Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

RODZINA MIŁOŚCIĄ SILNA

Treść


.
RODZINA MIŁOŚCIĄ SILNA
 
Dnia 25.07.2010 roku na dziedzińcu klasztornym sióstr Klarysek w Starym Sączu, odbył się prorodzinny koncert pod tytułem "Rodzina miłością silna". Jego pomysłodawcą był Klub Fides et Ratio. Ku radości organizatorów, mimo niesprzyjających warunków pogodowych: deszczu i zimna, klasztorny dziedziniec zapełnił się ludźmi, co pokazuje, jak mocny duch żyje w mieszkańcach Starego Sącza i że warto organizować tego typu koncerty. W modlitewny nastrój wszystkich obecnych wprowadziła schola dziecięca, działająca przy parafii św.Elżbiety. Dzięki niej mogliśmy wzruszyć się i docenić piękno płynące z prawdziwej niewinności najmłodszych członków rodzin. Następnie wystąpił młodzieżowy zespół ewangelizacyjny „Pokolenie Jana Pawła II", również działający przy parafii św.Elżbiety i Liceum Ogólnokształcącym, którego opiekunami są p.Mieczysław Zagórowski i ks.Henryk Homoncik. Koncert ten miał charakter refleksyjny. Wspólną modlitwę wyrażoną śpiewem poprzedzały krótkie wstępy do utworów. Miały one na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wierność, czystość przedmałżeńską, chrześcijańskie wychowanie dzieci, a szczególnie na walkę z patologiami i aborcją. Pisząc je miałam nadzieję, że poruszą one serca odbiorców i pokażą, jak ważna jest obrona życia poczętego i wychowanie dzieci w duchu chrześcijaństwa. Taką bowiem naukę głosił nasz wielki rodak Jan Paweł II. Bardzo zależało mu na świętości rodzin. Należy jednak pamiętać, że świętość nie wynika z bycia idealnym ale z pokonywania tego, co w nas jest złe.
.

.
Koncert miał uświadomić rodzinom, iż są w stanie wygrać ten bój, gdy zaproszą Chrystusa do swojego domu. Życie nie stanie się łatwiejsze lecz z pewnością będzie piękniejsze. Tak nauczał nasz Papież, takie przesłanie niosły śpiew, modlitwa i rozważania niedzielnego wieczoru. Zakończyły się one o 21.37 modlitwą i słowami uznania dla organizatorów i wykonawców z ust księdza proboszcza Marka Tabora.
Katarzyna Salamon.
 
324007