Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Między tym i tamtym brzegiem jest Zmartwychwstały Chrystus

Treść


.
MIĘDZY TYM I TAMTYM BRZEGIEM
JEST ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS
 
    „Most Boga” zbudowany w stronę człowieka, łączący przestrzeń ziemską i wieczną. Żyje we wszystkim i ponad wszystkim. Światło Jego zmartwychwstania daje nadzieję na wieczność, . niesie radość, rozjaśnia ciemności, jest sensem i drogą życia. Warto żyć dla tej Miłości, która daje perspektywy ludzkiej wierze , nadziei i miłości.(J.St.Pasierb).
 
                        Zmartwychwstały Panie!
                        Oblecz nasze oczy Twoim światłem,
                        a nasze ciało Twoim życiem.
                        Ogarnij przeszłość Twoim miłosierdziem,
                        a teraźniejszość Twoim pokojem.
                        Daj wieczność
                        wszystkiemu, co najpiękniejsze nosimy w sercu.(…)
                                    Daj nam serce jasne, które widzi otwarte niebo
                                    i świat oczami dziecka,
                                    oczami zaufania i zdziwienia,
                                    niech nas one uratują przed rutyną.(…)
                        Panie, zapal dziś światłem
                        wszystkie nasze horyzonty,
                        zapal hojnością nasze ręce,
                        Pozwól nam żyć w świetle!
                        Amen.
                                                                       Ermes Ronchi
 
   W rozważaniach homilijnych, cytowanego wyżej wybitnego księdza kaznodziei, znajdujemy liczne próby ratowania człowieka dzięki mocy słowa Bożego. Wzywa do wiary żywej, dynamicznej, przemieniającej ludzkie „być”. Ostrzega jednak i przypomina, że wiara jest ciągłym dojrzewaniem i stawianiem pytań. Raz na zawsze i bez wątpliwości - praktycznie niemożliwa. Nie potrafi być niekosztującą pobożnością, nie daje się budować na łatwiźnie; wiara jest walką, ciągłą przemianą i weryfikowaniem siebie, a nasze życie - ciągłym stawaniem się.(…)
    Dostrzegając te same problemy i potrzeby, papież Benedykt XVI w liście „Porta fidei” przestrzegał:
 
    „Potrzebujemy wciąż nowej refleksji na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian, jakie ludzkość przeżywa obecnie. Chodzi tu o ponowne odkrycie treści wiary wyznawanej, celebrowanej i przeżywanej.”
 
    To pouczanie pozostaje aktualne w ciągu całego roku liturgicznego, w odniesieniu do całokształtu wiary; w czasie wielkanocnym skłania na przykład do pogłębionego wniknięcia w takie tematy jak:
    - Czym jest zmartwychwstanie? Jaki sens nadaje mojemu życiu zmartwychwstanie Jezusa? Dlaczego Wielkanoc ma być dla nas przełomem?
 
    Pomocą w wyjaśnieniu takich kwestii służą: literatura i prasa religijna, homilie i kazania, rekolekcje wielkopostne, nawet i papieskie, coraz częściej dostępne. Przy odrobinie szczęścia i z księgarń można wyłuskać lekturę, rozwijającą te tematy „strawnie” i interesująco. Czyni to na przykład „Przewodnik dla pytających o wiarę” ks.Jarosława Grabowskiego, z którego pochodzą cytowane niżej informacje:
 
    - „Zmartwychwstanie, według nauki Kościoła, jest przejściem Chrystusa, wraz z duszą i ciałem, od śmierci do innego życia, poza czasem i przestrzenią .Ale równocześnie jest rzeczywistością nadprzyrodzoną; podstawą nadziei na powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne. Otwiera człowiekowi dostęp do nowego życia. Jest podstawą i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania, (Biblia).
    - Sensem zmartwychwstania jest miłość silniejsza od śmierci, ono samo jest propozycją osiągnięcia wiecznego życia z Bogiem. Ale do tego potrzebna jest wiara absolutnie wyznająca i pewna, że:
 
                        Chrystus Zmartwychwstały znaczy to samo, co żywy.
                        Jeśli jest żywy, jest i obecny.
                        Jeżeli jest obecny, to działa.
                        Jeśli działa, to równocześnie przemienia.
                        Jest miłością, a miłość przemienia wszystko, czego dotknie.
                        Jeśli przemienia, to i tym samym przebóstwia.
                        Czyni nas takimi, jakim On jest.
 
    Życie wieczne to nie tylko przyszłe życie, to dzieje się już teraz. Idziemy do nieba poprzez każdą z naszych decyzji. Nie musimy się wstydzić własnych słabości i potknięć, ułomności i małości, bo to dopiero życie wieczne czyni człowieka wielkim i bogatym.
   „Wielkanoc powinna być dla nas przełomem, abyśmy znowu, bez trwogi i radośnie żyli dla życia wiecznego i dali mu świadectwo w życiu doczesnym”. (J.Ratzinger, Służyć prawdzie).
    To tylko mały fragment tekstu zachęcający do zainteresowania się całością przewodnika.
    Kontynuując tematykę „wielkanocną” w naszym piśmie, wykorzystamy jeszcze szansę wsłuchania się w autentyczny głos Boga, poprzez objawione pytania skierowane i do nas podczas rekolekcji papieskich. Warto się nad nimi pochylić , odkrywając fragmenty „Nagiej prawdy o Ewangelii” w opracowaniu Ermesa Ronchi (w tekście „Zbawcze pytania…”)
Zofia Gierczyk
 
332100