Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Przed świętem rodziny z rodzicami o wychowaniu

Treść


.
Zaproszenie do lektury
PRZED ŚWIĘTEM RODZINY
Z RODZICAMI O WYCHOWANIU
 
    Truizmem jest już twierdzenie, że „takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowanie”, ale nie każdy pamięta, że taka będzie nasza starość i młodość ludzi, którzy zaczynają życie na własny rachunek, muszą dokonywać wyborów i ponosić za nie odpowiedzialność. Wszystko zaczyna się w rodzinie i od niej zależy.
Dlatego właśnie rodzinie w przeddzień jej święta pragnę polecić ciekawą, bardzo przydatną w pracy wychowawczej książkę pt.: „Rodzinne uwarunkowania dojrzałej religijności młodzieży”, która w zlaicyzowanym, współczesnym świecie szuka dla siebie miejsca. Książka wymaga pewnego przygotowania i wysiłku intelektualnego od Czytelnika, ale warto się nad nią pochylić.
Religijność jest jednym z najbardziej interesujących aspektów ludzkiej egzystencji. Badania antropologiczne i socjologiczne jednoznacznie pokazują, że różnorakie formy kultu religijnego towarzyszą człowiekowi od zarania jego dziejów, występując w kontekście różnych kultur - czytamy we wstępie.
Mimo wielu prognoz, wieszczących zanik religijności, w miarę społecznego rozwoju i zastąpieniem wiary wiedzą naukową, bądź też ideologią, religijność wciąż pozostaje jednym z podstawowych wymiarów życia indywidualnego i społecznego - stwierdza Tomasz Gosztyła - socjolog i psycholog, aktualnie adiunkt Zakładu Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego - syn starosądeczanki.
Książka napisana piękną polszczyzną, oparta na przeprowadzonych, gruntownych badaniach naukowych jest czytelna, interesująca i przejrzysta w swej kompozycji, obejmującej 6 rozdziałów:
- Dojrzała religijność w ujęciu psychologicznym
- Rodzina, jako system wychowujący
- Środowisko rodzinne a rozwój religijny dzieci i młodzieży
- Strategia badań własnych
- Analiza uzyskanych wyników
- Uwarunkowania dojrzałej religijności w świetle badań własnych
- Zakończenie - Bibliografia
.

.
Książka przynosi odpowiedzi na trudne pytania badawcze i niewątpliwie pomoże zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
„Synteza otrzymanych wyników pozwala odpowiedzieć na ostatnie pytanie badawcze, które brzmi: jaki układ pośrednich oddziaływań rodziny, stanowi optymalne uwarunkowanie dojrzałej religijności młodzieży? Konfiguracja ta przedstawia się następująco:
Rodzice zadowoleni z małżeństwa tworzą trwały i bliski związek, co daje rodzinie poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Oboje kochają dziecko, ale akcenty w tej miłości rozkładają nieco odmiennie w przypadku matki i w przypadku ojca. Matka jest bardziej opiekuńcza, a ojciec - bardziej wymagający. Oboje są aktywnie zaangażowani w wychowanie dziecka, co wyraża się w ich bliskości oraz wymaganiach. Akceptując dziecko potrafią równocześnie formułować pod jego adresem oczekiwania, o czym świadczą m.in. brak tolerancji dla zachowań agresywnych. W konsekwencji młody człowiek czuje, że jest przez rodziców kochany a relacje rodzinne postrzega, jako dobre, oparte na silnych więzach emocjonalnych i poczuciu zaangażowania (?) Podawane przez rodziców zasady postępowania są dla niego wyraźne i czytelne, co wprowadza w rodzinie ład i poczucie przewidywalności. Rodzinne wzorce interakcji mają pozytywny charakter i można je określić, jako życzliwe. Nie wyklucza to pojawiania się niepowodzeń i konfliktów, ale nieodmiennie wiąże się z umiejętnością ich rozwiązania. W świetle niniejszych badań scharakteryzowaną powyżej rodzinę można określić, jako system wychowujący do religijności dojrzałej” - pisze autor. Szczegóły w książce, którą można pożyczyć w większych bibliotekach albo nabyć w Wydawnictwie KUL (także przez Internet). Warto ją mieć dla siebie i na piękny upominek
Zanotowała KM
 
324013