Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rok Wiary w diecezji tarnowskiej

Treść


.
Rok Wiary w diecezji tarnowskiej
 
    11 października 2012 w Kościele katolickim rozpoczał się Rok Wiary. W stolicy diecezji tarnowskiej w uroczystości inaugurującej nadchodzący czas wzięli udział biskupi, kapłani, siostry zakonne, alumni Wyższego Seminarium Duchownego i wierni świeccy. Mszy św. w bazylice katedralnej przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż. Podczas uroczystości wniesiono do świątyni dokumenty soborowe oraz Katechizm Kościoła Katolickiego.
"Często nie potrafimy cieszyć się darem wiary, często nie dostrzegamy jak cenny skarb nosimy w sobie, otrzymany od przeszłych pokoleń. Widzimy, czym jest dar wiary w przypadku ludzi niewierzących, którzy walczą o wiarę, którzy borykają się, by wejść na drogę wiary, ponieważ dom ich życia był przepełniony pustką porzucenia Boga" - powiedział w homilii ks. bp Jeż.
 
Rozpoczęcie Roku Wiary ogłosił papież Benedykt XVI w liście apostolskim Porta fidei wydanym 11 października 2011 roku. Data jego rozpoczęcia nie jest przypadkowa. 11 października 2012 roku mija bowiem 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II i 20. rocznica opublikowania przez papieża Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego.
"Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, która «jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc». Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien na nowo odkryć treść wiary, którą wyznaje, celebruje, przeżywa i przemadla, i zastanowić się nad samym aktem wiary" - czytamy w Porta fidei.
.

.
W założeniu Ojca Świętego Rok Wiary ma być więc zaproszeniem wiernych do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa. Biskup tarnowski Andrzej Jeż, napisał w Liście Pasterskim skierowanym do wiernych naszej diecezji:
"Ogłaszając Rok Wiary Benedykt XVI wyraził pragnienie, aby w tym czasie „każdy wierzący na nowo odkrył treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowił się nad samym aktem wiary”. Podejmując to papieskie wezwanie, pragniemy, jako wspólnota Kościoła tarnowskiego, jak najowocniej wykorzystać czas Roku Wiary, by przylgnąć na nowo do prawd objawionych, a przede wszystkim, by mocniej doświadczyć spotkania z osobową Miłością - Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem"
 
Najważniejszym wydarzeniem Roku Wiary w diecezji tarnowskiej będzie peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św.Siostry Faustyny i bł.Jana Pawła II. Rozpocznie się ona we wrześniu przyszłego roku w Starym Sączu. Do innych wydarzeń nadchodzącego czasu wpisano m.in. nabożeństwo ekumeniczne, spotkanie pracowników akademickich, dni seminariów duchownych, diecezjalne spotkanie bierzmowanych, zjazd Szkolnych Kół Caritas, Forum Ruchów i Stowarzyszeń oraz Diecezjalne Święto Rodziny
Rok Wiary zakończy się w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 24 listopada 2013 roku.
 
Kinga Bednarczyk
na podstawie portalu diecezji tarnowskiej
 
123902