterz Kościoła powszechnego bez przerwy był w drodze, niosąc Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego na krańce świata. On nas uczył, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami, zmierzającymi do ostatecznego celu, do nieba.
Ksiądz Kardynał Wojtyła wprowadza nas również w piękno górskiej architektury mniejszych i większych miejscowości, które jako arcybiskup krakowski wizytował. Niejednokrotnie każe zatrzymać się w małym kościółku i pozwolić ogarnąć modlitwie, poczuć nastrój wieków i oddać chwałę Bogu.
Kościoły i kaplice są trwałym elementem pejzażu polskich gór. Od czasu do czasu kard.Karol Wojtyła czy Ojciec Święty Jan Paweł II przemawia do nas tekstami, które autorka książki bardzo dobrze dobiera. Są to zapiski, jakie zachowały się w archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie lub fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego, gdy odwiedzał swoje rodzinne strony. Gdzieniegdzie pojawiają się w książce anegdoty, jakie krążyły o Metropolicie Krakowskim.
Książka „»Jestem Synem tej ziemi». Szlaki Papieskie” pełni funkcję przewodnika, podając informacje historyczne na temat parafii i kapłanów, którzy w nich pracowali. Są w niej również odnotowane godziny nabożeństw, by współczesny turysta mógł zaplanować Mszę św., jeśli wędruje w niedzielę. Jest także wiele wiadomości o wybitnych osobistościach oraz ludziach „skazanych na zapomnienie”, którzy tworzyli historię naszej ojczyzny przez stulecia.
Przewodnik jest dziełem cennym, wypełniającym topografię ziemi Ojca Świętego Jana Pawła II; pomaga ją nie tylko oglądać czy zwiedzać, ale medytować, napawać się jej pięknem i budować wiarę w Tego, który jest Stwórcą i Odkupicielem, idącym razem z współczesnymi pielgrzymami przez ziemię”.
Myślę, że nawet, jeśli książka, z różnych życiowych powodów, nie pozwalających pójść w teren, stanie się tylko przewodnikiem domowym, będzie znakomitą lekturą na jesienne i zimowe wieczory, lub zainicjuje chęć ruszenia w plener, za papieskim zawołaniem: „Chodź na Turbacz, chodź na Turbacz…” i inne papieskie szlaki.
Przewodniki można nabyć w księgarni internetowej www.edycja.pl
Jolanta Czech
 
124010