Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

>Aby wasza praca była posługą<

Treść


.
„ABY WASZA PRACA BYŁA POSŁUGĄ”
 
    Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu zorganizowała dnia 12 maja 2011 roku Powiatowy Dzień Bibliotekarza.
Już od 1985 roku, corocznie, w Polsce ósmy maja jest obchodzony jako Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Nie sposób przecenić roli tych placówek, w ochronie dóbr kultury, jakimi są wszelkiego typu wydawnictwa i publikacje, w rozwoju młodego pokolenia i wypełnianiu roli kulturotwórczej dla społeczności lokalnej, w której działają. To bibliotekarze, dzieląc się swoją wiedzą i często pasją, jaką jest czytelnictwo, wskazują drogę do poznawania świata, zagłębiania się w poszczególne dyscypliny wiedzy i literatury pięknej.
Są potrzebnymi drogowskazami, przewodnikami w odczytywaniu słowa.
W uroczysty klimat dnia wprowadziła, zebranych bibliotekarzy i zaproszonych gości, Eucharystia sprawowana w kaplicy Domu Pielgrzyma „Opoka” przez ks.Tadeusza Sajdaka, dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II w Starym Sączu. W homilii kaznodzieja podkreślił rolę, jaką spełniają bibliotekarze w trosce o przekazywanie również Słowa Bożego.
Bibliotekarze pomagają w rozumieniu otaczającej rzeczywistości, gdyż udzielają podpowiedzi, której człowiek często potrzebuje. „Czy rozumiesz co czytasz?” - zacytowane przez Księdza zdanie z liturgii słowa, przypadającej na ten dzień, jest według niego sensem pracy bibliotekarzy. Czytelnik potrzebuje pomocy w wyborze i zrozumieniu. I w tym człowieka nie jest w stanie zastąpić wszechogarniająca automatyzacja. Życzenia, aby bibliotekarze traktowali swą pracę także jako posługę, za którą oprócz pieniędzy otrzymuje się ludzką wdzięczność i Bożą łaskę, zakończyły Mszę św.
.

.
Następnie dla zebranych gości wystąpił Regionalny Zespół „Starosądeczanie”, działający pod kierunkiem choreografa Ewy Zięby - przy Szkole Podstawowej im.Ks.prof. Józefa Tischnera. Pięknie wypadli nasi młodzi ambasadorowie regionalnej kultury, dostali gromkie brawa, a że śpiewali i tańczyli przed Domem Pielgrzyma, mając za tło Ołtarz Papieski, to wzbudzili zainteresowanie zwiedzających, którzy słysząc dźwięki muzyki, przyszli podziwiać z bliska ich wspaniały występ. Młodym przygrywała kapela. Wszystkim, tą drogą, Dyrektor PiMGP składa serdeczne podziękowania.
Kolejna część bibliotekarskiego świętowania odbyła się w sali konferencyjnej „Opoki”. Zaproszonych gości i koleżanki po fachu, z powiatu nowosądeckiego oraz z Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, przywitała Maria Sosin - dyrektorka powiatowej książnicy. W swoim wystąpieniu podziękowała za wspaniałą współpracę dotyczącą wspólnych projektów.
„Ten rok obfitował w wiele działań na rzecz rozwoju bibliotek. Realizatorem Programu Rozwoju Bibliotek, do którego weszły dwie biblioteki wiodące z Krynicy i Starego Sącza oraz sześć partnerskich z Łabowej, Nawojowej, Lubnia, Muszyny, Piwnicznej i Rytra, na terenie Polski była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspierana funduszami Fundacji Billa i Melindy Gates. Z tego projektu biblioteki otrzymały sprzęt komputerowy oraz szereg szkoleń, wspomagających ich działania na rzecz społeczeństwa lokalnego. Do drugiej edycji tego projektu wystartowały z powodzeniem pozostałe biblioteki naszego powiatu, z dwoma wiodącymi: Gminną Biblioteką Publiczną w Łososinie z siedzibą w Tęgoborzy i GBP w Kamionce Wielkiej oraz sześcioma bibliotekami partnerskimi: z Gródka nad Dunajcem, Korzennej, Grybowa z siedzibą w Stróżach, Chełmca i Podegrodzia oraz gościnnie z Wieliczki. Gratuluję!
Dodatkowo, wraz z czterema powiatami, wspólnie realizowany jest drugi projekt klastrowy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, którego realizację rozpoczęto w bieżącymMaria Sosin roku. Projekt ów dotyczy wspólnej sieci i programu bibliotecznego. Kwota, jaką otrzyma nasz powiat na realizację tego zadania, to około 700 tysięcy złotych. Koordynatorem tego projektu jest Starostwo Powiatowe w Gorlicach” - powiedziała
    Z zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Gizicki - przewodniczący Rady Miasta, Ewa Zielińska - zastępca przewodniczącego Rady Miasta, Marian Lis - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki RM, Jadwiga Kosek ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krakowie, Ewa Witek ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Nowym Sączu i Ireneusz Ptaszek - kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Zofia Wcisło - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” oraz Andrzej Długosz - prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu reprezentowali: dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak, który gratulując osiągnięć bibliotekom i ich Dyrektorce, wyrażał zadowolenie z dotychczasowej współpracy oraz dr Stanisław Węglarz, przewodniczący Komisji Kultury, Adam Mazur i Ryszard Poradowski - radni powiatu.
Burmistrz Starego Sącza podkreślił rolę, jaką spełniają bibliotekarze, często uzupełniając pracę nauczyciela i ludzi odpowiedzialnych za tworzenie życia kulturalnego w miastach i na wsiach.
Nagrody przyznane przez starostę nowosądeckiego Jana Golonkę, w uznaniu zasług w upowszechnianiu czytelnictwa, otrzymały: Magdalena Krzeszowska z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krynicy-Zdroju, Monika Wolańska z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piwnicznej-Zdroju, Maria Kogut z Gminnej Biblioteki w Grybowie z siedzibą w Stróżach, filia w Ptaszkowej oraz Marta Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej. W imieniu Starosty nagrody wręczyli: dr Stanisław Węglarz - przewodniczący Komisji Kultury w Radzie Powiatu Nowosądeckiego, Adam Mazur i Ryszard Poradowski - radni powiatu nowosądeckiego. Przyznano także wyróżnienia w 25-lecie pracy dla Magdaleny Krzeszowskiej i Małgorzaty Pomietło z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krynicy Zdroju oraz Marzeny Pawłowskiej z Gminnej Biblioteki Publicznej filii w Łososinie Dolnej.
W następnej części wykład pt. „Biblioteka - centrum cywilizacyjne. Zmieniać się, aby móc pełnić tę samą misję” - wygłosił dr Antoni Bartosz - dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Przedstawił doświadczenia, kierowanej przez siebie placówki, w kreowaniu nowych form docierania do odbiorcy. Zmiany cywilizacyjne, jakie następują, wymuszają niejako konieczność zmian w prezentowaniu szeroko rozumianej kultury, w tym prezentacji zbiorów muzealnych, zasobów bibliotek. Te ośrodki krzewienia kultury, korzystając z nowych technologii, komputeryzacji, wizualizacji, nie chcąc i nie mogąc zapominać o celach, do jakich zostały powołane, muszą iść z duchem czasu i przygotowywać ciekawą ofertę dla odbiorcy, spełniając jednocześnie swoją misję.
„Biblioteki Publiczne w Norwegii” - to temat wykładu, jaki zaprezentowała Anna Wiśniewska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
Omawiana była ich kondycja, opieka ze strony samorządów i państwa oraz porównano je z realiami polskimi. Przedstawione zostały również najnowsze standardy, obowiązujące od bieżącego roku, zawarte w certyfikatach Biblioteka+.
Po zakończonych wykładach chętni mogli zwiedzić muzeum Jana Pawła II, mieszczące się w Ołtarzu Papieskim. Radosne spotkanie bibliotekarzy w dniu swego święta, wymiana zdań i doświadczeń pokazują, jak ważne są kontakty między ludźmi tej samej profesji.
Jolanta Czech
 
324010