Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - kwiecień

Treść


.
2 kwietnia: 10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II
   2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 w Watykanie zmarł papież Jan Paweł II. Przez kilka następnych dni Plac Świętego Piotra stał się centrum świata, a do Rzymu przybyło miliony pielgrzymów, aby pożegnać Papieża Polaka. W kolejne rocznice Jego śmierci Sądeczanie odwiedzają miejsca związane z Ojcem Świętym. Takimi na Sądecczyźnie są m.in. Ołtarz Papieski w Starym Sączu, Skała Piotrowa na sądeckich plantach i pomnik Papieża na rynku w Nowym Sączu. Warto przypomnieć, że 2015 rok jest poświęcony osobie św.Jana Pawła II. Zdecydowali o tym posłowie, którzy w specjalnej uchwale podkreślili ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka.
 
2-4 kwietnia: święte Triduum Paschalne
    Obchody paschalne rozpoczyna msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem. Celebracja ta ma przypomnieć Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką. Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Chrystusa, dlatego też używane są czerwone szaty liturgiczne. Cała liturgia tego dnia jest przepojona powagą oraz skupieniem. Podczas wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony, zaś surowy charakter wystroju wnętrza kościoła podkreśla pokutny charakter dnia. W Wielki Piątek nie udziela się żadnych sakramentów. Wyjątkiem jest sakrament chorych. Obrzędy Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę stanowią nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego są bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Na wielkanocny charakter liturgii wskazuje biały kolor szat liturgicznych. Liturgia Wielkiej Soboty trwa dość długo, bo dotyczy całej tajemnicy Zbawienia. Gdy zapadnie zmrok, Kościół gromadzi się na świętych obrzędach. Liturgia tej nocy ma cztery części: obrzęd światła, liturgia słowa, liturgia chrzcielna i liturgia eucharystyczna.
 
5 kwietnia: Wielkanoc
   W pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca obchodzimy w Kościele uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Nazywamy ją często Wielkanocą, czyli Wielką Nocą, bowiem cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Cud ten jest bez wątpienia największym, jaki dokonał się w całej historii świata.
 
12 kwietnia: niedziela Miłosierdzia Bożego
    To stosunkowo młode święto, bo obchodzimy je dopiero od roku 2000, kiedy to w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 30 kwietnia, Jan Paweł II ogłosił święto Miłosierdzia dla całego Kościoła. Dwa lata później podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski, dokonał konsekracji nowej świątyni: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. „Czynię to z gorącym pragnieniem - mówił Ojciec Święty - aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat.” 
    Inicjatorem ustanowienia tego święta był sam Jezus, który już w 1931 r. mówił o tym pragnieniu św. siostrze Faustynie. „Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia”. W następnych latach Pan Jezus powracał do tego żądania aż 14 razy, określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia.
 
Oprac. Kinga Bednarczyk-Zborowska
 
322508