Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

XII Międzynarodowy Plener Malarski - sympozjum kultur lokalnych

Treść


.
XII MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI
- SYMPOZJUM KULTUR LOKALNYCH
 
   W tym roku 13 Międzynarodowy Plener Malarski i Sympozjum Kultur Lokalnych odbył się w dniach 16-28 lipca. Kuratorem tegorocznej edycji został Piotr Nowiński.
   Udział brało 15 artystów z Japonii, Chin, Włoch, Francji, Białorusi, Łotwy, Armenii, Węgier, Hiszpanii i Polski.
  Jak co roku artyści mieli przygotowane pracownie, w centrum miasta, gdzie przygotowywali swoje prace. Część uczestników malowało również w plenerze.
   Podczas Sympozjum Kultur Lokalnych w Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari w Starym Sączu odbył się pokaz filmów krótkometrażowych, które poprowadzili Alicja Palechowska i Jacek Rokosz. Wywołało to ogromną dyskusję wśród uczestników spotkania o tym jak lokalne środowisko prowokuje artystę do czerpania z niego tematów. Należy również wspomnieć, że podczas swojego pobytu artyści mieli też czas na zwiedzanie Starego Sącza i okolic. Zobaczyli Skansen i Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu oraz Bobrowisko w Starym Sączu i platformę widokową na Woli Kroguleckiej.
.

.
  Przeddzień wernisażu na starosądeckim rynku artyści wraz z lokalną społecznością budowali i malowali drewnianą konstrukcje- rybę. Wspaniałym rezultatem była końcowa wystawa indywidualnych prac malarskich zaprezentowanych w Galerii pod Piątką. Po wernisażu odbył się happenig na starosądeckim rynku , podczas którego spaliliśmy rzeźbę.
  Dziękuje wszystkim, którzy wspierali XIII Międzynarodowy Plener Malarski- Sympozjum Kultur Lokalnych: Ochotniczej Straży Pożarnej, Urzędowi Miasta i Gminy Stary Sącz, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, Muzeum Regionalnemu im.Seweryna Udzieli w Starym Sączu, Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sarii w Starym Sączu, Województwu Małopolskiemu i wszystkim tym, którzy pomagali mi podczas tych dwóch artystycznych tygodni. Jesteście WIELCY!
   Warto również wspomnieć, że podczas trwania pleneru w Galerii pod 5 była wystawa prac założycieli pleneru Teresy Platy- Nowińskiej i Mariana Nowińskiego- wybitnych artystów i wspaniałych ludzi.
Koordynator Międzynarodowego Pleneru Malarskiego
- Sympozjum Kultur Lokalnych,
Ewelina Wiśniewska
 
322714