Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Atrakcyjne półkolonie

Treść


.
ATRAKCYJNE PÓŁKOLONIE
 
    Tradycją staje się organizowanie wakacyjnego odpoczynku dla uczniów przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dziennego w Starym Sączu. Na rozpoczynającą się w poniedziałek 23 lipca półkolonię, chętnych było bardzo wielu. Niestety z powodu braku środków mogło w niej wziąć udział tylko trzydzieścioro dzieci w wieku od 8 do 15 lat.
Wraz z wychowawcami - aktywny, różnorodny wypoczynek zapewniała Jolanta Koszkul, pod której kierownictwem przygotowany został bogaty program codziennych zajęć, a ich ciekawy zakres sprawiał, że uczestnicy bardzo chętnie brali w nich udział.
W programie były zajęcia świetlicowe, gry i zabawy w plenerze oraz wyjazdy na wycieczki. W ramach zajęć świetlicowych zorganizowany został przez Krzysztofa Weneckiego pokaz ratownictwa medycznego. Podczas tych zajęć dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu i udzielania pierwszej pomocy medycznej. Na zakończenie pokazu każdy uczestnik uzyskał Dyplom Małego Ratownika.
Były również warsztaty fotograficzne, umożliwiające praktyczne poznanie elementarnych podstaw robienia zdjęć, prowadzone przez wolontariuszką Olę Pomietło. Zajęcia te również wzbudziły duże zainteresowanie.
Dni wyjazdowe wzbudzały entuzjazm uczestników. Był rejs statkiem po Jeziorze Rożnowskim, wyjazdy na basen do Nowego Sącza, wycieczka do stadniny koni w Piwnicznej Zdroju, gdzie każdy z uczestników skorzystał z lekcji jazdy konnej pod okiem instruktora.
W kinie 5D w Nowym Sączu dzieci obejrzały filmy: „Przygoda w starej kopalni” i „Wielka podróż małego żółwia”.
W Przysietnicy dzieci obejrzały przedstawienie Teatrzyku Lalkowego „Pinokio” zatytułowane: „Kłamstwa kozy”, a po spektaklu z wielką energią skakały na trampolinie i bawiły się w „balonowe ZOO”.
.

.
W piątek 3 sierpnia zorganizowany został wyjazd do Rabki, do Rodzinnego Parku Rozrywki - „Rabkoland”, gdzie w małych grupach dzieci korzystały z wybranych przez siebie atrakcji tego miejsca.
Każdego dnia w ramach półkolonii dzieci miały zapewniony soczek owocowy i bułkę.
Przedstawiony bogaty program letnich półkolonii zapewniał uczestnikom bezpieczne i różnorodne atrakcje, w których uczestnictwo pozostawiło dzieciom niezapomniane wspomnienia.
W dniach od 19 do 28 sierpnia Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Starym Sączu zorganizuje profilaktyczny turnus kolonijny dla dzieci starszych w Białym Dunajcu.
Weźmie w niej udział 26 dzieci z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz. Kolonia odbędzie się dzięki dofinansowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu.
Kierownictwo, Kadra i uczestnicy zajęć w Placówce, również za pośrednictwem „Z Grodu Kingi”, składają serdeczne podziękowania pełnomocnikowi Burmistrza Starego Sącza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Janinie Nalepowej, Józefie Zbrońskiej przewodniczącej GKRPA jak również sponsorom: Zarządowi Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, Markowi Sekule z firmy „MS Ubezpieczenia”, Zarządowi Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, Wspólnocie Mieszkaniowej w Starym Sączu, oraz firmom: „Emergency”, „Batim” i „Koral”.
Zapewniam, że nie ma większej radości dla dorosłego: opiekuna, wolontariusza i wychowawcy, jaką - mimo trudu i odpowiedzialności, poświęceniu swego czasu, zaangażowania w rozwój i bezpieczeństwo dziecka - przynosi tego rodzaju działalność, jak oglądanie promiennego oblicza uśmiechniętego, zadowolonego młodego człowieka, którego ciepłe spojrzenie jest wspaniałym podziękowaniem.
Jolanta Czech
 
135899