Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Gminne obchody Dnia Zdrowia w Starym Sączu

Treść


.
Gminne obchody Dnia Zdrowia
w Starym Sączu
 
    „Bliżej zdrowia, bliżej rodziny” to tytuł autorskiego projektu opracowanego przez K.Dubiel i M.Koszyk, realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu „Postaw na rodzinę” przez Młodzieżową Grupę Liderów Promocji Zdrowia gimnazjum w Barcicach i w Starym Sączu. W związku z realizacją w/w projektu Liderzy zorganizowali w Zespole Szkół w Barcicach szkolne obchody Dnia Zdrowia dla klas 0-VI SP, I-III gimnazjum oraz dzieci z przedszkola Sióstr Karmelitanek i „Słoneczko” w Barcicach, a także w gimnazjum w Starym Sączu. W ramach gminnych obchodów ogłoszono konkursy wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Stary Sącz, podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, do których przystąpiło 98 dzieci i młodzieży.
    Uroczyste obchody Dnia Zdrowia odbyły się w kinie „Sokół” 28 marca.
Przybyłych gości: p.K.Gizickiego - z-cę Burmistrza Starego Sącza, wice-przewodniczącego Rady Miejskiej - p.M.Lisa, dyrektor Powiatowej Biblioteki w Starym Sączu - p.Marię Sosin, p.J.Nalepa - pełnomocnika burmistrza  ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu, p.Z.Wcisło - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, p.J.Zbrońską - przewodniczącą Komisji ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu, p.J.Koszkul - kierowniczkę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, p.J.Czech z redakcji czasopisma „Z Grodu Kingi” oraz dyrektorów starosądeckich szkół, dzieci i młodzież wraz z opiekunami - przywitały K.Dubiel i M.Koszyk.
.

.
Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonali; p.M.Lis, p.J.Nalepa i p.G.Garwol - Dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach, podkreślając w swoich krótkich przemówieniach, jak ważną rolę pełni rodzina i jak ważną sprawą jest zdrowie dla każdego człowieka.
Kolejnym punktem uroczystości był zaprezentowany przez Liderów Promocji Zdrowia z Barcic „Bajkowy miks prozdrowotny”, przedstawienie, napisane i zaaranżowane przez liderki: J.Janczak, W.Gizicką oraz D.Jamrozowicz, które też zdobyło II miejsce na XVII Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych w Starym Sączu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego J.Golonki.
Po spektaklu jury w składzie J.Zbrońska, J.Czech i J.Chruślicka oceniało występy recytatorsko-piosenkarskie 21 uczniów z klas I-III SP gminy Stary Sącz.
Po występach najmłodszych uczestników, podczas prac jury nad wyłonieniem najlepszych recytatorów. Liderzy z gimnazjum ze Starego Sącza przedstawili profilaktyczny spektakl „Opowieść o Józusiu” autorstwa T.Trzcińskiego, a następnie w krótkim występie zaprezentowały się Tamburmajorki pod kierunkiem p.J.Szkarłat.
Ostatnim - najbardziej oczekiwanym przez dzieci i młodzież - punktem uroczystych obchodów gminnego Dnia Zdrowia było ogłoszenie wyników przeprowadzonych wcześniej konkursów oraz wręczenie dyplomów i nagród wyróżnionym w nich uczestnikom. Wręczenia nagród dokonali; p.M.Lis, p.J.Nalepa, p.W.Nowak (wice-dyrektor gimnazjum w Starym Sączu) oraz p.G.Garwol.
    Dnia 22 marca jury w składzie: M.Tarsa-Bielak, I.Kurowski i M.Kuźmiak-Padula rozstrzygnęło konkursy: plastyczny i fotograficzny, przyznając następujące miejsca:
* W konkursie plastycznym dla klas I-III SP „Mamo! Tato! Lubię spędzać z wami czas”:
I miejsce - D.Szymczyk - z Zespołu Szkół w Barcicach - filia SP na Woli Kroguleckiej, J.Ogorzały z SP w Przysietnicy oraz A.Izworskiej -  z SP w Barcicach.
II miejsce - J.Godoń -  z SP w Gaboniu, Z.Olechowskiej -  z SP w  Przysietnicy, J.Kołbon - z Zespołu Szkół w Barcicach - filia SP na Woli Kroguleckiej.
III miejsce - Z.Kocoń - z SP w Popowicach, M.Motyka - z SP w Przysietnicy, S.Rams - z SP w Gaboniu i P.Kosmydel, K.Michalik, G.Stelmach, K.Młynarczyk z SP w Barcicach.
Ponadto wyróżniono prace; U.Kościsz, P.Czerpak i A.Sekuła z SP w Przysietnicy oraz O.Bochniarz z SP w Barcicach.
* W konkursie plastycznym dla klas IV - VI SP „Rodzina, źródło miłości i przyjaźni”:
I miejsce - D.Kupiec - uczeń SP w Starym Sączu, reprezentujący Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dziennego.
II miejsce - M.Citak i P.Soboń z SP w Barcicach
III miejsce - M.Adamczyk i N.Mamala z SP w Gaboniu
Wyróżnienie - J.Stawiarska z SP w Przysietnicy
* W konkursie plastycznym dla kl. I-III gimnazjum i podopiecznych Stowarzyszenia „Gniazdo” - „Rodzina, źródło miłości i przyjaźni”:
I miejsce - A.Gądek i A. Poręba (Gim. Barcice), K.Ślaga (Gim. Gołkowice) oraz Ł.Tomasiak („Gniazdo”).
II miejsce - A.Rejowska (Gim. Stary Sącz) i M.Dziedzina („Gniazdo”).
III miejsce - M.Bielak i K.Sobczyk (Gim. Stary Sącz), P.Jamrozowicz (Gim. Barcice) oraz  S. Rams („Gniazdo”).
Wyróżnienia - E.Citak (Gim. Barcice) i A.Kupiec (Gim. Stary Sącz), reprezentująca Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dziennego w Starym Sączu oraz W.Faron, A.Kulig i J.Nowak („Gniazdo”).
* Do konkursu fotograficznego „Mój dom, najlepsze miejsce na Ziemi” przystąpiło tylko gimnazjum w Barcicach. Jurorzy przyznali miejsca następującym osobom:
I miejsce - P.Leśniara, II miejsce - B.Baran i III miejsce - E.Dziedzina.
 
Jury w składzie: M.Biel-Malinowska, J.Bochniarz i M.Bielak przyznało następujące miejsca w konkursie literackim dla klas IV-VI SP „Rodzina, to podstawa”.
  • I miejsce - H.Niemiec (SP Gaboń) za wiersz „Coś ważnego”.
  • II miejsce - N.Mikulec (SP Barcice) i J.Ćwik (SP Stary Sącz).
  • III miejsce - K.Gruca (SP Moszczenica) i K.Smaga (SP Popowice).
  • Wyróżnienia: P.Soboń i K.Bochniarz (SP Barcice), N.Citak (SP Przysietnica), K.Zając (SP Popowice) oraz E.Słowik i G.Plata (SP Moszczenica)
 
W konkursie recytatorskim „Rodzina, to naprawdę ważne” przyznano:
  • I miejsce - S.Kukulskiemu, E.Stępka i J.Godoń z SP w Gaboniu.
  • II miejsce - D.Kościsz i K.Opoka z SP w Przysietnicy oraz K.Bielak, Z.Kocoń, P.Drożdż i Ł.Florek z SP w Popowicach.
  • III miejsce - G.Kozieńskiej i M.Lorczyk z SP w Skrudzinie oraz A.Tokarczyk i K.Dutka z SP w Barcicach.
  • Ponadto wyróżnienia otrzymała A.Cieślewicz i K.Sadowski z SP w Barcicach.
  • Pozostali uczestnicy wszystkich konkursów otrzymali dyplomy oraz drobny upominek.
Każdy z obecnych uczestników Gminnego Dnia Zdrowia mógł też odwiedzić „Owocowy barek” i poczęstować się zdrowym soczkiem i ekologicznym jabłkiem.
 
Organizatorzy składają podziękowania sponsorowi - Komisji ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM w Starym Sączu za sfinansowanie autorskiego projektu „Bliżej zdrowia - bliżej rodziny”, w ramach którego została zorganizowana uroczystość gminnych obchodów Dnia Zdrowia. Dzięki wsparciu finansowemu tej instytucji organizatorzy mogli nagrodzić każdego z uczniów i podopiecznych, kto tylko zgłosił akces udziału w ogłoszonych konkursach.
KD
 
324428