Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

GAUDE MATER POLONIA PROLE FECUNDA NOBILI...

Treść


.
GAUDE MATER POLONIA
PROLE FECUNDA NOBILI…
 
Ciesz się, Matko Polsko, z potomstwa, które przynosi Ci chwałę…
Tymi słowami „Hymnu do św.Stanisława” biskupa i męczennika, rozpoczął homilię ks..dr Grzegorz Baran, pracownik naukowy KUL-u, podczas dziękczynnej Mszy św. sprawowanej w sobotę 30 IV przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu, w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II. Radość to zwielokrotniona, gdyż oznacza „potwierdzenie przez Kościół świętości człowieka, który już za życia był świętym” (cyt. J.Navarro-Wallsa). Nic więc dziwnego, że cały świat w tych dniach ogarnęła gorączka przygotowań do obchodów dziejowego wydarzenia; od planowanych wycieczek i pielgrzymek do Rzymu, poprzez czuwania modlitewne, koncerty, wystawy, programy artystyczne, aż do wspólnotowego gromadzenia się i jednoczenia w modlitwie podczas nabożeństwa beatyfikacyjnego. Potrzebą serc stało się znowu poczucie jedności i wspólnoty, którą dawały zawsze spotkania z Ojcem Świętym. Tym razem również doświadczane powszechnie, bez względu na wszystko, na złą pogodę i trudy podróży, gromadząc ludzi o gorących sercach szczególnie tam, gdzie pozostały trwałe ślady stóp Jana Pawła II, a Jego duch patronuje miejscom i życiu. Tysiące ludzi, na przykład, pod oknem na Franciszkańskiej w Krakowie spędziło na modlitwie pierwszomajowe przedpołudnie. W Zakopanem, na Krzeptówkach, wierni łączyli się duchowo z Watykanem dzięki telebimowi, po czym w sanktuarium uczestniczyli w dziękczynnym nabożeństwie i koncercie. W Nowym Sączu, na rynku, Mszy św. o godz. 9.00 przewodniczył ks.bp. Władysław Bobowski. Tarnowianie zebrali się na Eucharystii, celebrowanej przez ks.biskupa Wiesława Lechowicza, w kościele bł.Karoliny Kózkówny, potem wspólnie oglądali uroczystość beatyfikacyjną na telebimie, ustawionym przed świątynią. Na wadowickim rynku kilka tysięcy osób z całego kraju, mimo ulewnego deszczu, uczestniczyło w liturgii mszalnej i jednoczyło się z Rzymem. W Kalwarii Zebrzydowskiej, po mszy odprawionej przez kard. Mariana Jaworskiego, wierni wyruszyli na Dróżki Matki Bożej, z wizerunkiem Jana Pawła II. To tylko kilka przykładów dla porównania z naszymi obchodami i przeżywaniem.
.

.
    Jak przebiegały starosądeckie uroczystości, związane z beatyfikacją Jana Pawła II, odnotowują strony internetowe, relacjonują też ich uczestnicy. Mamy szczęście mieć to najgodniejsze miejsce na błoniach, tchnące duchem papieskim, do którego już zdążyli przylgnąć mieszkańcy Sądecczyzny i chcą się tu spotykać, modlić i jednoczyć. Tu właśnie, przy jedynym w Polsce autentycznym Ołtarzu Papieskim i wybudowanym przy nim pomniku pamięci, jakim jest Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania „Opoka” im.Jana Pawła II w Starym Sączu, koncentrowały się wszelkie okolicznościowe działania. Stąd wyruszyła do Rzymu autokarowa pielgrzymka starosądeczan i mieszkańców okolicy, pod przewodnictwem duchowym ks.proboszcza Marka Tabora. Tutaj realizowany był program trzydniowych obchodów.
    W piątek 29.IV o godz. 10.00 rozpoczęło je spotkanie młodzieży. W modlitewnym dziękczynieniu uczestniczyło ok. 1000 uczniów z kilkunastu szkół, ze swoimi dyrektorami i nauczycielami. Mszę św. celebrowało 11 kapłanów, z ks.Tadeuszem Sajdakiem, dyrektorem Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania, na czele. Oprawę artystyczną liturgii nadał zespół „Anielsi”, koncertujący wcześniej już na błoniach. Przy ołtarzu, w honorowej asyście, ustawiło się 11 pocztów sztandarowych szkół i proporzec harcerski. Wśród uczestników znalazł się również gospodarz Miasta i Gminy Stary Sącz - burmistrz Marian Cycoń.
    Sobota 30.IV miała być, i stała się, dniem modlitwy i czuwania. Rozpoczęło ją o godz. 16.30 nabożeństwo w kościele pw.św.Trójcy. Nieszpory eucharystyczne poprowadziły tutaj Siostry Klaryski, z pomocą księży: Tadeusza Sajdaka i Piotra Adamczyka. Wśród uczestników znalazło się wiele osób z zewnątrz, m. in. siostry zakonne, klerycy i księża, spora grupa pielgrzymów z Podegrodzia, ze swoim ks.Proboszczem, bardzo mile przywitanych przez Księdza Dyrektora DCP. Po odśpiewaniu nieszporów, w uformowanej procesji różańcowej, z niesioną figurą Matki Bożej Fatimskiej, wyruszono w kierunku błoni. Modlitwę różańcową prowadził ks. Piotr Adamczyk z współudziałem Orkiestry Młodzieżowej pod batutą Stanisława Dąbrowskiego. Przy Ołtarzu Papieskim oczekiwało już wielu pielgrzymów, przybyłych nawet z odległych stron. Podegrodzianie dumnie prezentowali swój udział, oznajmiając Ojcu Świętemu gotowość odpowiedzi na wezwanie, w słowach: „Szukałeś nas. Oto jesteśmy. Podegrodzie”. Taki napis umieścili na okazałym transparencie z podobizną swojego błogosławionego, o. Papczyńskiego.
    O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. dziękczynna za 27-letnią posługę Jana Pawła II, którą celebrowało kilku kapłanów, pod przewodnictwem prepozyta kapituły kolegiackiej św.Małgorzaty w Nowym Sączu, ks.Jana Piotrowskiego. Wśród koncelebrujących byli również: ks.prałat Alfred Kurek i ks.dyr.Tadeusz Sajdak. Oprawę muzyczną nadała liturgii orkiestra strażacka z Dobrynina k/Mielca. Płomienną homilię, popartą myślami Ojca Świętego, wygłosił ks. Grzegorz Baran. Ołtarz zdobiły: duży portret Jana Pawła II i tron papieski, w którym siedział 16.VI 1999 r. podczas kanonizacji bł.Kingi. Kilkanaście pocztów sztandarowych stanęło u stóp ołtarza, poczty samorządów, straży pożarnej, szkół i organizacji społecznych. Uczestniczyli członkowie oddziału Związku Podhalan w Łącku i liczna grupa pielgrzymów z tamtych okolic, zespoły regionalne z Podegrodzia i Starego Sącza, obecny był burmistrz Miasta i Gminy Marian Cycoń.
.

.
Wartę pełnili też harcerze. Gospodarz uroczystości, ks. dyr. Tadeusz Sajdak, uruchomił i rozdzwonił dzwon, ofiarowany Ołtarzowi Papieskiemu przez biskupa ordynariusza Wiktora Skworca, (dar parafii w Powroźniku dla Biskupa). Radosne „Te Deum laudamus”, w podzięce za niedzielną beatyfikację, zakończyło nabożeństwo, w którym, jak obliczono, uczestniczyło ok. 1000 osób (Dużo to, czy mało - mając na uwadze liczbę mieszkańców i tak znaczący udział pielgrzymów?)
Po mszy koncertował klerycki zespół z Tarnowa, a potem młodzież rozpoczęła całonocne czuwanie modlitewne. Z różnych stron podążały ku ołtarzowi grupy młodzieży, najliczniejszą, jak zwykle, 10 kilometrowym szlakiem przyprowadził w Białym Marszu - ksiądz dr Marek Mierzyński, duszpasterz środowiska akademickiego PWSZ i Sądeckiej Szkoły Wyższej. Wyszli sprzed kościoła Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, w składzie 300 osobowym, lecz po drodze dołączali do nich wierni i prawie drugie tyle dotarło przed Ołtarz. Ich pielgrzymowanie to dar dla Jana Pawła II, wewnętrzny nakaz wdzięczności za wyniesienie na ołtarze. W godzinach późnowieczornych docierały kolejne grupy pielgrzymów z kapłanami, m.in. z Biadolin k/Tarnowa.
W niedzielę, 1 maja, nie było już w programie obchodów żadnych uroczystości przy Ołtarzu Papieskim, aż do godzin wieczornych; jedyną alternatywą stała się telewizja, umożliwiająca oglądanie transmisji z Watykanu w swoich domach. O godz. 17.00 natomiast rozpoczął się na błoniach koncert dziękczynny, dla błogosławionego tego dnia papieża - Polaka, pod hasłem: „Wyśpiewać dla błogosławionego Jana Pawła II”. Na scenie wystąpiły zespoły: TATRY z Ratułowa, uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia, grupa muzyczna Szymon Marciniak - Band i zespół, który później, razem z Sądeckim Chórem Gospel, towarzyszył „gwieździe wieczoru” - zespołowi „New Life M”, który „chrześcijańskie granie” prezentuje w Europie. Tutaj całość programową prowadził Tomasz Zubilewicz. Organizatorem koncertu była Gmina Stary Sącz, a partnerami: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Miasto i Gmina Muszyna i Piwniczna Zdrój oraz Gminy: Nawojowa i Rytro. Przedsięwzięcie zostało współfinansowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego, w ramach programu „Małopolska Janowi Pawłowi II”. Uroczystości dobiegły końca i nadszedł czas na refleksje.
    Czas wyciągnąć wnioski i je spożytkować; zrobić wszystko, by beatyfikacja nie pozostała jedynie atrakcją i symbolicznym przeżyciem, na kształt „powtórki z geografii”, „wadowickich kremówek”, kojarzącej się „Barki” itp. Trzeba nam zacząć „uczyć się Jana Pawła II”, wstąpić do Jego szkoły wiary i życia. Uczyć się słuchać i rozumieć, rozważać, przyjmować za swoje i wprowadzać w życie papieskie nauczanie. Trudno o doskonalszego mistrza i nauczyciela, o większy autorytet. To wszystko mając na względzie bardzo cenny program edukacyjny podjęło duchowieństwo w kościele parafialnym pw. św.Elżbiety. Poinformowano o nim podczas pierwszego, pobeatyfikacyjnego Nabożeństwa Fatimskiego, w dniu 16 maja. Dotychczasowe intencje modlitewne, o uznanie świętości i beatyfikację Jana Pawła II, zastąpi odtąd zgłębianie Jego nauczania, poznawanie dzieł, odczytywanie fragmentów homilii, uważne i rozważne pochylanie się nad słowem, a równocześnie wykorzystywania go w codziennej drodze ku dobru i pięknu życia. Nabożeństwa Fatimskie, dzięki temu, nabiorą jeszcze głębszego wymiaru, łącząc kult Matki Bożej z mądrością Tego, który Ją najbardziej umiłował. Powrót do homilii papieskich zapoczątkował ks.Janusz Ul od tej najbliższej nam, wygłoszonej w Starym Sączu. Z wielkim wzruszeniem wróciliśmy do jej przesłania i wspomnień. Czekaliśmy na „powroty Jana Pawła II” w naszych świątyniach, w postaci wykorzystywania fragmentów wypowiedzi i nauk. Wprowadzona inicjatywa edukacyjna Kościoła pomoże wielu realizować się w człowieczeństwie, wychodząc również naprzeciw oczekiwaniom Jana Pawła II. Nie na darmo przecież pouczał:
    „Każdy ma jakiś wymiar zajęć, które musi podjąć i wypełnić. Jakiś obowiązek, powinność, od których nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić dla siebie i dla innych…”
    Umacniaj z nieba naszą wiarę, pomagaj odnajdywać się duchowo i moralnie, wypraszaj Polsce dar pokoju, jedności i wszelkiej pomyślności, powtarzamy za Benedyktem XVI. I błogosław swoim rodakom, ich umiłowany Papieżu!
Zanotowała Zofia Gierczyk
 
324428