Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - grudzień-styczeń

Treść


.
24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
    Nie ma drugiego takiego kraju w świecie, gdzie Wigilię Bożego Narodzenia obchodziłoby się tak uroczyście, jak w Polsce. Nigdzie też świąteczna tradycja Święta nie ma tak ogromnego bogactwa symboli i wierzeń. Rozpoczyna się ona tradycyjnie z chwilą ukazania się gwiazdy na nieboskłonie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa, którą na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Mędrcy idący do Betlejem.
Od niepamiętnych czasów wieczerze wigilijne składały się z prostych, postnych dań. Ilość potraw świadczyła o zamożności rodziny lub regionu. Ale zazwyczaj na stole gościło tyle potraw, ile było wytwarzanych produktów w danym gospodarstwie domowym. Dzisiaj najczęściej przygotowujemy 12 potraw, co symbolizuje ilość apostołów i miesięcy w roku.
 
25 grudnia - Boże Narodzenie
    Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. Ustalił się zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W Rzymie święto Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia obchodzono od wieku IV.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Pamiątką jest dzisiejsza Pasterka. Już pierwsze słowa inwitatorium wprowadzają nas w nastrój tajemnicy: „Chrystus narodził się nam. Oddajmy Mu pokłon”. Nie mniej radosnym akordem brzmią czytania i responsoria. Kościół wyraża tak wielką radość z narodzenia Pana Jezusa, że przez osiem dni (oktawa) obchodzi tę uroczystość.
 
1 stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki
    Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa, a wedle prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. Tego dnia Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo i dziękujemy Jej, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
.

.
 
6 stycznia - Objawienie Pańskie: święto Trzech Króli
    Objawienie Pańskie, w tradycji zwane świętem Trzech Króli. Uroczystość już w III w. znana była na Wschodzie, a około sto lat później pojawiła się także na Zachodzie.
Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub - według innych tłumaczeń - Mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.
 
Oprac. Kinga Bednarczyk
 
322508