Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

JUBILEUSZ STAROSĄDECKIEGO LICEUM

Treść


.
JUBILEUSZ STAROSĄDECKIEGO LICEUM
 
    Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu tradycyjnie w listopadzie obchodzi święto szkoły. Tak też było w tym roku, bowiem 6 listopada cała społeczność szkolna: dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie i rodzice zebrała się, by oddać hołd patronce szkoły, dwukrotnej laureatce nagrody Nobla - Marii Skłodowskiej-Curie.
    Tegoroczne święto to też mały jubileusz szkoły, która od 65 lat uczy, wychowuje i kształtuje kolejne pokolenia uczniów.
    Tradycyjnie, na czele ze sztandarem liceum, udano się do kościoła parafialnego pw. św.Elżbiety, gdzie mszę świętą odprawił proboszcz parafii a zarazem katecheta w LO - ks.Marek Tabor. Jak zawsze homilia wygłoszona przez księdza proboszcza, która w tym roku opierała się na 10 przykazaniach studenta i stanowiła o wielkiej mocy słowa i potrzebie wspólnoty, wywołała u słuchaczy wielkie zainteresowanie. Oprawą muzyczną mszy świętej zajął się pan Mieczysław Zagórowski, który razem z zespołem JP II rozśpiewał naszą szkolną brać.
.

.
    Potem społeczność szkolna i zaproszeni goście udali się do sali starosądeckiego „Sokoła”. Swoja obecnością uroczystość uświetnili: burmistrz Starego Sącza - Jacek Lelek, przedstawiciele władz powiatu nowosądeckiego, dyrektorzy okolicznych szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, byli dyrektorzy liceum oraz przybyła delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły ze Słowacji - Spiskiej Nowej Wsi.
    Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dyrektora szkoły – mgr Krzysztofa Szewczyka i zaproszonych gości. Dyrektor podkreślił, że tegoroczne święto szkoły, to okazja do wspomnień, przypomnienia początków szkoły, która od 65 lat kształci młodzież z okolicznych miejscowości. Goście życzyli przede wszystkim wysokich wyników w nauce, ale nie zapomnieli o tym, by rzec, że szkoła to nie tylko nauka, ale przede wszystkim tradycja, ceremoniał szkolny i atmosfera.
    Pan Dyrektor przypomniał też początki współpracy z Gimnazjum ze Spiskiej Nowej Wsi, ponieważ w tym roku mija 10 lat od podpisania porozumienia o współpracy obu szkół. Przyjaciele ze Słowacji każdego roku towarzyszą nam w obchodach święta szkoły, dlatego też z tej okazji otrzymali pamiątkę, którą odebrała zastępca dyrektora szkoły.
    Potem nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas I. Podniosła atmosfera i uroczysta chwila tego wydarzenia sprawiły, że wszyscy uczniowie z powagą ślubowali wierność szkole i patronce: Marii Skłodowskiej-Curie.
    Uczniowska Rada Szkoły wraz z opiekunami: panią Moniką Szczurek i Małgorzatą Stelmach przygotowały uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztu sztandarowemu. Ceremonia ta pozwoliła zastanowić się nad rolą, jaką mają uczniowie, którzy ze sztandarem szkoły uczestniczą w wielu ważnych chwilach w dziejach szkoły, miasta i powiatu.
    Święto szkoły, to przede wszystkim czas, aby przypomnieć postać patronki, wielkiej kobiety, dwukrotnej laureatki nagrody Nobla.
    Spektakl, który poświęcony był Marii Skłodowskiej-Curie, wzbudził podziw wśród wszystkich obecnych na sali widowiskowej. Portret kobiety zniewalającej, intrygującej, kobiety, w życiu której jest tyle cech wielkich, że chciałoby się je opowiadać jak legendę wykreowany został przez uczniów liceum. Ich aktorska gra i wyczucie sytuacji oraz kreślenie kolejnych scen z życia noblistki spowodowały, że postać Marii na chwilę zagościła wśród nas. Na szczególne wyróżnienie zasługują Dominika Bieryt w roli Marii i Marta Jagieła w roli Ewy. Spektakl przygotowały nauczycielki języka polskiego: Iwona Rychlewska, Joanna Opyd, Małgorzata Jawor i Małgorzata Stelmach. Przedstawieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna.
    Po oficjalnych uroczystościach ruszyliśmy kolumną do szkoły, by tam, zgodnie z tradycją naszego LO, uczestniczyć w konkursach przygotowanych z okazji obchodów święta szkoły.
.

.
 
Odbyły się zatem:
    Omnibus, konkurs z wiedzy ogólnej, który w tym roku, jak i poprzednim, wygrała Anna Warcholak z klasy 3a i to ona otrzymała tytuł Omnibusa 2013 roku.
    Konkurs Młodych Talentów zgromadził jak zwykle wielu uczestników i jeszcze więcej widzów. Uczniowie popisywali się śpiewem, tańcem i humorem, a tytuł zwycięzcy przypadł Kamili Kurowskiej z 3 d.
    W tym roku też przeprowadzono konkurs o krajach anglojęzycznych, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Należało wykazać się wiedzą o historii, obyczajach i tradycjach między innymi Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wśród biorących udział w tym konkursie najwyżej uplasowała się Iwona Król z klasy 3 c i to ona zdobyła I miejsce.
    Z okazji święta szkoły klasa II c o profilu dziennikarskim wydała kolejny numer szkolnej gazetki Curie-r. Jest to numer specjalny, który związany jest z 65-leciem szkoły. Gazetka nabrała kolorów, została „obdarowana” kolorową okładką i wydrukowana w drukarni, co uczyniło ją profesjonalnym pismem. W tym roku opiekunem merytorycznym pisemka jest p.Iwona Rychlewska, a składem i oprawą graficzną zajmuje się p.Paweł Jochymek.
I. Rych.
 
324428