Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

ŚWIĘTO MIASTA I JEGO PATRONKI

Treść


.
ŚWIĘTO MIASTA I JEGO PATRONKI
 
    Święto miasta i jego patronki św.Kingi jest ukłonem w kierunku jego mieszkańców. W jego wyjątkowy charakter wpisuje się i podkreśla go uroczysta sesja Rady Miasta, która w tym roku odbyła się 20 lipca.
    W ten sposób chcemy podkreślić, jaką wartość stanowi dla nas samorządność, podkreślić, wobec naszej patronki, jak wielkim przywilejem jest możliwość wpływania na codzienność, kreowanie kierunku rozwoju naszego miasta, decydowania o naszych sprawach, wreszcie współtworzenie przyszłości przy wielkim szacunku dla przeszłości Starego Sącza i jego dorobku - powiedział burmistrz Jacek Lelek.
Kolejny raz włodarze Starego Sącza wykorzystali ten dzień, by uhonorować osoby szczególnie zasłużone dla Gminy i miasta odznaką honorową. Rada Miejska przyznała odznakę osobom, które łączy sympatia do Starego Sącza, do jego mieszkańców, do historii, do wartości, które Stary Sącz tworzył przez wieki i na których straży dziś stoi. Łączy ich wielkie zaangażowanie na wielu płaszczyznach na rzecz Grodu św.Kingi i Gminy.
    Wspólny mianownik wyróżnionych to miłość i pasja do Starego Sącza. Każdy z nich zrobił coś szczególnego, ważnego i zostawił w Starym Sączu swoje serce - stwierdził m.in. burmistrz Jacek Lelek
    Po raz pierwszy wręczony został - niedawno ustanowiony - medal honorowy Starego Sącza. Otrzymał go Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu. W imieniu Sióstr wyróżnienie odebrał kapelan klasztoru ks.Stanisław Śliwa. W uzasadnieniu czytamy m.in., że: ”Historia Starego Sącza, klasztoru sióstr klarysek i kościoła Trójcy Przenajświętszej ściśle się łączy z osobą świętej Kingi (1234-1292). Stary Sącz powstał prawdopodobnie nieco wcześniej, być może za czasów Bolesława Chrobrego, ale pierwszą zanotowaną datą jest rok 1257. Wtedy to książę Bolesław Wstydliwy przekazał na własność żonie, księżnej Kindze Ziemię Sądecką. Drugą ważną datą dla tego miasta jest rok 1280, w którym Kinga ufundowała dwa klasztory: klarysek i franciszkanów. Stary Sącz to miasto o ciągłości historycznej nieprzerwanej od czasów panowania dynastii Piastów. Najcenniejszą wartością miasta jest obecność w jego przestrzeni i historii klasztoru Sióstr Klarysek. Dzieło św.Kingi i jej dziedzictwo wpisało przed wiekami Stary Sącz w nurt najstarszych dziejów Polski, w krąg kultury łacińskiej, ale również, jak uważają niektórzy badacze, w krąg kształtującego się języka polskiego. Stary Sącz to historia oparta na wielkiej wartości, historia wpisana w 1050 lat polskiego chrześcijaństwa. To nie tylko zabytkowe unikalne centrum, ale również wyjątkowa przestrzeń duchowa. To najdawniejsze korzenie Starego Sącza, jego konstytucja. Założenie klasztoru dało początek wszystkim ważnym wydarzeniom w historii miasta. Rangę Starego Sącza świadka naszej historii, współtworzącego bogactwo kultury polskiej i europejskiej, potwierdza status Pomnika Historii, symboliczne potwierdzenie faktu, że Stary Sącz należy do najważniejszych miejsc dla polskiej tożsamości”.
 
    Odznaki honorowe z rąk burmistrza Jacka Lelka i przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Stawiarskiego odebrali: burmistrz partnerskiego miasta Keszthely na Węgrzech Ferenc Ruzsics, burmistrz partnerskiego miasta Lambres-lez-Douai we Francji Martial Vandewoestyne, prezes MKS Sokół Stary Sącz Szymon Stolarski, współzałożyciel i prezes Starosądeckiego Klubu Honorowych Krwiodawców, rekordzista Polski jeśli chodzi i ilość oddanej krwi Andrzej Lis, współzałożyciel Starosądeckiego Klubu Honorowych Krwiodawców Robert Jastrzębski, była nauczycielka i dyrektorka szkoły Podstawowej w Gaboniu Elżbieta Kruczek, specjalista medycyny rodzinnej, szefowa i założycielka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Barcicach Jadwiga Grądalska, prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Poprad” Stary Sącz i trener siatkówki Janusz Pasiut, prezes Fundacji Rozwoju Sądecczyzny i współzałożycielka Uniwersytetu III Wieku w Nowym Sączu Anna Majda, była przewodnicza Rady Miejskiej w Starym Sączu i radna powiatowa Ewa Zielińska, wieloletni sołtys Barcic i radny Stanisław Iwulski i były wicemarszałek i członek zarządu Województwa Małopolskiego, obecnie radny Nowego Sącza Leszek Zegzda. Franciszkowi Wróblowi emerytowanemu komandorowi Marynarki Wojennej, dowódcy okrętów, wykładowcy w szkole morskiej, autorowi podręczników i opracowań naukowych (rocznik 1933) odznakę wręczono w jego domu następnego dnia. Większość odznak przyznano na wniosek burmistrza.
Ponadto odznaki przyznano pośmiertnie długoletnim pracownikom Urzędu Miejskiego w Starym Sączu mecenasowi Władysławowi Tokarczykowi i inżynierowi Bonifacemu Wolakowi.
 
Władysław Tokarczyk - urodzony w 1951 r. w Przysietnicy, przez wiele lat był radnym Gminy Stary Sącz, a w swojej karierze zawodowej pełnił wiele funkcji w samorządzie. Do 2002 roku zasiadał w Zarządzie Miasta i Gminy Stary Sącz. W czasie swojej czterdziestoletniej pracy zawodowej pełnił ponadto funkcję radcy prawnego w trzech sądeckich gminach: w Podegrodziu, Piwnicznej-Zdroju i w Starym Sączu. Mieszkańcy całej gminy i Przysietnicy, gdzie mieszkał zapamiętali Go, jako wielkiego społecznika, pasjonata polskiej i lokalnej historii oraz mecenasa sztuki. Bardzo zasłużony dla Przysietnicy i parafii pw. św.Jana Chrzciciela w Przysietnicy. Był osobą niezwykle życzliwą, niezastąpionym organizatorem. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przecierał szlaki do wykształcenia dla młodszych, wspierał, pomagał, bezinteresownie udzielał porad prawnych. Zawsze serdeczny i otwarty potrafił skupiać wokół siebie ludzi i przekonywać ich do słusznych spraw. Jego głos zawsze bardzo się liczył. Pracował w społecznych komitetach gazyfikacji i telefonizacji, bardzo zaangażowany w kolejnych etapach rozbudowy szkoły. Prowadził również pamiętnik, który jest kopalnią wiedzy o Przysietnicy. Hojny fundator nowego kościoła w Przysietnicy, donator biblioteki szkolnej w Przysietnicy, jeden z pomysłodawców i redaktor Gazety Przysietnickiej, w której opisywał przemiany, których był współtwórcą. Prawdziwie mądry człowiek, który swoją wiedzę spożytkował dla regionu i swojej miejscowości.
Zmarł 4 sierpnia 2018 roku.
 
Bonifacy Wolak - urodzony w 1949 r. w Barcicach. Z wykształcenia inżynier budownictwa. Posiadał ponad dwudziestoletnie doświadczenie w wykonawstwie budowlanym w przedsiębiorstwach na terenie Nowego Sącza i powiatu. W latach 1995-2017 Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Silnie zaangażowany w prace służące rozwojowi infrastruktury gminnej. Do końca życia aktywny w nadzorze prac remontowo - konserwatorskich w Zespole Klasztornym Sióstr Klarysek w Starym Sączu, jak również inwestycji sportowych i oświatowych w Gminie Stary Sącz. Mieszkał w Barcicach Dolnych. Przygotowywał gminne inwestycje w najciekawszym okresie rozwoju gminy. Doświadczony specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, przygotowania i realizacji inwestycji. Koordynował realizację sztandarowych inwestycji gminnych: przebudowę starosądeckiego Rynku, remont Sokoła, budowę kanalizacji, bibliotek, rozbudowę szkół, budowę sal gimnastycznych i wiele innych projektów infrastrukturalnych. Człowiek niezwykłej pracowitości, prawości, skromności, życzliwy ludziom i zawsze niosący pomoc. Pracując starał się zawsze trzymać dewizy: pracować tak, żeby gmina się za niego nie wstydziła i żeby on za gminę nie musiał się wstydzić. Zmarł 19 maja 2019 r.
 
   To nie jedyne wyróżnienia, jakie Rada Miejska przyznała w tym roku. Wcześniej przy okazji obchodów 100. rocznicy utworzenia w Starym Sączu orkiestry - odznaki honorowe przyznano Stanisławowi Dąbrowskiemu, który niemal przez ćwierć wieku kierował orkiestrą i obecnemu jej dyrygentowi Georgowi Weissowi.
 
Jadwiga Grądalska jest lekarzem pediatrą, specjalistą medycyny rodzinnej, szefową i założycielką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Barcicach. Znana przez pacjentów z całej Sądecczyzny i ceniona za wielkie serce i fachowość. Zawsze znajdująca czas dla swoich pacjentów. Bardzo poważana również w środowisku lekarskim przez kolegów. W latach 1998-2002 radna Rady Miasta i Gminy Stary Sącz. W latach 2002-2006 radna Powiatu Nowosądeckiego, gdzie pracowała w Komisji Budżetowej i Komisji Zdrowia i Uzdrowisk. Mocno zaangażowana w życie lokalnej społeczności. Z okazji 70-lecia Klubu Barciczanka otrzymała od Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu tytuł Ambasadora Futbolu Nowosądeckiego.
 
Antoni Iwulski - z urodzenia barciczanin. Z wyboru sołtys wsi Barcice kilku kadencji. W latach 1971-1981 był członkiem zarządu LKS „Barciczanka” oraz kierownikiem pierwszej drużyny piłkarskiej. Członek Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu”. Oddany sprawom swej rodzinnej wsi i jej mieszkańcom. Sołtys Barcic od listopada 1990 - do kwietnia 2011. Każdemu zawsze służył radą oraz wszelką pomocą. Był obecny i zaangażowany w różne sprawy; w czasie jego ponad 20-letniej kadencji wieś została stelefonizowana, zgazyfikowana oraz rozpoczęto pracę nad kanalizacją Barcic. Dzięki jego staraniom na terenie wsi m.in została przeprowadzona renowacja cmentarza, rozbudowa szkoły, budowa hali sportowej, nowej remizy strażackiej. Za jego kadencji oddano do użytku nowy most. Wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie do opracowania kartoteki mieszkańców, ułatwiającej wskazanie miejsca zamieszkania 605 numerów domów, które są usytuowane w różnych przysiółkach. Robił wiele dla dobra wspólnego poświęcając życie prywatne. Jako radny starosądecki przewodniczył komisji statutowej. Współpracował z trzema burmistrzami. Niestrudzenie pracował na rzecz lokalnej społeczności, za co otrzymał złotą Odznakę za „Zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”. Za trud pracy i 20-letnie sołtysowanie otrzymał „Złote Jabłko Starosty Nowosądeckiego”.
 
Andrzej Lis współzałożyciel i prezes Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Dla wielu osób jest prawdziwym wzorem konsekwencji - wszak może poszczycić się oddaniem blisko 100 litrów krwi. Konsekwentnie, systematycznie i z radością dzieli się z najbardziej potrzebującymi cząstką siebie. Dzięki jego zaangażowaniu i organizacji wielu akcji promujących krwiodawstwo, udaje się zaszczepiać tę ideę w młodych ludziach. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Swoją przygodę i pasję dzielenia się z potrzebującymi rozpoczął w roku 1974. Jego motto brzmi: „Zostań honorowym krwiodawcą. To naprawdę nic nie boli, a satysfakcja jest niezmierzona żadnymi pieniędzmi”.
W ciągu 45 lat oddał tyle litrów krwi, że został uznany rekordzistą Polski. Po raz pierwszy oddał krew dla poszkodowanych 17 sierpnia 1974 w groźnym wypadku w tarnowskich Zakładach Azotowych. Od tego czasu regularnie oddaje krew. Jest także dawcą szpiku. W tym roku uhonorowany został Krzyżem Sądeckim.
 
Robert Jastrzębski. Pierwszy raz oddał krew po ukończeniu 18 lat. Dziś ma na koncie oddanych ponad 40 litrów tego drogocennego, niedającego się niczym zastąpić leku. Ta jednorazowa akcja przerodziła się w pasję i chęć niesienia pomocy innym. Gdy poznał swoją przyszłą żonę, z krakusa stał się starosądeczaninem. Kiedy 12 lipca 2002 roku powstał Starosądecki Klub Honorowych Dawców Krwi został jego sekretarzem.
    Często wraz z kolegami z klubu odwiedza szkoły średnie, Ochotnicze Hufce Pracy, wygłaszając prelekcje i pogadanki na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Efektem ich społecznej pracy jest pozyskiwanie nowych dawców. Uważa, że dzieląc się z innymi cząstką siebie, krwiodawcy uczestniczą w niezwykle szlachetnej misji. Dzięki ich ofiarności, szlachetności i zaangażowaniu codziennie ratowane jest ludzkie życie. Dlatego od wielu lat jest zaangażowany w wiele akcji promujących oddawanie krwi. Jak zwykł mówić: „Ta satysfakcja jest nieporównywalna z niczym, bo wszyscy krwiodawcy uczestniczą w niezwykle szlachetnej misji”.
 
Elżbieta Kruczek od 15 lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaboniu. To nie była tylko zarządcza funkcja, ale służba i działalność na rzecz wychowania młodego pokolenia. To był również czas inwestycji w szkole, w jej wyposażenie - budowę sali gimnastycznej. Dziś widać efekty tej pracy. Szkoła w Gaboniu zmieniła się na lepsze. To miejsce gdzie dzieci poprzez naukę poznają świat i gdzie kształtuje się pozytywne postawy. To miejsce gdzie łączy się pokolenia i integruje społeczność. Elżbieta Kruczek to osoba godna zaufania, życzliwa. Prawdziwy powiernik uczniowskich strapień i rozterek. Zawsze pomocna i gotowa do wsparcia we wszystkich sprawach ważnych dla szkoły i Gabonia. Dzięki pracy p.Dyrektor, nie ma wątpliwości, że uczniowie kończący szkołę w Gaboniu idą w świat dobrze ukształtowani, otwarci na drugiego człowieka i pamiętający, gdzie jest ich mała ojczyzna.
 
Anna Majda, jako prezes Fundacji Rozwoju Sądecczyzny podjęła w Gminie Stary Sącz szereg działań na rzecz integracji społeczności ludzi starszych. Dzięki jej inicjatywie, założony w 2016 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku działa prężnie, jest miejscem spotkań i realizacji zainteresowań seniorów. Z dużym zaangażowaniem pozyskuje środki na różnorodne formy zajęć, takie jak: nauka języków obcych, wyjazdy na basen, pisanie ikon i wiele innych. Anna Majda utworzyła Centrum Aktywności i pozyskała środki z Unii Europejskiej na wyposażenie w sprzęt sportowy. Jest osobą kreatywną, kompetentną i oddaną seniorom. Odznaczenie przyznano na wniosek Rady Słuchaczy UTW.
 
Janusz Pasiut uznawany jest za „ojca” starosądeckiej siatkówki. Jest trenerem, prezesem w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Poprad i nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Jest działaczem Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej i wychowawcą wielu roczników uzdolnionych siatkarek. Pod wodzą trenera Janusza Pasiuta siatkarki „Popradu” zajmowały czołowe miejsca w wielu rozgrywkach: Małopolskiej Ligi Kobiet, mistrzostwach województwa w kategorii juniorek, ćwierćfinałach Mistrzostw Polski juniorek i kadetek, w Mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w siatkówce plażowej. Niestrudzony propagator siatkówki. Dzięki takim projektom jak Siatkarski Ośrodek Szkolny, którego Janusz Pasiut jest koordynatorem, w Starym Sączu siatkówka cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród dziewcząt, a młode siatkarki już od najmłodszych lat mają możliwość sportowego rozwoju i profesjonalnej opieki. W szkole powstały specjalne klasy objęte programem Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego. W Starym Sączu dodatkowo powołana została Akademia Siatkówki, która działa w jego strukturze. Polega ona na włączeniu większej ilości szkół oraz objęcie uczennic szkoleniem w zakresie piłki siatkowej. Janusz Pasiut jest pomysłodawcą i koordynatorem Akademii Siatkówki, która w zamyśle jest przygotowaniem do profesjonalnego treningu siatkarskiego realizowanego w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych. Efekt? W tym roku „Poprad” Stary Sącz wraca na parkiety II Ligi!
 
Ferenc Ruzsics jest burmistrzem partnerskiego miasta Keszthely na Węgrzech. Ukończył Wydział Inżynierii Leśnej na Uniwersytecie w Sopron. Pracował w fabryce szlachetnego drewna, jako brygadzista, później jako kierownik zakładu, wreszcie wydzierżawił fabrykę, by w końcu ją kupić i zmodernizować. Od wyborów samorządowych w 2006 roku burmistrz Keszthely, ale udziela się w wielu obszarach samorządowych i poza samorządowych na rzecz rozwoju Regionu Zala i Balatonu. Przewodniczący Wielozadaniowego Stowarzyszenia Keszthely i Obszaru Sąsiedztwa, wiceprezes Rady Rozwoju Balatonu, współprzewodniczący Stowarzyszenia „Balaton” i członek Rady Rozwoju Regionalnego Regionu Zala. Orędownik polsko-węgierskiej przyjaźni, promotor miasta Starego Sącza na Węgrzech.
 
Martial Vandewoestyne od trzech lat jest burmistrzem miasta partnerskiego Lambres-lez-Douai we Francji. Odznaczony francuskim odznaczeniem Narodowy Order Zasługi. To wyróżnienie jest uznaniem narodu dla człowieka uczciwego, wsłuchującego się w głos mieszkańców, człowieka, który chce być blisko mieszkańców i rozwiązywać ich problemy. Jest żarliwym zwolennikiem zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, ekologicznego transportu i miejskiej zieleni. Wprowadza w życie te zasady, inicjując i prowadząc wiele innowacyjnych projektów. Jego doświadczenie samorządowe i głos w sprawach ochrony środowiska, zarządzania tkanką miejską tak, aby była przyjazna dla mieszkańców jest dla Miasta i Gminy Stary Sącz bardzo ważne. Wiele razy wraz z towarzyszącymi osobami odwiedzał Stary Sącz dzieląc się nowinkami i rozwiązaniami, jakie zastosował w Lambres. Jest sygnatariuszem porozumienia partnerstwa pomiędzy naszymi miastami z 2007 roku.
 
Szymon Stolarski związany jest z piłką nożną od lat. Najpierw, jako zawodnik, a później trener i prezes (od 2007) Miejskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Starym Sączu. Potrafił zbudować wokół klubu świetną atmosferę, namówić do pracy z dziećmi profesjonalnych trenerów. Sprawiło to, iż w różnych grupach wiekowych trenuje dzisiaj w „Sokole” około 150 młodych adeptów futbolu. Dzięki jego staraniom i dobrej współpracy z Gminą udało się doprowadzić do modernizacji stadionu i pozyskać sponsorów. Jako przedsiębiorca sam również wspiera finansowo młodzież i klub. Jest jednym z pomysłodawców i organizatorów Międzynarodowego Turnieju Sokolika w kategorii 10-latków.
 
Franciszek Wróbel urodził się 4 kwietnia 1933 roku w Starym Sączu i do roku 1949 zamieszkiwał w swym rodzinnym mieście. Tu rozpoczął naukę. Woda pociągała go od dziecka, szczególnie pływanie kajakami po Dunajcu i Popradzie, które zrodziło nieprawdopodobne zamiłowanie do życia marynarskiego. Jako 17-latek odbył kurs kandydacki „pracy morskiej”, po nim kurs eliminacyjny dla młodzieży ubiegającej się do Szkoły Jungów. Po odbyciu ćwiczeń i złożeniu wymaganych egzaminów, wstąpił do wymienionej szkoły przy Państwowym Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, kończącej się obowiązkową pracą na statkach szkolnych, m.in. sześciomiesięcznym rejsem na „Darze Pomorza”.
Służbę w Marynarce Wojennej rozpoczynał na okrętach podwodnych. Dowodził ORP „Kondor” i „Krakowiak” przez 14 lat.
Był pierwszym dowódcą ORP „Kopernik” i pełnił najdłuższą w historii Marynarki Wojennej służbę na stanowisku dowódcy okrętu - w sumie 30 lat. Jest autorem i współautorem wielu podręczników i opracowań naukowych z dziedziny nawigacji. Poprowadził rejs na Morze Czarne, dwa rejsy na Atlantyk, dwie wyprawy na Spitsbergen z ekipą naukową Polskiej Akademii Nauk w ramach międzynarodowego programu badań polarnych oraz wyprawę polarną na Antarktydę.
W roku 1975 „Kopernik” pod dowództwem komandora Wróbla rozpoczął wspólnie z Przedsiębiorstwem Geofizyki Morskiej i Lądowej Górnictwa Naftowego w Toruniu, badania geofizyczne dna południowej części Morza Bałtyckiego, które doprowadziły do odkrycia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Jako kapitan „Kopernika” brał udział w budowie stacji polarnej Henryka Arctowskiego, wyprawach polarnych na Antarktydę, wyprawach do Arktyki w poszukiwaniach zasobów surowców i źródeł energii w rejonach Morza Grenlandzkiego i zachodniego Spitsbergenu, wyprawach badawczych na Morze Śródziemne i Ocean Spokojny. Prowadził słynne akcje ratownicze. Pierwsze przecięcie równika przez okręt Polskiej Marynarki Wojennej (17 grudnia 1979 r) również było Jego autorstwa. Pasjonat morza i pracy naukowej. Wykładowca w szkole morskiej. Autor cieszących się wysoką oceną podręczników z nawigacji i astronawigacji, wydawanych od roku 1968 do dzisiaj. Jego „Vademecum Navigatora” od lat stanowi żelazny kanon morskiej literatury i odgrywa ogromną rolę w kształceniu kadr morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, między innymi Krzyżami: Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką „Wzorowy Dowódca”, a także złotą i srebrną odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”. Trzykrotnie uznany najlepszym nawigatorem Marynarki Wojennej w klasie dowódców. Za zasługi dla nauki jego imieniem nazwano lodowiec na Antarktyce. Zawsze chętnie wspominał wczesną młodość w Starym Sączu, pamiętał o swoich korzeniach, był ambasadorem Grodu św. Kingi. Po zakończeniu służby wrócił do rodzinnego miasta.
Historia życia komandora Franciszka Wróbla jest niezwykle bogata, a On sam jest dumą Starego Sącza.
 
Leszek Zegzda jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 29 lat samorządowiec, blisko związany z wieloma organizacjami pozarządowymi. W 2007 roku objął stanowisko wicemarszałka województwa, zajmował je przez trzy lata. Po wyborach w 2014 został członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego V kadencji odpowiadając m.in za kulturę, sport, turystykę i transport drogowy. Zawsze przychylny Staremu Sączowi, wspierał, jako wicemarszałek i członek zarządu województwa, wiele ważnych dla Starego Sącza inwestycji i projektów, m.in przebudowę „Sokoła”, organizację starosądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Pomysłodawca i inicjator budowy sieci tras rowerowych Velo Małopolska,  w tym przebiegających przez Stary Sącz tras EuroVelo 11 i VeloDunajec. Odznaczony „Krzyżem Wolności i Solidarności” i „Srebrnym Krzyżem Zasługi”. Miłośnik gór i pieszej turystyki.
 
Ewa Zielińska jest liderem samorządowym z wielkim dorobkiem. Od lat wprowadza w życie idee samorządu opartego na wartościach, ideowego, bezinteresownego i występującego ponad podziałami. Zaangażowana w wiele najważniejszych dla Starego Sącza i całej Doliny Popradu inwestycji. Pracując przez wiele lat w komisji budownictwa budżetu Rady Miejskiej Starego Sącza współpracowała przy wszystkich najważniejszych inwestycjach w Gminie Stary Sącz i lobbowała za ich realizacją - rozbudowie i remontach szkół, budowie sal gimnastycznych, bibliotek, obiektów sportowych czy wielkich zadaniach z zakresu ochrony środowiska. Dar przekonywania i rzeczowej argumentacji zawsze pozytywnie wpływały na rozważną pracę Rady Miejskiej. Gorąca orędowniczka powstania starosądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej, utworzenia budżetu partycypacyjnego, uczestniczka akcji promujących ideę samorządu (lekcje samorządowe dla uczniów), narodową literaturę, promotorka Starego Sącza i jego walorów kulturalno-historycznych. Osoba skromna, życzliwa i pomocna dla mieszkańców Starego Sącza i osiedla Cyganowice, gdzie mieszka - oraz całej Gminy Stary Sącz - zarówno w pracy samorządowej jak i zawodowej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi: ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, Towarzystwem Miłośników Starego Sącza, starosądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, lokalnymi stowarzyszeniami w sołectwach. Konsekwentnie zaangażowana w sprawy innych ludzi, również te niezwiązane z samorządem. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności podejmuje inicjatywy dla budowania wspólnego dobra i wnosi wkład w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Z samorządem jest związana od 1998 roku. Po wejściu do Rady Miejskiej została wiceprzewodniczącą i pełniła tę funkcję do 2011 roku. Przewodnicząca Rady Miejskiej Starego Sącza VII kadencji. Zawodowo dyplomowana pielęgniarka. Obecnie zasiada w Radzie Powiatu Nowosądeckiego.
 
Na podstawie materiałów uzyskanych z Urzędu Miasta opracowała
Jolanta Czech
 
324584