Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rok 2013 - rokiem Jana Joachima Czecha w Starym Sączu

Treść


..
Obchody 125. rocznicy urodzin
Jana Joachima Czecha (1888-2013)
ROK 2013 - ROKIEM JANA JOACHIMA CZECHA
W STARYM SĄCZU
 
    Po powołaniu w dniu 11 lutego 2013 r., przez Radę Miejską w Starym Sączu, Komitetu Organizacyjnego, jego członkowie, zgromadzeni na pierwszym oficjalnym posiedzeniu w dniu 18 lutego, jednogłośnie wybrali na swą przewodniczącą p.Jolantę Młodkowską-Czech. Podejmując się tego zadania, p.Jolanta podziękowała za wybór i obdarzenie zaufaniem. W myśl zasady, że to, co robimy i co po nas zostanie musi być dobre, poprosiła wszystkich o dołożenie starań, na miarę swoich możliwości, by wyszło wspaniale. Z dużym uznaniem i wdzięcznością podkreśliła działania i wkład grupy inicjatywnej, jako zalążka całego przedsięwzięcia.
    W trakcie spotkania powołano odpowiedzialnych za poszczególne zadania programowe. Koordynatorem kontaktów ze szkołami została p. Iwona Rams, rzecznikiem medialnym p.Kinga Bednarczyk, rzecznikiem portalu internetowego p. Ryszard Kumor. Zamieszczamy niżej tekst uchwały Rady Miejskiej oraz ramowy harmonogram obchodów Roku jubileuszowego. O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować.
Od tej pory nieustannie pracują zespoły podwykonawcze, przegląda się i selekcjonuje dorobek twórczy Jubilata, wybierając potrzebne materiały; opracowuje się scenariusze i regulaminy, utrzymuje kontakty za szkołami itp.
Uchwałą nr XXXIII/367/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Honorowego 125. rocznicy urodzin Jana Joachima Czecha, Rada Miejska informuje, co następuje:
W związku z ogłoszeniem roku 2013. w Mieście i Gminie Stary Sącz - Rokiem Jana Joachima Czecha - powołuje się

Komitet Organizacyjny Obchodów w składzie:
  1. Jan Czech
  2. Stanisław Dąbrowski
  3. Andrzej Długosz
  4. Zofia Gierczyk
  5. Danuta Hejmej
  6. Wojciech Knapik
  7. Jolanta Koszkul
  8. Ryszard Kumor
  9. Grażyna Leśniak
10. Wanda Łomnicka-Dulak
11. Jolanta Młodkowska-Czech
12. Józef Puścizna
13. Iwona Rams
14. Maria Sosin
15. Danuta Sułkowska
16. Joanna Ustarbowska-Dutka
17. Zofia Wcisło
18. Ewa Zięba
19. Marek Zięba.
 
Komitet Honorowy Obchodów tworzą:
1. Ludwik Czech
2. Marian Cycoń
3. Jan Golonka
4. s.Maria Teresa Izworska
5. Jacek Lelek
6. Marian Lis
7. Zofia Moszycka
8. ks.Marek Tabor
9. Ewa Zielińska.
.

.
RAMOWY HARMONOGRAM OBCHODÓW
 
  1. Koncert Kolęd i Pastorałek uczniów starosądeckich szkół, inaugurujący obchody, z uwzględnieniem w repertuarze kolęd Jubilata - 2 lutego 2013 r.
  2. Ogłoszenie konkursów uczniowskich (plastycznego, recytatorskiego, wiedzy i muzyki), do 11 marca. Przygotowanie biogramu i materiałów, przedłożenie regulaminów, poinformowanie szkół w całej Gminie starosądeckiej.
      - do 15.IV - zgłoszenie przez szkoły wyłonionych uczestników konkursów
      - do 29. IV - złożenie prac uczestników konkursu plastycznego
      - 30. IV - rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu wiedzy.
            do 26.VIII - rozesłanie regulaminu konkursu muzycznego, z dostarczeniem materiałów.
  3. Oficjalne zakończenie konkursów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - 10 maja 2013 r.
  4. Festiwal Artystyczny im.Jana Joachima Czecha w Starym Sączu - 29 maja 2013 r.
  5. Piknik w ogródku „Galerii pod Gniazdem” -  „Jaśkowa śpiewka ostanie” - 22 sierpnia 2013 r.
  6. Msza św. w kościele klasztornym z wykonaniem Mszy B-dur „O Święta Kingo” 29 sierpnia 2013 r.
  7. Widowisko: „Natchnione echa Jana Joachima Czecha” - 13 października 2013 r.
  8. Śpiewanie patriotyczne, z uwzględnieniem pieśni Jana Joachima Czecha - 11 listopada 2013 r.
  9. Sesja popularno-naukowa - 5 grudnia 2013 r.
10. Zamknięcie Roku Jubileuszowego - Koncert Kolęd i Pastorałek uczniów wszystkich szkół gminnych (bazujący na kompozycjach Jana Joachima Czecha).
 
Zofia Gierczyk
 
324134