Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Jeszcze raz o konkursie „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II”

Treść


.
Jeszcze raz o konkursie
„Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II”
 
   W tym roku mija 40. rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową.
Dla nas - ludzi z pokolenia JP II jego postać, nauka, prezentowane wartości są nadal żywe i pamiętamy o nich mimo upływu lat. Ale kim jest Jan Paweł II dla najmłodszych - dzieci, które mają 5, 8, 10 lat? Co wiedzą o Karolu Wojtyle, jego życiu, nauczaniu? Czy znają go jako poetę, dramaturga? A może za kilka lat św. Jan Paweł II będzie dla nich tylko postacią historyczną spoglądającą z portretów i okolicznościowych fotografii?
Aby tak się nie stało, musimy wspólnie: rodzice, nauczyciele, duchowni przypominać młodym ludziom, kim był dla Polaków i dla świata nasz wielki rodak i jak wiele po sobie pozostawił. Dlatego też Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, a obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 od sześciu lat zaprasza uczniów przedszkoli i szkół Gminy Stary Sącz do udziału w kolejnych edycjach konkursu: „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Organizatorzy starają się, aby myślą przewodnią każdej edycji były słowa Jana Pawła II kierowane zwłaszcza do ludzi młodych. Konkurs od lat tradycyjnie składa się z części recytatorskiej i plastycznej. Na uwagę zasługuje fakt, że w każdym roku powiększa się grono chętnych biorących udział w popisach recytatorskich i plastycznych.
.

.
Motto przewodnie szóstej już edycji brzmiało: „Liczę na Was...Liczę na Wasz młodzieńczy entuzjazm...Świat Was potrzebuje...”. 6 czerwca  2018 roku  odbył się konkurs recytatorski, w którym uczestniczyło 53 uczniów  z terenu gminy Stary Sącz: z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz  szkół ponadgimnazjalnych. Zmagania konkursowe odbywały się jednocześnie w dwóch salach szkolnych. Przedszkolaki i dzieci klas I-III  recytowały poezję Jana Pawła II w obecności komisji konkursowej w składzie: Maria Sosin - dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu i ks.Tomasz Chrupek. Starsi uczestnicy konkursu tj. uczniowie klas IV-VII, klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oceniani byli przez jury w składzie: przewodnicząca Jolanta Młodkowska-Czech, członkowie: Helena Domańska i Danuta Hejmej. Przygotowane na tę uroczystość dekoracje sal, wprowadziły słuchaczy w szczególny nastrój i sprawiły, że konkurs przebiegał w wyjątkowej atmosferze.
Według komisji, poziom tegorocznej edycji konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie zaskakiwali dojrzałą interpretacją utworów poetyckich, które niejednokrotnie przysparzają trudności nawet wytrawnym recytatorom. Po wysłuchaniu przygotowanych recytacji i burzliwych obradach, komisja wyróżniła i nagrodziła najlepszych uczestników:
 
W I kategorii wiekowej - PRZEDSZKOLA
 
I miejsce - Jakub Bielak - Oddział Przedszkolny SP im.Św.Kingi w Popowicach
II miejsce - Jakub Bochenek -  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach
III miejsce - Dominika Arendowska - SP im. 1.Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu
            Wyróżnienia:
Karolina Ciosmak - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach
Justyna Rams - SP im.1.Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu
 
W II  kategorii wiekowej - SZKOŁY PODSTAWOWE - kl. I-III
 
Nagroda burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka: Oliwia Stachoń Szkoła Podstawowa im. Św.Kingi w Popowicach
 
I miejsce -  Lena Drożdż - SP im.Św.Kingi w Popowicach
II miejsce -  Damian Janeczek - SP im.1.Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu
III miejsce -  Karol Karlak - SP nr 1 im.ks.J.Tischnera w Starym Sączu
            Wyróżnienia:
Lilla Kmietowicz - Niepubliczna SP w Starym Sączu
Bartłomiej Mazur - SP nr 1 im. Ks.Józefa Tischnera w Starym Sączu.
 
W III  kategorii wiekowej - SZKOŁY PODSTAWOWE - kl. IV-VII
 
I miejsce - Oliwia Tokarczyk -  SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
II miejsce - Emilia Rucińska - SP nr 1 im. Ks.Józefa Tischnera w Starym Sączu
III miejsce - Dominika Kubacka  - SP im. Ks.Prałata Pułk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy
            Wyróżnienia:
Julia Dudek - SP im. Kard.Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy
Aleksandra Luty - SP im. Jana Pawła II w Gołkowicach
Monika Grabska - SP im. Jana Pawła II w Gołkowicach
Aleksandra Korona – SP im. Św.Kingi w Popowicach
Weronika Janeczek – SP im. 1.Pułku Strzelców Podhalańskich AK  w Gaboniu
 
W IV kategorii wiekowej - KLASY GIMNAZJALNE
 
I miejsce  - Katarzyna Sadowska oraz Katarzyna Rejowska - SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
II miejsce - Katarzyna Opoka - SP im Kard.Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy oraz  Izabela Olszowska - SP im. Por.A.Buchmana w Barcicach
III miejsce - Weronika Maciuszek - SP nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Justyna Ogorzały Szkoła Podstawowa  im  kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy
            Wyróżnienia:
Kinga Klimecka - SP  im.Jana Pawła II w Gołkowicach
Gabriela Kozińska - SP im.Jana Pawła II w Gołkowicach
 
W V kategorii wiekowej - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
 
I miejsce  - Sylwia Nowak - LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
II miejsce  - Laura Mąka - ZSP im. Ks.J.Tischnera w Starym Sączu
III miejsce - Zuzanna Bieryt - LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
            Wyróżnienia:
Katarzyna Słowik  - LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
Szymon Krupa - ZSP im. Ks.J.Tischnera w Starym Sączu
 
5 czerwca 2018 roku komisja jurorska w składzie: Karolina Biel, Magdalena Kiklica, ks.Tomasz Chrupek po obejrzeniu  55 prac konkursowych  nagrodziła i wyróżniła:
 
W I kategorii wiekowej - PRZEDSZKOLA
 
I miejsce - Katarzyna Oświęcimka - Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu,
II miejsce - Zuzanna Radomska - Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” w Starym Sączu,
III miejsce - Mikołaj Rybarski - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach,
            Wyróżnienia
Zofia Słowik - Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu,
Justyna Kaczor – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach.
 
W II kategorii wiekowej - SZKOŁY PODSTAWOWE - kl. I-III
 
I miejsce - Amelia Padula - SP im. Ks. Prałata Płk.Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy,
II miejsce - Martyna Bolsęga - Niepubliczna SP w Starym Sączu,
III miejsce - Gabriela Jodłowska - SP im. Jana Pawła II w Gołkowicach,
            Wyróżnienia:
Patryk Kopeć - SP nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
Oliwia Stachoń - SP im. Św.Kingi  w Popowicach,
Magdalena Gil - SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.
 
W III kategorii wiekowej - SZKOŁY PODSTAWOWE - kl. IV-VII
 
I miejsce - Maria Mikulec - SP im. Ks.Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy,
II miejsce - Urszula Rams - SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
III miejsce - Szymon Dziedzina - SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
            Wyróżnienia:
Anna Sztafa - SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
Piotr Górski - SP im. Ks.Prałata Płk.Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy.
 
W IV kategorii wiekowej - KLASY GIMNAZJALNE
 
I miejsce - Ilona Batko - SP im. Jana Pawła II w Gołkowicach,
II miejsce - Piotr Padula - SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
III miejsce - Natalia Gawlak - SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy,
            Wyróżnienia:
Kinga Radzik - SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
Karolina Pasoń - SP im.Jana Pawła II w Gołkowicach,
Laura Korona - SP nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.
 
Tradycją szkoły jest również to, że nagrodzeni w konkursach są zapraszani na uroczyste obchody Święta Szkoły, aby w obecności rówieśników i zaproszonych gości odebrać dyplomy, wyróżnienia i oczywiście nagrody. W tym roku szkolnym uhonorowanie laureatów VI edycji konkursu: „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II” pod hasłem „…Liczę na Was… Liczę na Wasz młodzieńczy entuzjazm… Świat Was potrzebuje…” miało miejsce 12 czerwca.
 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom. Państwa hojne wsparcie umożliwiło nam nagrodzenie dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II”
 
PATRONAT HONOROWY
            Jacek Lelek  Burmistrz Starego Sącza
            Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
 
Sponsorzy nagród:
Jacek Lelek- Burmistrz Starego Sącza,
Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie,
Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie,
Firma „Jopek” Transport & Spedycja (pan Adam Jop),
Dom Wydawniczy RAFAEL,
Wydawnictwo ZNAK,
Dom Rodzinny Jana Pawła II,
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach,
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - Oddział Stary Sącz,
Nadleśnictwo Stary Sącz,
Firma ZegarekdlaCiebie.pl,
Szkoła Językowa Anglostacja w Starym Sączu,
Fundacja Rozwoju Sądecczyzny,
FIRMA BATIM,
Grono Pedagogiczne SP nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
Rada Rodziców przy SP nr 2 w Starym Sączu,
Językowy Teatr Szkolny z SP nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
BIUROWIEC w Starym Sączu (Anna Baran).
 
Korzystając z grzeczności Redakcji „Z Grodu Kingi”, już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w siódmej edycji konkursu. Będzie to edycja wyjątkowa, gdyż w 2019 roku obchodzić będziemy 20. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu.
Jolanta Bochniarz, Halina Madziar
 
324541