Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie - Szkoła z tradycjami

Treść


.

.
Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
SZKOŁA Z TRADYCJAMI
 
    Przez ponad 60 lat placówka ta wychowywała ludzi znaczących dla Sądecczyzny, kraju oraz historii. Teraz czeka na kolejne pokolenie ludzi pragnących zmieniać świat.
Liceum Ogólnokształcące to wyzwanie dla ludzi odważnych oraz chcących osiągnąć życiowy sukces na wysokim poziomie. Szczególna placówka mieści się w Starym Sączu, grodzie świętej Kingi, przy ulicy Partyzantów. W tej szkole tradycja łączy się z nowoczesnością, narodowy patriotyzm z europejskim spojrzeniem w przyszłość.
    Liceum w swojej ofercie edukacyjnej zawiera nowoczesną i bogatą w księgozbiór bibliotekę z zapleczem multimedialnym, dwie sale z pełnym wyposażeniem komputerowym i warsztatem do nauczania informatyki, halę sportową, siłownię, pomieszczenie do gry w tenisa stołowego oraz otwarte boisko ze sztuczną nawierzchnią. Ponadto w LO od lat, jako sprawdzona marka w zakresie rekrutacji na studia wyższe, obecny jest bardzo wysoki poziom nauczania, dzięki któremu szkoła jest konkurencyjna na rynku krajowym, a jej absolwenci mają konkretne i dokładne przygotowanie do nauki na studiach. Podstawowe umiejętności i wiedzę, przydatną w nauce przyszłego zawodu, gwarantują liczne warsztaty przedmiotowe, na przykład warsztaty dziennikarskie, prowadzone przez ludzi związanych z telewizją publiczną (TVP) oraz TVN - zajęcia o charakterze praktycznym w zakresie redagowania scenariuszy, prowadzenia nagrań telewizyjnych, reportażu i wywiadu oraz montażu. Dla klasy o profilu pedagogicznym prowadzone są praktyki zawodowe w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej. Profil biologiczno-chemiczny może liczyć na bogato wyposażone laboratorium chemiczne oraz zajęcia i warsztaty w zakresie ratownictwa medycznego. Szkoła ma także liczne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, jej reprezentanci zdobyli indeksy na najlepsze uczelnie w kraju. W naszym LO na przyszły rok szkolny proponujemy następujące profile:
 
            1A- MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI,
                   PODSTAWY ZARZĄDZANIA I EKONOMII
                    > profil przygotowuje do studiów ekonomicznych
 
            1B- BIOLOGIA, PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
                    > profil przygotowuje do studiów medycznych
                    > wycieczki biologiczne, spotkania z ciekawą chemią,
                        kurs pierwszej pomocy, pokazy ratownicze
 
            1C- JĘZYK ANGIELSKI
                    > profil przygotowuje w kierunku studiów filologii angielskiej    
                    > spotkania z kulturą anglojęzyczną
 
            1D-JĘZYK POLSKI, WOS, HISTORIA, PODSTAWY DZIENNIKARSTWA
                  > profil przygotowuje do studiów humanistycznych, dziennikarskich i prawniczych
                  > wyjazdy do radia i telewizji, tworzenie gazetki szkolnej, współpraca z gazetami
 
            1E-JĘZYK POLSKI, HISTORIA, PODSTAWY PEDAGOGIKI
                  > profil przygotowuje do studiów pedagogicznych i psychologicznych
                  > praktyki w przedszkolu i szkole podstawowej
 
            1F-BIOLOGIA, JĘZYK ANGIELSKI, WF
                  > profil przygotowuje do studiów medyczno-sportowych
                  > wyjazdy na basen i narty
 
W ramach rozrywki organizowany jest w szkole PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY, dyskoteki (np. walentynkowa), mikołajki, konkursy piosenki, karaoke, święto szkoły, wycieczki przedmiotowe np. do radia, telewizji, do teatru, na narty i snowboard. W szkole aktywnie działają też koła zainteresowań- fotograficzne, Akademia Słowa, dziennikarskie, ekologiczne, wolontariat. Specjalne zajęcia pozalekcyjne prowadzi zespół muzyczny „POKOLENIE JP2” w ramach którego organizowane są także wycieczki zagraniczne.
    Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu to niezwykła szkoła, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, patriotyzm syntezuje się z futurystycznymi wizjami lepszego świata-zmienianego przez kolejne pokolenia absolwentów, którzy swoje przekonania i zdolności zaczerpnęli z bogatego dziedzictwa przodków i piękna sądeckiej ziemi.
 
Piotr Radzik - uczeń klasy dziennikarskiej
LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
322508