Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium

Treść


.

9 kwietnia - Zwiastowanie Pańskie

    W swoich początkach uroczystość Zwiastowania była uważana za święto Pańskie, a nie maryjne. Podkreślono moment wcielenia się Chrystusa, czyli rozpoczęcia dzieła zbawienia. Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, czcząc Ją jako wybraną na Matkę Zbawiciela. Scena Zwiastowania to jeden z ulubionych tematów malarstwa religijnego. W Rzymie zachowały się najstarsze tego typu przedstawiania, z II wieku, które ukazują siedzącą z wrzecionem Maryję i stojącego przed nią młodzieńca bez skrzydeł, który gestem zaprasza Ją na rozmowę. W późniejszych czasach często Maryja siedzi na tronie, co ma podkreślać Jej majestat, czasem ukazywana jest na klęczniku, w czasie modlitwy, albo przed domem. Archanioł Gabriel niemal zawsze zbliża się ku Niej z lilią w ręku, co symbolizuje Jej czystość.

25 kwietnia - Świętego Marka Ewangelisty

      Marek pochodził z Palestyny i był uczniem św. Piotra, który prawdopodobnie udzielił mu chrztu. Towarzyszył św. Piotrowi i Barnabie w podróży do Antiochii i na Cypr. Największym dziełem św. Marka jest zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa: jego Ewangelia, najstarsza spośród czterech, miała być wiernym echem katechezy św.Piotra. Autor zaczyna swoją relację od chrztu Pana Jezusa i powołania Piotra na Apostoła. Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy. Przyzywa się go podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody. W ikonografii ukazywany jest z atrybutami: księgą, lwem u stóp, zwojem, drzewem figowym. Jego symbolem jest lew ze skrzydłami - jedno z ewangelicznych zwierząt.

1 maja - Świętego Józefa

    Święty Józef pochodził z Nazaretu, był mężem Maryi i opiekunem Jezusa. Całe swoje życie spędził jako rękodzielnik, prawdopodobnie wykonywał drewniane narzędzia i przedmioty na zamówienie, i w ten sposób utrzymywał Najświętszą Rodzinę. W Ewangeliach ostatni raz wspominany jest w momencie odnalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni - później Ewangelie o św.Józefie milczą. Jest patronem Kościoła Powszechnego, czystości, rodzin, ojców, kobiet w ciąży, umierających, robotników, ciężko pracujących i ubogich. W ikonografii święty Józef przedstawiany jest z Maryją i Jezusem, z narzędziami cieśli i lilią - symbolem czystości. 

4 maja - Świętego Floriana

     Według żywotu z VIII w., Florian pochodził z Dolnej Austrii. W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, a podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany i przymuszony do złożenia ofiary pogańskim bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Namiestnik prowincji starał się groźbami i obietnicami zmusić Floriana do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Wzywa się jego pomocy podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Święty Florian jest patronem hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W ikonografii przedstawiany jest jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem, z którego wylewa się woda. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom, chorągiew, tarcza, zbroja.

13 czerwca - Świętego Antoniego z Padwy

    Święty Antoni, czyli Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Przed dwudziestym rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony, ale gdy kilka lat później usłyszał o duchowych synach św. Franciszka z Asyżu, natychmiast wstąpił do nich w Olivanez i zmienił imię na Antoni. Przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. Św.Antoni Padewski jest patronem zakonu franciszkanów, dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, ubogich, podróżnych, ludzi i rzeczy zaginionych. W ikonografii św.Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkańskim; nieraz głosi kazanie, czasami trzyma Dziecię Jezus, które mu się według legendy ukazało. Jego atrybutami są: księga, lilia, serce, ogień - symbol gorliwości, bochen chleba, osioł, ryba.

24 czerwca - Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela

    Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety, a jego narodzenie zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel. Urodził się sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa,  prawdopodobnie w Judei. Jan pędził żywot pustelnika, a kiedy miał 30 lat, wolno mu było według prawa występować publicznie i nauczać - podjął to dzieło nad Jordanem. Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu chrztu. Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się takim przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego narodzin, a nie śmierci. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia. Jest patronem mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na śmierć. Jest orędownikiem podczas gradobicia i w epilepsji. W ikonografii św.Jan przedstawiany jest jako dziecko lub młodzieniec ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. Jego atrybutami są: Baranek Boży, baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż.

Izabela Skrzypiec-Dagnan

 

324428