Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> Odblaskowa szkoła <

Treść


.
„ODBLASKOWA SZKOŁA”
 
    Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji; Małopolskie Kuratorium Oświaty; Małopolski Urząd Wojewódzki; Małopolski Urząd Marszałkowski w Krakowie wraz z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Oddział w Nowym Sączu oraz firmy „Wimed” Oznakowanie Dróg i „Wiblask” z Tuchowa zorganizowały dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego konkurs „Odblaskowa szkoła”. Rangę konkursu podnosił fakt, iż patronat honorowy nad nim objęli: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Małopolski Kurator Oświaty. Akcja „Odblaskowa szkoła”, mająca formę konkursu ma na celu promocję wszelkich inicjatyw w tym zakresie oraz stawianie za wzór szkół i społeczności lokalnych, które realizują ideę wyposażenia dzieci w elementy odblaskowe.
    Osobami odpowiedzialnymi za całokształt akcji w SP w Skrudzinie byli państwo: Agnieszka Chochorowska, Magdalena Stawiarska i Piotr Gał.
.

.
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Skrudzinie podjęli wyzwanie i stanęli w szranki konkursowej rywalizacji i zaprosili mnie na 25 września, na podsumowanie jej szkolnego etapu. Wcześniej organizowane były apele szkolne, na których informowano uczniów o akcji, w salach lekcyjnych i na korytarzu wykonano gazetki związane z ruchem drogowym, zorganizowano spotkanie z policjantem ze Starego Sącza, na zebraniu zapoznano rodziców z celem przeprowadzanej akcji. Szkolny hol zamieniony został w salę wystawową, w której prezentowane były prace plastyczne uczniów klas 0-III wykonane w ramach konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo na drodze”. Jego laureatami zostali: Dominika Klag (0), Małgorzata Pach (I), Zuzanna Stawiarska (II), Nina Milczarek (III); II miejsca: Paulina Citak (0), Gabriela Kozieńska (I), Kacper Pulit (II), Kinga Bieryt (III); III miejsca: Marcin Stawiarski (0), Mateusz Kuczaj (I), Mariusz Jop (II), Weronika Czerpak (III). W konkursie wiedzy o ruchu drogowym przeprowadzonym w klasach IV-VI pierwsze miejsca zdobyli: Dawid Bober (V), Paweł Gorczowski (V), drugie miejsce: Kinga Lorczyk (V), a trzecie Kamil Bober (VI) i Dawid Stawiarski (VI).
    Na ten szczególny dzień wychowankowie, pod opieką pań nauczycielek, przygotowali dla zaproszonych gości i swych kolegów pouczające przedstawienie pt.: „Bezpieczna droga do szkoły z odblaskami” oraz pokaz mody „Odblaskowy uczeń - czyli jestem widoczny na drodze”. Pani dyrektor Maria Kałuzińska witając zebranych wyraziła swą radość z wielkiego zaangażowania, jakim wykazali się uczniowie, rodzice i nauczyciele placówki; dziękowała sponsorom, w tym szczególnie p.Teresie Stolarskiej ze starosądeckiej hurtowni „San-Chem” za wyposażenie części uczniów skrudzińskiej podstawówki w kamizelki odblaskowe. Pozostałym dzieciom kamizelki zakupili ich rodzice. Tak więc wszyscy uczniowie SP w Skrudzinie posiadają ów niedoceniany „sprzęt”. Nagrody dla uczestników konkursów przekazała Caritas.
    Udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła” sprawił, że uczniowie stali się bardziej widoczni na drogach, co na pewno spowoduje zmniejszenie zagrożenia w ruchu drogowym, tym samym poprawiając bezpieczeństwo dzieci. Celem akcji było również zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci do lat 15 na ustawowy obowiązek wyposażenia ubrań, plecaków szkolnych swych podopiecznych w elementy odblaskowe. Nie wszyscy bowiem zdają sobie sprawę, że korzystanie przez dzieci, poruszające się na często słabo oświetlonych drogach, z odblaskowych kamizelek gwarantuje im większe bezpieczeństwo.
    22 października 2010 roku odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród. Ponadto po raz drugi uczniowie skrudzińskiej szkoły biorą udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły na Sądecczyźnie”, a w ubiegłym roku jej uczestnicy wraz z p.Agnieszką Chronowską, koordynującą przebieg akcji w szkole, na jej zakończenie zostali zaproszeni do Nowego Sącza.
    Aktywność i wielkie zaangażowanie najmłodszych uczestników ruchu drogowego w akcję pozwalają żywić nadzieję na ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
Jolanta Czech
 
310706