Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Z kroniki ważniejszych wydarzeń parafialnych - (od maja do sierpnia 2018 r.)

Treść


.

Z KRONIKI WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

(od maja do sierpnia 2018 r.)

 

   Ograniczenie czasowe tej rubryki spowodowały realia sytuacyjne i wielość spraw do ogarnięcia. Rok 2018. obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, patronuje najróżniejszym działaniom, a wybrane miesiące zaświadczają o wielkiej aktywności Kościoła, miasta i społeczności starosądeckiej; pokazują jak wiele wydarzeń parafialnych, miejskich i nawet diecezjalnych w Starym Sączu ma miejsce.

   O ich nagromadzeniu np. w ostatnich miesiącach świadczy chociażby rejestr najważniejszych, w maju były to: uroczystości trzeciomajowe, Pierwsze Komunie, bierzmowanie, święcenia kapłańskie i prymicje, uroczystości Bożego Ciała i pielgrzymka trasą: Warszawa-Sokółka-Wilno. W czerwcu zaś diecezjalna pielgrzymka bierzmowanych, koncert wdzięczności w rocznicę wizyty papieskiej, diecezjalne święto rodzin oraz Strefa Chwały; a także pożegnanie i Msza św. pogrzebowa śp. księdza Adama Plichty. W lipcu 40. Jubileuszowy Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej i najważniejszy w roku, najbardziej oczekiwany i przeżywany Odpust ku czci Świętej Kingi; w międzyczasie jeszcze kilka zdarzeń, o których też nie wolno zapomnieć. Chronologiczny przegląd rozpocznie się więc od wydarzeń majowych:

 

3.V 2018 r. - 227. ROCZNICA USTANOWIENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

  Ta ustawa rządowa, druga w dziejach świata, symbol naszej dumy narodowej i patriotyzmu, ( ponieważ pomagała podtrzymywać polskie dążenia wolnościowe) w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę została wyjątkowo uhonorowana uroczystymi obchodami rocznicowymi. U nas, po manifestacyjnym przemarszu, ulicami miasta na Rynek i dalej w stronę Klasztoru, licznie zgromadzonych mieszkańców, głównie młodzieży szkolnej, przedstawicieli władz samorządowych i lokalnych instytucji, centralnym punktem uroczystości stała się Msza św. na ołtarzu polowym dziedzińca klasztornego ss.Klarysek, koncelebrowana w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem i z homilią wygłoszoną przez ks. kapelana Stanisława Śliwę.

 

6.V i 13.V 2018 - UROCZYSTOŚCI PIERWSZOKOMUNIJNE

   W dwie kolejne niedziele maja, podczas nabożeństwa w kościołach w Popowicach i Starym Sączu, dzieci przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej. Przyjęcie po raz pierwszy Eucharystii, w pełnej świadomości tego, czym ona jest, to radosne i bardzo ważne wydarzenie dla rodzin dzieci i dla całej wspólnoty parafialnej. Dopisała słoneczna pogoda. W pięknie przystrojonych świątyniach, w obecności rodziców, chrzestnych i najbliższych członków rodziny księża Proboszczowie; Marek Tabor w Popowicach (6.maja) i w kościele pw.św.Elżbiety Węgierskiej (13. V) i ks.Janusz Ryba w kaplicy Bożego Miłosierdzia( również 13. maja) wzruszeni i przejęci dokonywali tego najradośniejszego obrzędu religijnego-ubogacającego Kościół, parafię i wspólnotę wiernych.

 

7 MAJA 2018 r. - BIERZMOWANIE W STARYM SĄCZU

   Przekraczając próg dojrzałości, uczniowie klas III gimnazjum i I ponadgimnazjalnej, w sumie 98 osób z obu starosądeckich parafii, otrzymali dar Ducha Świętego jako umocnienie w mężnym wyznawaniu wiary. Uroczystość miała miejsce w kościele pw.św.Elżbiety Węgierskiej, bierzmowania udzielał biskup Leszek Leszkiewicz; zwracając się do bierzmowanych apelował o wytrwałość w modlitwie i wspólną modlitwę w rodzinach. Uzmysławiał, co musi się odtąd zmienić w życiu ; „Od tej chwili - mówił - jesteście wezwani do odpowiedzialności za swoją wiarę, za jej pogłębianie, dawanie świadectwa o niej, a jeśli potrzeba - jej obronę”.

 

ŚWIĘCENIA PREZBITERIATU W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

   26.maja 2018 r. w Katedrze tarnowskiej z rąk biskupa diecezjalnego Andrzeja Jeża 27 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie, wieńczące sześcioletnią formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie; wśród nich, reprezentujący starosądecką parafię pw.św.Elżbiety Węgierskiej - Mateusz Florek.

   W homilii, wygłoszonej przez biskupa Andrzeja Jeża, młodzi kapłani otrzymali szereg wskazówek, a na wstępie dające wiele do myślenia zacytowane ostrzeżenie, że „Kościół, który nie służy, służy do niczego”. Na drodze kapłańskiego życia, wyposażeni w bagaż biskupich doświadczeń i pouczeń, na pewno poczują się pewniej, zapamiętując wiele z nich i przestrzegając np. tych kilku najważniejszych zasad postępowania:

   „- Z miłości do Boga winna wypływać miłość do człowieka. Nie wolno izolować się i zamykać w sobie. Trzeba być blisko ludzkich spraw, dawać nadzieję i siłę. Walczyć o niepodległość ludzkich serc, o duchowe Westerplatte każdego człowieka.

   - Wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, samym sobą, najwierniej jak można, odbijać światło Chrystusa i napełniać nim świat, pełen ciemności i zła.

   - Nie czuć się opuszczonym i samotnym. Odkrywać obecność Chrystusa na codziennej modlitwie, iść Jego drogą, wyczuwać miłość i ochronę. Czerpać siłę z modlitwy bliskich i tysięcy ludzi Kościoła wspierających działalność kapłańską.”

 

PRYMICJE W PARAFII ŚW.ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ - 27 MAJA 2018 r.

   Nazajutrz po otrzymaniu święceń kapłańskich, Parafia witała nowego kapłana, wierni zgromadzili się na dziękczynnym nabożeństwie i na pierwszej Mszy św sprawowanej przez Księdza Prymicjanta w kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej.

.


.

Głoszący homilię ks.infułat Adam Kokoszka część rozważań poświęcił przypadającej właśnie na tę niedzielę uroczystości Trójcy Przenajświętszej; w części II przybliżył biografię ks.Mateusza Florka, ze szczególnym uwzględnieniem okresu seminaryjnego, kiedy to - jak mówił - „Mateusz, wykorzystując i rozwijając otrzymane od Pana Boga liczne talenty, zalety umysłu i serca, dojrzewał do kapłaństwa. Praktykę duszpasterską odbył w parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach i w szpitalu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, na oddziale chirurgii urazowej. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył Ksiądz Prymicjant z wynikiem bardzo dobrym, zdobywając stopień naukowy magistra teologii na Wydziale Teologicznym UJPII w Krakowie, Sekcja w Tarnowie, na podstawie rozprawy naukowej z dziedziny duchowości św.Kingi.” Podkreślając dojrzałość i odwagę wyboru kapłańskiej drogi jako służby innym, ksiądz Infułat Adam Kokoszka gratulował zaszczytu i wyróżnienia darem sakramentu święceń kapłańskich i życzył ks. Mateuszowi ufności w Bożą obecność, pomoc i opatrzność. Wszystkich uczestników uroczystości prosił zaś o modlitwę „za wstawiennictwem św. Kingi, orędowniczki powołań kapłańskich w naszej diecezji, by ksiądz Mateusz nie zawiódł pokładanych w nim nadziei i oczekiwań Boga, Kościoła i Ludu Bożego.”

   U początku kapłaństwa, wychodzącemu z rodziny parafialnej prezbiterowi nie może zabraknąć również ojcowskiego przekazu rad i wskazówek swojego proboszcza. Często stają się one najważniejszym punktem odniesienia i azymutem na drogach posługi, takimi, mamy nadzieję, będą dla księdza Mateusza (cytowane poniżej) słowa ks.proboszcza Marka Tabora, dedykowane mu w dniu prymicji:

„Oto wielka tajemnica wiary!”

               Drogi Księże Prymicjancie!

   Nie wiadomo, ile razy w Twoim kapłańskim życiu będzie Ci dane proklamować Miłość Chrystusa ofiarującą się w cudowny sposób za nas w darze Eucharystii. Misterium to bierze swój początek z Tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa. Starożytni chrześcijanie pytali w zachwycie: „Cur Deus homo?” - Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?

   Zadziwienie to ma swoją wspaniałą kontynuację: „Curhomosacerdos?”- Dlaczego człowiek kapłanem? - Jak to możliwe, że człowiek może być dopuszczony do tak niezwykłej Tajemnicy sakramentalnego uobecniania zbawczych wydarzeń Bożego Syna?

   Księże Mateuszu! Nasz Rodaku! Wyrażając wdzięczność Najwyższemu Kapłanowi, Jezusowi Chrystusowi, za dar Twojego powołania, pragnę u początku Twojej kapłańskiej drogi życzyć Ci z całego serca umiejętności nieustannego zdziwienia i zachwytu wielkością Bożego Daru i zdolności przybliżania ludzi do głębi tej Tajemnicy!

 

35. Festiwal im.Jana Joachima Czecha

   30. maja 2018, tym razem wyjątkowo na płycie Rynku Starego Sącza, odbył się Jubileuszowy XXXV Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im.Jana Joachima Czecha, pod patronatem  Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka.

   Przybyłych gości przywitał dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu - Krzysztof Szewczyk, a uroczystego otwarcia  imprezy dokonali gospodarze  miasta Starego Sącza: burmistrz  - Jacek Lelek, przewodnicząca Rady Miejskiej - Ewa Zielińska, oraz w imieniu starosty, wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Jan Gomółka oraz radny Powiatu - Stanisław Dąbrowski.

   Na scenie podczas festiwalu do walki o trofea stanęło ponad 500 uczestników, w 37 zespołach, prowadzonych przez 59 instruktorów z całego województwa małopolskiego. Zgodnie z tradycją  i w tym roku każdy zespół otrzymał nagrodę lub wyróżnienie.

   Cała  impreza, kultywująca pamięć cenionego starosądeckiego kompozytora Jana Joachima Czecha, upływała w radosnej atmosferze, stając się świętem muzycznym  najmłodszych mieszkańców powiatu.

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

(pot. BOŻE CIAŁO)

   To jedno z najstarszych i głównych świąt Kościoła Katolickiego, ustanowione w XIII w. a od XIV już obchodzone na całym świecie. zawsze w czwartek, po uroczystości Świętej Trójcy; traktowane jako publiczne wyznanie wiary i znak jedności. Jako też uobecnienie, na nowo, Chrystusa w życiu i hołd złożony za tę Jego prawdziwą i rzeczywistą obecność pod postaciami chleba i wina.

   W tym roku świętowaliśmy Boże Ciało 31 maja, procesję do czterech ołtarzy rozpoczynając Mszą św. przy ołtarzu na Rynku miasta. Uroczystej celebrze przewodniczył dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania „Opoka” ks.Mariusz Żaba, homilię wygłosił proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego - ks.Janusz Ryba, organizacją całego przedsięwzięcia kierował, dziękując na koniec wszystkim za wniesiony wkład i tak liczne uczestnictwo, proboszcz parafii pw.śwElżbiety Węgierskiej - ks.Marek Tabor.

   W procesji pięknie przystrojonymi ulicami miasta uczestniczyły tłumy mieszkańców, szli całymi rodzinami, a najradośniej dziewczynki sypiące kwiaty i maluszki niezmordowanie dzwoniący dzwoneczkami. Odległość była spora, bo docelowo do kościoła Miłosierdzia Bożego, ale nawet i staruszkowie dali radę. Przy każdym ołtarzu przystawano na modlitwę i wysłuchanie czytania Ewangelii tematycznie związanej z Eucharystią. Po dojściu do celu, dziękczynnym Te Deum i uroczystym błogosławieństwem zakończono uroczystość.

   Zespolone wysiłki dały wspaniałe efekty, udział był masowy, procesja radosna i budująca, ołtarze pięknie przygotowane (centralny na Rynku przez Urząd Miasta z burmistrzem Jackiem Lelkiem na czele, a pozostałe cztery przez krąg biblijny i młodzież oraz mieszkańców ulicy Piłsudskiego i Mostek): strażacy w asyście i zespoły regionalne, chór parafialny i orkiestra rytmicznie prowadząca w drodze „z Bogiem i do Boga”; przeżycia niezapomniane, bo w poczuciu jedności i więzi wspólnotowej.

 

CZERWIEC 2018. - DIECEZJALNA PIELGRZYMKA BIERZMOWANYCH

   14.VI 2018 r. prawie 4 tysiące młodych ludzi, przybyłych z różnych stron i szkół, dziękowało za sakrament bierzmowania. Zgromadzili się na starosądeckich błoniach, przy Ołtarzu papieskim, by uczestniczyć w Mszy św. i spotkaniu poprowadzonym przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Bardzo owocne i pouczające było to spotkanie dzięki głoszonemu Słowu i biskupiemu nauczaniu, pełnemu życiowych rad i wskazówek.

   Mieli okazję uświadomić sobie na przykład, jakim atutem i szansą jest młodość, o ile dobrze i mądrze przeżywana, i że wszyscy, bez wyjątku, zostali obdarowani talentami, które można rozwijać i pomnażać, albo też gubić i marnować w życiu. I jeszcze jaką rolę w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych pełnią wiara i modlitwa.

   Mogli poznać tajemnicę wewnętrznej nawigacji i nauczyć się z niej korzystać, słyszeć głos Boga, odkrywać Jego wolę i mapę życia , dając się prowadzić Duchowi św. w codziennych decyzjach i wyborach.

   Pouczeni zostali także, że to, co najważniejsze w życiu, to wewnętrzne, duchowe piękno i wielkość. I że życie wtedy będzie szczęśliwe i spełnione , kiedy będzie twórcze, wypełnione dobrem, miłością i poświęceniem, gdy będzie po prostu życiem dla innych.

   Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania obdarowani zostali przez biskupa Andrzeja Jeża specjalnie przygotowanym dla nich i wydanym w ilości 4,5 tysiąca egzemplarzy Listem zwanym też Mapą serca. Dar ten, zrodzony z pasterskiej troski o młodzież bierzmowaną i o jej przyszłość, ma być dla niej pomocą w odnajdywaniu właściwego kierunku życia i w sztuce podejmowania ważnych życiowych decyzji.

 

16.VI 2018 - „ŚWIĘTY Z WADOWIC”

- KONCERT W 19 ROCZNICĘ WIZYTY PAPIESKIEJ

   Tym razem na starosądeckim Rynku, w hołdzie dla wybitnego Polaka, miało miejsce oryginalne, multimedialne widowisko inspirowane wydarzeniami z biografii św. Jana Pawła II, z librettem i w reżyserii Michała Zabłockiego, fundacji „Pełni Kultury”. Przygotowane zostało na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i po dwu latach wznowione właśnie w Starym Sączu, wraz z płytą „Jestem tu” zawierającą 13 nowych pieśni poświęconych Papieżowi. 21 metrowa scena i ponad 70 artystów, wizyjność spektaklu, rozmach inscenizacyjny, wielopłaszczyznowość wyrazu artystycznego, dynamika występów, piękna muzyka, śpiew i taniec, i upiększająca wszystko gra kolorów i świateł wprawiały w zachwyt bardzo licznie zgromadzoną widownię.

   W tym szczególnym czasie i miejscu, gdzie wszystko przypominało tamten, z 1999 roku najważniejszy chyba w dziejach Starego Sącza dzień, wszystkimi zmysłami odbierało się przekaz spektaklu, jako znak pamięci i wdzięczności, jako wielki hymn uwielbienia Boga i natury, i wyraz hołdu złożonego św.Janowi Pawłowi II.

 

17.VI 2018 r. - DIECEZJALNE ŚWIĘTO RODZIN

   Aż trudno uwierzyć, że w tym roku pobito rekord uczestnictwa, że to miejsce na starosądeckich błoniach, w ustalonym od lat terminie, przyciągnęło ponad 5,5 tysiąca osób. Przywiodła ich, w 19. rocznicę wizyty, pamięć i wdzięczność dla Papieża Rodzin; również aura świętości i duchowości i potrzeba bycia blisko Boga i blisko siebie; doświadczania radości wspólnego świętowania w gronie swojej rodziny i innych rodzin.

   Z wiernymi bardzo licznie przybyli ich kapłani. Mszy Świętej o godz.11.00 przewodniczył i homilię wygłosił biskup tarnowski Andrzej Jeż. Homilia bardzo bogata w treści, poruszała między innymi takie zagadnienia, jak:

            - Piękno bycia rodziną, orędownictwo św.Jana Pawła II , oddziaływanie miejsca.

            - Instytucja rodziny i małżeństwa siłą wiary i nadziei.

            - Potrzeba eksponowania i doceniania wieloletnich trwałych związków małżeńskich.

            - Rola mocnej rodziny w dziejach naszej Ojczyzny. Rodzina ostoją wolności i polskości.

            - Zdrowa rodzina przetrwa wszystko.

            - Pierwszy rok V Synodu Diecezji Tarnowskiej skoncentrowany na rodzinie.

 

Rozważania zakończył apel Kaznodziei: „Starajmy się w rodzinach i przez rodzinę kształtować świętość.” Po Mszy św. pięć rodzin otrzymało z rąk Biskupa Tarnowskiego medale „Dei Regni Servire”. W godzinach popołudniowych zaś, korzystając z pięknej pogody, w ramach Rodzinnego Festynu, radośnie świętowano na starosądeckich błoniach, występowały zespoły artystyczne, trwały konkursy, rywalizowały rodziny, nie brakowało atrakcji i przysmaków kulinarnych, a dzięki szczodrości sponsorów, również cennych nagród. Na koniec piękny występ zaprezentowała kapela góralska „Ciupaga’ z Łącka.

 

STREFA CHWAŁY - REKOLEKCJE LUDZI NOWEJ KULTURY

- 28.VI - 3.VII 2018 r.

   To jeszcze jedno wydarzenie przy Ołtarzu papieskim godne uwagi, bo obejmujące zasięgiem nie tylko Polskę, ale i zagranicę, w Starym Sączu odbywa się po raz szósty. Celem Strefy Chwały jest budować życie w oparciu o Ewangelię. „Tutaj odnajdujemy Boga i inspiracje na cały rok” twierdzą uczestniczący w rekolekcjach artyści, muzycy, dziennikarze, politycy, działacze społeczni, liderzy wspólnot. W tym roku przybyło 800 osób, również z Niemiec, Białorusi, Ukrainy i Chorwacji, wśród nich ok. 150 dzieci i młodzieży. Jeden dzień tych muzyczno-duchowych rekolekcji jest otwarty dla wszystkich, zapraszający mieszkańców Starego Sącza i okolicy na wspólne przeżywanie.

   W uroczystość świętych Piotra i Pawła Mszy św. w Strefie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Jako główny celebrans kolejnej Mszy rekolekcyjnej gościł tutaj abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki; który w głoszonej homilii powiedział m.in.:

   „Największą godnością w chrześcijaństwie jest być uczniem Chrystusa, przynależeć do Niego. Tutaj wszyscy są artystami. Bądźcie artystami w miłości do Boga i nie myślcie, że jedni są do tego powołani, a inni nie. Najpierw odnajdźcie tę miłość Jezusa do każdego z nas, otwórzcie się na to doświadczenie, a Ewangelia będzie dla Was najlepszą z możliwych nowin. Nie chodzi o to, co człowiek robi, tylko jak, i że w tym, co robi widać jego osobę, wrażliwość, twórczość. Każdy musi być sobą. Ważne, żeby to, co, co robimy, miało głęboko osobisty rys…” (cyt. za stroną internetową Diecezji).

 

W czerwcowe wydarzenia starosądeckie wpisało się też smutniejsze, bo pożegnalne. skłaniające do zadumy, refleksji i modlitwy

OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP KSIĘDZA ADAMA PLICHTY

(3.XI 1937 - 14.VI 2018 r.)

   Ksiądz Adam Plichta urodził się w Starym Sączu jako syn Władysława i Weroniki, z domu Bieniek. Po ukończeniu starosądeckiego Liceum Ogólnokształcącego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie 29.VI 1961r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali.

.


.

  Jako wikariusz pracował w parafiach: Tropie, Kamienica, Marcinkowice, Padew Narodowa i Otfinów. Po pięciu latach rektoratu w Żmiącej i utworzeniu tam parafii, 22.XII 1980r. powierzono mu urząd proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1987r.został mianowany proboszczem w Siedlcach. Po 11 latach proboszczowania, ze względu na zły stan zdrowia został na własną prośbę zwolniony z urzędu, zamieszkał jako rezydent na terenie macierzystej parafii pod wezwaniem św.Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu i przez 11 lat, w miarę swoich sił i możliwości, pomagał w duszpasterstwie Doświadczany bardzo dotkliwym krzyżem cierpienia od 17.X 2011 r. przebywał w Domu Księży Emerytów im. Św.Józefa w Tarnowie. Wkrótce obchodziłby 57-lecie święceń kapłańskich, niestety, zmarł 14 czerwca 2018r.

   Msza św. pogrzebowa miała miejsce 18.czerwca w kościele parafialnym, w którym rezydował. Uczestniczyło w niej blisko 50 kapłanów, przewodniczył mszy i obrzędom pogrzebowym, a także homilię wygłosił biskup Stanisław Salaterski. Z ostatnim pożegnaniem bardzo licznie przybyli nie tylko mieszkańcy Cyganowic i Starego Sącza, ale i wierni z parafii, w których śp. Ksiądz Adam proboszczował, zwłaszcza ze Żmiącej i Siedlec.

   Ceniony za wierną służbę, oddanie Bogu i ludziom, za hart ducha i poczucie humoru, nawet w cierpieniu dodawanie innym otuchy i nadziei - Ksiądz Adam żegnany był serdeczną modlitwą i z żalem przez wszystkich; również bardzo osobistymi, głębokimi refleksjami, zawartymi w pożegnalnym słowie księdza proboszcza Marka Tabora. (z którego cyt, fragm.)

                        „Eucharystia - dziękczynienie.

   Msza św. pogrzebowa potęguje wymiar wdzięczności, gdyż w świetle Bożej Miłości głębiej dostrzegany wartość życia innej osoby. Wiele podziękowań zostało już dzisiaj wypowiedzianych pod Twoim adresem, Czcigodny Księże Adamie. Pozwól, że jako proboszcz Twojej rodzinnej parafii, wyrażę szczery podziw dla niezwykłej dyspozycyjności i „podzielności” Twojego kapłańskiego serca w stosunku do ludzi.

   Pomaganie innym było wręcz Twoją pasją. W ostatnich 12 latach swojego życia zostałeś obdarowany wyjątkowym powołaniem, jakim jest charyzmat cierpienia. Arspatiendi - sztuka cierpienia - to szczególnie trudny egzamin z dojrzałości osobowościowej i religijnej. W sposób pogodny, wręcz heroiczny znosiłeś tak liczne ekstremalnie bolesne doświadczenia. Niech Chrystus, Najwyższy Kapłan nagrodzi Cię za Twoją wierną i ofiarną posługę.”

Lipcowe wydarzenia o charakterze religijnym w Starym Sączu zdominowane zostały częściowo przez jubileuszowy w tym roku Festiwal Muzyki Dawnej, a głównie przez bardzo popularny, zawsze oczekiwany i uroczyście przebiegający odpust ku czci św.Kingi.

 

40.STAROSĄDECKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ

11 -15 LIPCA 2018 r.

   Nieprzypadkowo opatrzony mottem „Splendor patriae”, w stulecie odzyskania niepodległości - ku chwale Ojczyzny dedykowany - został zaplanowany i przeprowadzony z ogromną pieczołowitością i troską. Ten jeden z nielicznych w Europie i unikatowy w Polsce festiwal, pielęgnujący dorobek polskiej kultury muzycznej, stanowi dobro kultury o bardzo wysokim standardzie.

   Program tegorocznej edycji przewidywał sześć koncertów poprzedzonych prologiem muzycznym w kościele św. Mikołaja w Starej Lubowli, na Słowacji. Cztery ze starosądeckich koncertów odbywały się w pięknym, zabytkowym wnętrzu świątyni pw. św. Elżbiety Węgierskiej, jeden w sali parafialnej kościoła i jeden w sali Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. Nie do przecenienia był tutaj wkład organizacyjny i życzliwość księdza proboszcza Marka Tabora, co nie omieszkali podkreślić i nagrodzić brawami i bukietem pąsowych róż - organizatorzy, z dyrektorem artystycznym Festiwalu - Marcinem Szelestem na czele.

  To znaczące wydarzenie muzyczne przyciągnęło melomanów z odległych nawet stron, licznie uczestniczyli w nim i miejscowi miłośnicy muzyki, frekwencja dopisywała. Szczegółowsza relacja z przebiegu festiwalowych dni i doznań na pewno znajdzie się w tym numerze pisma i będzie można przeżyć to jeszcze raz.

 

ODPUST KU CZCI ŚWIĘTEJ KINGI

   Przypadający na liturgiczne święto Pani Ziemi Sądeckiej, jest zawsze wielkim wydarzeniem w życiu Sióstr Klarysek, Starego Sącza i okolicy. Siostry przygotowują szczegółowy program obchodów i zapraszają do udziału w nich oraz w nowennie poprzedzającej uroczystości. Tegoroczna nowenna, rozpoczęta 15 lipca pod hasłem: „Według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy” zaczerpniętym z listu św.Pawła (Kor 5,7), prowadzona przez o. Mateusza Stachowskiego OFM conv. gromadziła bardzo wielu uczestników.

   Każdego dnia przybywały pielgrzymki, a 10 parafii z sąsiednich miejscowości i dodatkowo jedna z Kluszkowiec miało, w wyznaczonych terminach, swój dzień nowennowy i nabożeństwo.

   Uroczystości odpustowe przebiegały dwuetapowo, skupiając kapłanów i uczestników przy ołtarzu polowym dziedzińca sanktuaryjnego. Uroczystość centralna miała miejsce 22 lipca, kiedy to sumie odpustowej przewodniczył biskup ordynariusz Andrzej Jeż, a jej przebieg swoją obecnością i muzyką uświetnili, wyjątkowo strojni w swoich galowych uniformach, górnicy Kopalni soli w Bochni. Wygłaszający homilię ks Biskup powiedział m.in. „Dziękujemy Bogu, że naszemu narodowi dał św.Kingę. Święci ukazują nam właściwą hierarchię wartości, życiowych celów i drogę do wolności. Nie mówią, żeby rezygnować z dóbr materialnych, ale przypominają, żeby z pola widzenia nie utracić najważniejszego celu. O tym, jak się Bogu przypodobać, a nie ludziom.”

   W Mszy św. o godz. 9.00 tradycyjnie już sprawowanej przez księży rodaków, uczestniczyli wyjątkowo licznie przybyli górnicy z Wieliczki. Około 100 osobowy pochód, olśniewający krasą i elegancją strojów, rytmicznie prowadziła 30 osobowa orkiestra kopalniana, współtworząca oprawę muzyczną uroczystości. - Jesteście tu u siebie, bo u swojej patronki, cieszymy się Waszą obecnością - mówił ks.kapelan Stanisław Śliwa, wyrażając radość i dziękując za wierność kultowi św. Kingi.

    Miłym akcentem tej Mszy św. było też uczestnictwo w niej pielgrzymów z Węgier; zaznaczyli swoją obecność wykonaniem jednego z czytań mszalnych, a wyjątkowo wzruszyli dwujęzycznym odśpiewaniem pieśni „Kingo, Sądecka Pani”, pierwszych dwu strof po węgiersku, a kolejnych, wraz z refrenem po polsku. Wspólny śpiew zakończył się brawami i ciepłem wzruszeń.

   Druga część uroczystości, zatytułowana „Święta Kinga - Patronka Miasta” odbywała się 24.lipca. Tego dnia sumie odpustowej przewodził biskup pomocniczy Diecezji tarnowskiej, Stanisław Salaterski.

   Tysiące wiernych, odwiedzających w lipcowym czasie starosądecki klasztor i modlących się u stóp Matki i Pani tego miejsca, Patronki Starego Sącza, to największy dowód trwałości Jej kultu, zawierzenia Jej wstawiennictwu i wierności Bogu i Kościołowi.

 

Wśród wydarzeń minionych miesięcy pozostało jeszcze kilka do upamiętnienia,

niech je zacznie największa niespodzianka roku, jaką stała się

NOWA KSIĄŻKA KSIĘDZA ROMANA STAFINA

   Nakładem tarnowskiego wydawnictwa Biblos ukazała się właśnie na półkach księgarskich, jako trzecia o rodowodzie starosądeckim, autorstwa byłego kapelana ss Klarysek, obecnie ojca duchownego kapłanów, współpracującego duszpastersko z klasztorem. Nosi tytuł:

Uwielbiam Cię Ojcze. Medytacje o modlitwie.

   Rzadko która parafia może się pochwalić religijnym dorobkiem twórczym i literackimi uzdolnieniami swoich duszpasterzy. Dobrych kaznodziei nie brakuje, zdarzają się i wyjątkowi, ale kapłan, parający się dodatkowo działalnością pisarską, to już ewenement w życiu religijnym. Starosądecka parafia pw.św.Elżbiety i klasztor Sióstr Klarysek mają takiego kogoś, przysparzającego Kościołowi i wiernym splendoru i dumy.

   O dobrą książkę religijną wcale nie jest łatwo, szczególnie taką z wyższej półki, ale i w formie przewodnika po wierze i życiu. Do takich właśnie przyzwyczaił nas ks. Roman Stafin, tym razem celnie utrafiający w potrzeby czytelnicze w kwestii modlitwy. Opracowane kompendium wiedzy o sensie i roli, o rodzajach modlitwy, stopniach, warunkach i trudnościach w jej uprawianiu na pewno pozbawi obaw i niepewności w tej mierze.

   Dodatkową pomoc stanowi tutaj dołączenie sześciu wzorów adoracji-medytacji opartych na tekstach biblijnych. Koresponduje z nimi, w formie wykładów konferencyjnych, wnikliwe rozwinięcie takich tematów, jak: Modlitwa milczenia. Modlitwa serca. Modlitwa słabości. Modlitwa nadziei. Modlitwa uwielbienia o tytule: „Uwielbiam Cię Ojcze”.

   Skromna rozmiarowo (78 str.), ładnie wydana, solidnie motywowana biblijnym, teologicznym, historycznym, literackim i poetyckim materiałem źródłowym, praktyczna w użytkowaniu książka ks.Romana Stafina bez obawy znajdzie chętnych nabywców. Spełniać bowiem może i potrafi marzenie Autora, jako pomoc w modlitwie, a tym samym w głębszym doświadczaniu obecności Boga w życiu

 

Pozostały jeszcze do odnotowania najważniejsze w ostatnich miesiącach:

PIELGRZYMKI - ZORGANIZOWANE WYJAZDY I ZMIANY PERSONALNE

.


.

   Najdłuższą pielgrzymką, zorganizowaną w dn. 17-20 V przez Akcję Katolicką, z inicjatywy prezes POAK p.Agaty Kowalik i pod duchowym przewodnictwem ks. proboszcza Marka Tabora, była prowadząca trasą: Warszawa (sanktuarium ks.A.Boboli i św.Stanisława Kostki, grób bł. Jerzego Popiełuszki) - Sokółka, miejsce cudu eucharystycznego, - Wilno, Ostra Brama (dwie Msze św.) - zamek w Trokach.

Inne wyjazdy to:

Częstochowa - dwie pielgrzymki: nauczycieli i solidarności rolników ind.

Tuchów dwukrotnie, nauczycieli i z okazji Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

Koncert Ewangelizacyjny w Rzeszowie - młodzież z ks.Pawłem Gruszką

Lednica - uczn. Gimn. z księżmi: Piotrem Gruszką i Tomaszem Chrupkiem

DSM - wyjazd nad morze z s.służebniczką Andrzeliną i ks.T.Chrupkiem

Wyjazd nad morze dzieci z Popowic, z ks.Tomaszem Chrupkiem

Również Piesza Pielgrzymka Tarnowska, z księżmi Pawłem Gruszką i Tomaszem Chrupkiem.

Ostatnia informacja na czasie to:


ZMIANY PERSONALNE W PARAFII

I W DIECEZJALNYM CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

   Po 7-letniej posłudze wikariuszowskiej w parafii pw. św.Elżbiety Węgierskiej ks. Paweł Gruszka, na mocy dekretu Biskupa Tarnowskiego, przechodzi do parafii Korzenna, na jego miejsce przybywa z parafii Żabno ks.Dariusz Król. Duże zmiany zaszły w DCP, decyzją JE Biskupa Andrzeja Jeża, dotychczasowy dyrektor, ks. Marcin Kokoszka awansował na stanowisko ekonoma diecezji, a współpracujący z nim ks. Piotr Adamczyk na stanowisko dyrektora tarnowskiego RDN. Ich miejsce w DCP zajęli: jako dyrektor - ksiądz Mariusz Żaba z Warszawy, jako ksiądz rekolekcjonista - ks.Marek Synowiec z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu. Odchodzącym Księżom wielkie Bóg zapłać za wszystko otrzymane dobro, za zaangażowane kapłaństwo i wkład serca, z życzeniami wszelkiej pomyślności w dalszej posłudze. Nowych Kapłanów serdecznie witamy w Starym Sączu i życzymy im wielu Bożych łask, i radości posługiwania w naszym Kościele i mieście.

   Skład osobowościowy powiększyły również starosądeckie Siostry Służebniczki. Witamy nową siostrę, Danutę Mikołajczyk, która będzie się odtąd opiekować kościołem i zakrystią. Siostrze również hojnie szczęść Panie Boże, w pracy, uzdolnieniach artystycznych i samopoczuciu na nowej placówce, jak i nieustannie błogosław wszystkim naszym Siostrom zakonnym, w ofiarnym trudzie posługi oraz w zmaganiach z dolegliwościami zdrowotnymi.

   Dokonany tu przegląd wydarzeń ostatnich trzech miesięcy nie ujmuje na pewno wszystkich godnych upamiętnienia, sygnalizuje tylko najważniejsze, i to fragmentarycznie często, na miarę możliwości poznawczych i dokumentacyjnych. Przyświecał mu jednak bardzo zbożny cel, by ocalić od zapomnienia jakiś ułamek życia parafii, miasta i ludzi, i żeby przypomnieć o obowiązku pamięci, od którego nikt z nas nie może czuć się wolny. I to się chyba w jakimś stopniu udało? Z nadzieją na kontynuację tego typu działań.

Zebrała: Zofia Gierczyk

 

324163