Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Ksiądz Paweł Tyrawski - KU WYŻYNOM

Treść


.
KU WYŻYNOM
 
Pan Bóg stworzył człowieka i powołał go do życia wiecznego. Ale, aby osiągnąć szczęśliwą wieczność, potrzeba nieustannie dążyć do świętości. Taki jest wyraźny plan Boży i taki nakaz. Czytamy na kartach Pisma Świętego „Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bom ja Pan i Bóg wasz” (Kap. 20, 7) „Niech tedy będą świętymi, bo i ja święty jestem Pan, który ich uświęca” (Kap. 21,80) Pan Jezus nakazuje: „Bądźcie wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz Niebieski doskonały jest” (Mt.5, 48)
Św.Piotr: „Bądźcie w całym swym życiu świętymi, jak świętym jest ten, który was powołał” (I.P.1,15). Św.Paweł: „Bóg nie powołał nas do nieczystości, lecz do świętości” (I. Tes. 4,7). „Niechaj Bóg sam uświeci serca wasze, abyście stanęli nienaganni i święci przed  Bogiem Ojcem naszym” (I.Tes.3,11). „Ubiegajcie się o tę świętość, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Heb.12,14).
.

.
Na temat świętości wypowiadają się święci, którzy już przebyli etap ziemskiego życia, osiągając stopień świętości.
Ten, kto stara się osiągnąć doskonałość we wszystkich rodzajach cnoty, winien wpatrywać się w żywoty świętych (...) i, naśladując ich dobre uczynki, czynić podobnie, (św.Bazyli Wielki).
Pragnę absolutnie i absolutnie potrzebuję stać się świętym. Jeżeli nie stanę się świętym, nic nie dokonam, (św.Dominik Savio)
Nie trzeba chcieć zostać świętym w ciągu dwóch dni, ponieważ doskonałość zdobywa się z trudem, powoli, (św.Filip Nereusz)
Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki. (św.Franciszek Salezy)
Nie wszyscy święci dobrze zaczęli, ale wszyscy dobrze skończyli. Święci kochają wszystkich, a zwłaszcza swoich wrogów. Święci nie wszyscy są tacy sami; nie wszyscy wstępują na tę samą drogę, ale wszyscy docierają do tego samego miejsca.  (św.Jan Maria Vianney)
Świętość nie oznacza stawania się oryginalnymi, ale jest poszukiwaniem doskonałości w oparciu o czystość i miłość, sprawiedliwość i wszystkie cnoty, w rzeczach oraz najzwyklejszych okolicznościach. Świętość świętych nie opiera się na głośnych wydarzeniach, ale na  drobnych sprawach, które światu wydają się głupstwami. (bł.Jan XXIII - papież)
Masz obowiązek być świętym, by nie zawieść ani Boga, który cię wybrał, ani tych istot, które tak wiele oczekują od twego życia chrześcijańskiego. Nawrócenie jest sprawą jednej chwili. Uświęcenie jest pracą całego życia. Nie odkładaj na starość dążenia do świętości. Byłby to wielki błąd! Nie wiesz, czy starości doczekasz. Zacznij zaraz, poważnie, z rozkoszą i radością, poprzez swoje obowiązki, własną pracę i codzienne życie. Nie wszyscy mogą zostać ludźmi bogatymi, mądrymi, sławnymi... Natomiast wszyscy - tak, wszyscy - jesteśmy powołani, aby zostać świętymi. Świętość polega na walce o swoją wierność za życia i na ochoczym przyjęciu woli Bożej w godzinie śmierci. Świętymi są ci, którzy walczą do końca swego życia: ci, którzy zawsze potrafią podnieść się po każdym upadku, by dzielnie iść dalej z pokorą, miłością, z nadzieją. Wielka świętość polega na codziennym wykonywaniu drobnych obowiązków. Wielki sekret świętości polega na tym, by coraz bardziej upodobnić się do tego, który jest jedynym i umiłowanym Wzorem, (bł.Josemaria Esciva.)
Nie lękajcie się świętości, chciejcie być świętymi, uczyńcie nowe tysiąclecie wiekiem świętości (Jan Paweł II).
Przemyślmy te zalecenia Pisma Świętego i Świętych.
Zebrał ks.Paweł Tyrawski
 
322722