Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Caritas - Wielka Loteria Fantowa

Treść


.

.
Caritasowe zaproszenie do współorganizowania
Wielkiej Loterii Fantowej
 
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (…)
Dawajcie - póki jeszcze macie czas - a będzie wam dane”
 
    To ewangeliczne przesłanie inspiruje także tegoroczny Tydzień Miłosierdzia (3-9 października), na którego zakończenie tj. 10 października pragniemy zorganizować w Domu Parafialnym Wielką Loterię Fantową. Dochód przeznaczymy na potrzeby Caritasu, które rosną w związku z powodziami i wzrostem kosztów utrzymania.
„W najtrudniejszych chwilach swego życia zawsze mogłam liczyć na przyjaciół. Odtąd wiem, że pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić w sytuacji kryzysowej, to prosić o pomoc” - pisała noblistka.
Proszę więc i ja serdecznie, najserdeczniej w imieniu Parafialnego Oddziału Caritas działającego na rzecz obydwu starosądeckich parafii; proszę przede wszystkim w imieniu potrzebujących pilnie naszej pomocy, często nieśmiałych i bezradnych, niekiedy zawstydzonych swoją niedolą. To o nich myślał ks.Alojzy Henel CM, gdy pisał:
 
„Jeśli spotkasz biedę w mroku ulicy,
nie przechodź na drugą stronę,
nie odwracaj twarzy.
 
Może będziesz ostatnim człowiekiem
którego nie będzie się lękała
Może Ojciec pomyślał takie spotkanie,
aby przekreśliło rozpacz?”
 
Każdy człowiek wierzący jest w jakiś sposób odpowiedzialny za kształt życia społecznego - przypominał Wielki Papież. „Czyńmy więc dobrze, póki jeszcze mamy czas i kochajmy za darmo (…) Miłość jest kluczem do zrozumienia wszystkich tajemnic”. Liczymy, że znowu zaowocuje świadectwem dawanym Chrystusowi i pomoże rozwiązać niejeden najtrudniejszy problem. Wiadomo, że w obecnej sytuacji ekonomicznej każdemu będzie ciężej żyć, ale pomyślmy, że są wśród nas ludzie jeszcze bardziej dotknięci, może poranieni i głodni. Trzeba im pomóc w imię Miłości Miłosiernej.
    Prosimy więc o fanty rzeczowe i ewentualne ofiary pieniężne. Z tą serdeczną prośbą zwracamy się nie tylko do naszych niezawodnych, ofiarnych sponsorów, ale do ludzi dobrej woli wrażliwych na cudzą niedolę i cierpienie. Liczy się każdy odruch serca. Powiedziano przecież, że: „od ziarnka do ziarnka - a zbierze się miarka” - i już dla kogoś będzie znacząca pomoc; może na lekarstwa, dla dzieci, a może na chleb?
 
„Jeżeli możesz dać chleb, daj
       - radzi wspomniany już ks.A.Henel
Jeżeli masz tylko kłos, daj cały.
Jeżeli masz tylko jedno ziarenko, daj.
Bóg sprawi, że to będzie dużo i wystarczy,
bo to będzie wszystko, co posiadasz.
 
Loterię przeprowadzimy dopiero 10 października, ale fanty i ofiary pieniężne można już składać.
Kontakt z s.Eleonorą - przewodniczącą POC:
Dom Sióstr Służebniczek Dębickich ul.Jagiellońska 8 tel 184461514
Liczymy na Państwa pomoc i serdecznie za każdy jej odruch dziękujemy.
Są prawdy, które nie przemijają i słowa zawsze aktualne, które się nigdy nie starzeją. Można je tylko zapomnieć. Zza grobu przypomina je Apostoł Miłości i Nadziei: „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”.
W imieniu Zarządu POC i własnym
s,Eleonora Salamon
 
324502