Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

PIELGRZYMKA CZCICIELI ŚWIĘTEJ KINGI

Treść


.
Wydarzeniami w wielickiej Kaplicy św.Kingi - w niedzielę 1 grudnia 2013 r.
PIELGRZYMKA CZCICIELI ŚWIĘTEJ KINGI
WYKONANIE „MSZY B-DUR O SANCTA KINGA” J.J.CZECHA
 
    7 kwietnia 1999 roku ówczesny ks.bp ordynariusz diecezji tarnowskiej, Wiktor Skworc, dekretem powołał do życia Stowarzyszenie Czcicieli św.Kingi. Siedzibą została parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu.
Od 15 listopada 2013 roku dotychczasowe założenia i cele działalności Stowarzyszenia wraz z dorobkiem i czternastoletnią tradycją, przejęło, powstałe przy Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II w Starym Sączu, Stowarzyszenie Świętej Kingi. Nowy etap swej działalności Stowarzyszenie postanowiło rozpocząć pielgrzymką do kopalni soli w Wieliczce i sanktuarium bł.Jana Pawła II w Krakowie - Łagiewnikach. Tym bardziej, że dyrekcja wielickiej kopalni, życzliwie od lat współpracująca ze Stowarzyszeniem, także tym razem umożliwiła zjazd pielgrzymów do kopalni, za co także tą drogą składamy serdeczne podziękowania.
Aby uświetnić reaktywację statutowych działań Stowarzyszenia, wspólnego pielgrzymowania, wraz z czcicielami św.Kingi, podjęli się członkowie Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej i Chóru Parafii Świętej Elżbiety Węgierskiej - zespołów prowadzonych przez dyrygenta Stanisława Dąbrowskiego, które w swym wspólnym repertuarze mają także „Mszę B-dur O Sancta Kynga” - kompozycję Jana Joachima Czecha.
Czyż byłoby odpowiedniejsze miejsce dla wykonania tego utworu, niż kaplica Świętej Kingi w wielickiej kopalni? No może kaplica starosądeckiej Świętej w kopalni w Bochni, ale to zapewne tylko kwestia czasu, bo pielgrzymowanie do miejsc związanych ze św.Kingą jest ważnym działaniem Stowarzyszenia.
I tak w niedzielę 1 grudnia o godz. 5.00 dwa autokary wyruszyły ze starosądeckiego Rynku, zabierając około stu pielgrzymów. Kolejnych kilka osób wsiadło w Nowym Sączu i w Tęgoborzy.
Pielgrzymkę prowadził Mieczysław Witowski, przewodnik Górskich Pielgrzymek Szlakiem Świętej Kingi, (jubileuszowa 25. odbędzie się w ostatni weekend września 2014 r.) i prezes Stowarzyszenia.
Około godz. 7.00 dotarliśmy pod kopalniany szyb Daniłowicza. Tutaj dołączyli pątnicy z Tarnowa, Rzeszowa, Gliwic i innych miast, również uczestnicy górskich pielgrzymek oraz mieszkający w Nowej Hucie syn starosądeckiego kompozytora - Ludwik Czech z żoną Teresą i swym starszym synem Krzysztofem.
.

.
Na godz.7.30 zaplanowana była Msza św., sprawowana przez trzech kapłanów pod przewodnictwem o.Ludwika Bronisława Kurowskiego OFM kapelana kopalni soli z parafii pw.św.Franciszka z Asyżu; w koncelebrze uczestniczył dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania ks.dr Marcin Kokoszka i nieznany mi z nazwiska kapłan.
Chór i Orkiestra wykonały pieśni o św.Kindze: „Ziem Sądeckich sławna Pani”, „O Kingo Święta Matko nasza droga” i poszczególne części wspomnianego już utworu J.J.Czecha: „Msza B-Dur O sancta Kynga” (Kyrie, Gloria, Credo, O sancta Kinga, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei Ave Verum).
Oprawa muzyczna zapewniła niepowtarzalny nastrój sprawowanej Eucharystii i jej głębokie przeżycie, czego wyraz dałam w swym podziękowaniu wykonawcom. Jako przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego obchodzonego w Starym Sączu Roku Jana Joachima Czecha w 125. rocznicę jego urodzin, powiedziałam, że jestem pełna uznania dla młodych muzyków, równie młodych duchem chórzystów i ich dyrygenta, że chce im się chcieć - przez wiele godzin pracować nad tak pięknym, ale i trudnym repertuarem. Tą drogą jeszcze raz, także w imieniu pozostałych pielgrzymów i słuchaczy, składam im wszystkim serdeczne podziękowania.
Po uroczystej Mszy św. cztery grupy pielgrzymów, po około 35 osób każda, rozpoczęły zwiedzanie kopalni. Zdarzyło się, że niektórzy uczestnicy byli tam po raz pierwszy, inni wspominali swe wycieczki z czasów szkolnych, chociaż od tej pory minęło wiele lat.
Czas szybko mijał i po wyjeździe na powierzchnię okazało się, że wcześnie rozpoczęta niedziela upływa nieubłaganie i że minęło już południe.
 
    Kolejnym etapem pielgrzymowania było sanktuarium bł.Jana Pawła II, a w nim zaplanowany występ starosądeckich artystów. Koncert zgromadził uczestników popołudniowej mszy św. odprawianej w górnym kościele, którzy licznie przybyli do dolnego Kościoła Relikwii.
Poza utworami wykonywanymi w wielickiej kaplicy św.Kingi - tutaj zaprezentowanymi w wersji koncertowej Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta w liczbie trzydziestu osób i trzydziestodwuosobowy skład Chóru wykonał następujące kompozycje: W.A.Mozart: Canticorum iubilo - G.F.Heandel: Laudate Dominum, Ch.Gounod: Preludium of Te Deum - A.Charpentier oraz Psalmy: „Czego chcesz od nas Panie”, „Chwalcie Pana wszyscy”.
Słuchacze z wielką uwagą wysłuchali koncertu starosądeczan nagradzając artystów gromkimi brawami. Jego zakończeniem było wspólne zaśpiewanie krakowiaka sądeckiego napisanego specjalnie na wizytę w Starym Sączu papieża Jana Pawła II „Życzymy, życzymy…” ze słowami Wandy Łomnickiej-Dulak. W tym miejscu utwór ten miał szczególną wymowę.
 
Nastąpił czas zwiedzania sanktuarium będącego częścią Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, które powstaje na tzw. „Białych Morzach”, w miejscu, gdzie w czasie okupacji w fabryce „Solvay” przymusowo pracował młody robotnik Karol Wojtyła.
Bardzo wiele informacji przekazał nam ks.Przewodnik, którego nazwiska nie znam.
Centrum ma kontynuować prace rozpoczęte przez Instytut Jana Pawła II w 1995 roku, który mieścił się w kamienicy przy ul.Kanoniczej 18.
27 maja 2006 roku podczas swej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty Benedykt XVI podczas spotkania z młodzieżą na krakowskich błoniach pobłogosławił kamień węgielny pod budowę Centrum „Nie lękajcie się..”
18 maja 2007 roku kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił krzyż, wykonany ze stalowych elementów ołtarza, przy którym Jan Paweł II odprawił na krakowskich błoniach Mszę św. 18 sierpnia 2002 roku. Krzyż ów stanął na miejscu budowy Centrum.
Po latach przygotowań 23 października 2010 r. w fundamenty kościoła na „Białych Morzach” wmurowany został kamień węgielny poświecony przez Benedykta XVI.
11 czerwca 2011 r. ks.kard.Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach. Tego dnia  relikwie Ojca Świętego wprowadzono procesyjnie do Kościoła Relikwii w Centrum „Nie lękajcie się!”. Dolna część świątyni została poświęcona oraz dedykowana błogosławionemu Papieżowi Polakowi. Ten moment rozpoczął oficjalny kult Jana Pawła II w tym miejscu. Kustoszem sanktuarium został ustanowiony prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, wikariusz biskupi ksiądz prałat Jan Kabziński.
Najcenniejszą z nich jest krew pobrana Papieżowi podczas jednego z ostatnich przed śmiercią badań w klinice Gemelli. Z Rzymu dotarł również papieski krzyż pastoralny, mitra oraz ornat, którego używał Ojciec Święty.
.

.
Ampułka z krwią Papieża, zamknięta w szklanej szkatule, została umieszczona wewnątrz marmurowego ołtarza stojącego pośrodku ośmiobocznego Kościoła Relikwii, na którego marmurowej posadzce umieszczono herby Jana Pawła II, Benedykta XVI i kard.Stanisława Dziwisza.
Na głównej ścianie namalowano postać Jana Pawła II w charakterystycznej pozie Jezusa Miłosiernego, znanej z obrazu „Jezu ufam Tobie”, w otoczeniu dziesięciorga polskich świętych wyniesionych na ołtarze przez Papieża Polaka. Od lewej widnieją wizerunki świętych: Jana z Dukli, Rafała Kalinowskiego,, Kingi, Brata Alberta,, Królowej Jadwigi, Siostry Faustyny Kowalskiej, bpa Józefa Pelczara, Siostry Urszuli Ledóchowskiej.
W Kaplicy Kapłańskiej, zaprojektowanej na wzór krypty św.Leonarda na Wawelu, w której ks.Karol Wojtyła odprawił swoją prymicyjną mszę św. umieszczona została płyta z grobu Jana Pawła II pochodząca z Grot Watykańskich Bazyliki św.Piotra w Rzymie Na płycie umieszczony jest relikwiarz w formie otwartego Ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w czasie pogrzebu Papieża.
Byliśmy w kaplicach i oratoriach sąsiadujących z Kościołem Relikwii. Oratoria poświęcone będą sanktuariom maryjnym z całego świata, a wśród kaplic, szczególnie serdeczne wrażenie sprawiła oczywiście kaplica św.Kingi, ufundowana przez Kopalnię Soli „Wieliczka”. W owej Kaplicy Słowa Bożego oprócz wykonanej z wielickiej soli rzeźby św.Kingi, znajdują się także kopie sześciu płaskorzeźb z kopalnianej kaplicy Świętej.
23 czerwca br. kard.Stanisław Dziwisz poświęcił górny kościół, którego wystrój ścian stanowią mozaiki autorstwa słoweńskiego artysty o.Marko Ivana Rupnika SJ. Na kompozycję składa się siedem mozaik, oczywiście najbardziej okazała w ołtarzu głównym.
Większość z uczestników pielgrzymki obejrzała wystawę pt.: „Kim jest człowiek z całunu?”, na której prezentowana jest kopia Całunu Turyńskiego i 25 paneli informacyjnych poświęconych całunowi.
Drugim obiektem działającym od września 2011 jest Centrum Wolontariatu „Caritas”, Instytut Jana Pawła II „Veritas”. W drugim etapie budowana jest wieża widokowa oraz Muzeum poświęcone działalności Jana Pawła II. W przyszłości powstaną kolejne obiekty: Centrum Konferencyjne i Rehabilitacyjne oraz Dom Pielgrzyma
Na placu przed górnym kościołem sanktuarium mogliśmy zobaczyć tradycyjną szopkę trydencką (region w północnych Włoszech). W stajence znajdują się naturalnej wielkości figury przedstawiające scenę Narodzenia Pańskiego.
W kompleksie budynków funkcjonuje kawiarnia, w której pełni wrażeń pielgrzymi mogli skosztować papieskich kremówek. Po krótkim tam odpoczynku, ze ścieżek św.Kingi i bł.Jana Pawła II, około godziny 16 udaliśmy się w drogę powrotną do swych domów.
    A już wczesnym rankiem przewodnik Mieczysław zapowiadał bogaty program kolejnych wędrówek szlakiem bliskich naszym sercom Świętych. Już w 2014 roku, w którym daj Boże będzie nam dane świętować jubileusz 15 rocznicy kanonizacji błogosławionej Kingi przez papieża Jana Pawła II, którego kanonizację mamy nadzieję przeżywać w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 r.
To może być czas szczególnego, radosnego Adwentu naszego życia.
Jolanta Czech
 
324428