Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Siatkówka górą w LO i gimnazjum

Treść


.
Uroczysta inauguracja Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego
w Starym Sączu
Siatkówka górą w LO i gimnazjum
 
    21 października zainaugurowano otwarcie Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego, który powstał w ramach ogólnopolskiego programu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej. W skład SOS-u wchodzi LO im.Marii Skłodowskiej-Curie oraz Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego.
    Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. p.Zbigniew Krzyżanowski- szef szkolenia programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, koordynator SOS pan Grzegorz Wagner, pan Jacek Lelek-burmistrz miasta Stary Sącz, pan Marian Kuczaj. Na inauguracji nie mogło także zabraknąć dyrektorów szkół, które wchodzą w skład SOS-u. Przybyli więc: p.Stanisław Majca - dyrektor Gimnazjum oraz p.Krzysztof Szewczyk - dyrektor LO wraz z zastępcą p.Andrzejem Sojką. Dyrektor Stanisław Majca podziękował Urzędowi Miejskiemu w Starym Sączu oraz Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu za wspieranie powstania ośrodka. - Bardzo cieszę się, że moja 20-letnia praca z piłką siatkową została doceniona-stwierdził.
.

.
    Kolejno odbyło się ślubowanie przewodniczących I klas sportowych gimnazjum i liceum oraz wspaniałe wykonanie piosenki Piotra Rubika przez uczennice. Okazało się, że te wspaniałe młode sportsmenki nie tylko obdarzone są talentem sportowym, ale także muzycznym. Po bardzo dobrym występie, dyrektorowie obu szkół: gimnazjum i liceum, oficjalnie pasowali dziewczęta na zawodniczki Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego. Potem nastąpiło wyniesienie sztandarów obu szkół z sali i wystąpienie pana Zbigniewa Krzyżanowskiego, burmistrza Jacka Lelka oraz małopolskiego wicekuratora oświaty, pana Grzegorza Barana. Mówili oni o celach i założeniach projektu oraz życzyli swym „młodym przyjaciółkom” wielu wspaniałych sukcesów, zdrowia i wszystkiego, co najlepsze.
    Uroczystość uatrakcyjnił zespół „Adamo” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.Ks.Prof.Józefa Tischnera. Na koniec odbył się wspaniały pokazowy trening i gra reprezentacji dziewcząt z 3 klas szkoły podstawowej. Po zaciętym meczu wszystkie zawodniczki wyszły na scenę i wspólnie zaśpiewały na pożegnanie piosenkę. Nad całością uroczystości czuwał główny trener SOS w Starym Sączu, pan Janusz Pasiut.
- Biorąc pod uwagę, że piłka siatkowa to dyscyplina w Polsce na wysokim poziomie, a w niedalekim sąsiedztwie, mamy wielokrotnego mistrza Polski Muszyniankę - to wszystko sprzyja wspieraniu rozwoju ośrodka szkoleniowego. W związku z tym powstała taka inicjatywa PZPS, a ja stwierdziłem, że rzeczywiście jest to sensowna sprawa i warto w ten pomysł zainwestować-mówi burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek.
 
Obecni na uroczystości podkreślali fakt, iż Szkolny Ośrodek Siatkarski powstał przede wszystkim dzięki staraniom aktywisty sportowego, Janusza Pasiuta. W pierwszej kolejności pozwolenie na uruchomienie klasy siatkarskiej otrzymało starosądeckie LO, następnie gimnazjum.
W województwie małopolskim istnieją trzy gimnazja i jedna szkoła ponadgimnazjalna, które wchodzą w skład SOS-u. Zatem dwie szkoły są w Starym Sączu, a dwie w Krakowie i Kętach.
 
Klasa siatkarska w LO
 
    Przypomnijmy, że SOS powstał pod patronatem Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
A wszystko to w ramach programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Klasa siatkarska jest jedyną tego typu w Małopolsce. To także tym samym, nowość w starosądeckim liceum. Rekrutacja objęła 20 dziewcząt z terenu całej Małopolski. Mają one aż 16 godzin wychowania fizycznego do dyspozycji w ciągu tygodnia. Niejednemu uczniowi ilość tych zajęć może wydawać się kosmiczna, ale ma to swoje plusy. Szkoła zapewnia: nauczycieli, trenerów, lekarzy, fizjoterapeutów i koordynatorów. A poza tym uczniom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania, zakwaterowanie w internacie oraz całodzienne wyżywienie w pełni pokrywające ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych. Osobom uczącym się w miejscu zamieszkania, jeden pełnowartościowy posiłek dziennie. Polski Związek Piłki Siatkowej przekaże szkole sprzęt do treningów, zakupiony w ramach projektu. Nowa klasa wywołała wielkie zainteresowanie nie tylko wśród uczniów liceum, ale także osób z innych szkół w naszym województwie.
Wychowawcą klasy sportowej został p.Kamil Głębocki, nauczyciel wychowania fizycznego. Dziewczyny należące do SOS-u pozytywnie wypowiadają się na temat profilu, w którym mają możliwość rozwijać swoje sportowe zainteresowania. A co mówi sam mgr Krzysztof Szewczyk, dyrektor LO w Starym Sączu, na temat Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego?
- 10 godzin wychowania fizycznego odbywa się w ramach programu nauczania, natomiast kolejne 6 godzin jest realizowane indywidualnie. Uczniowie będą mogli doskonalić swoje sportowe umiejętności. W jednym czasie kilka osób będzie mogło ćwiczyć różne taktyki gry w piłkę siatkową, np. serw. Myślę, że mimo wielu obowiązków, jakie nakłada na dziewczęta uczęszczanie na zajęcia sportowe- poradzą sobie one bez problemu.
 
Robert Zięba, Monika Błaszczyk - uczniowie klasy dziennikarskiej
LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
 
123937