Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

KWESTA 2010 - Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

Treść


.
KOMUNIKAT
 
    Dnia 1 listopada i w poprzedzającym go dniu 31 października 2010 r. na starosądeckich cmentarzach przeprowadzona zostanie szósta z kolei kwesta na rzecz ratowania zabytkowych, a opuszczonych nagrobków.
    Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorem zbiórki jest Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, a kwestować będą nie tylko członkowie Zarządu ale także władze miejskie: p.Marian Cycoń - burmistrz oraz p.Marian Lis - przewodniczący Rady Miejskiej, wolontariusze oraz młodzież I Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu.
    Kwesta przeprowadzona będzie 31 października w godz. 10.00 - 16.00 zaś 1 listopada od godz. 8.00 do godz. 16.00. Wyniki zbiórki natychmiast po otwarciu puszek w dniu następnym podane zostaną do publicznej wiadomości.
    Jednocześnie informujemy, że ze środków zebranych podczas kwesty w 2009 r., w bieżącym roku odnowiono: grobowiec rodziny Szayerów i wykonano krzyż na grobie powstańca z 1863 r. Andrzeja Górki na Starym Cmentarzu.
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
 
322508