Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zamyślenia nad Biblią

Treść


.

     Psalm 97
.
“Zwycięzca śmierci, piekła i szatana” - tak śpiewamy w okresie wielkanocnym. Słowa, które napisał Autor natchniony około 600 lat wcześniej można zastosować do triumfu Zmartwychwstałego Chrystusa.
1 Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy!
2 Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.
3 Ogień idzie przed Jego obliczem i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.
4 Jego błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży.
5 Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.
6 Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
7 Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu oddają.
8 Słyszy o tym i cieszy się Syjon i radują się córki* Judy z Twoich wyroków, o Panie!
9 Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.
10 Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych, wyrywa ich z ręki grzeszników.
11 Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca.
12 Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię!
“Pan króluje” - cieszy się ziemia i Jego wyznawcy, NM Panna, Apostołowie, uczniowie i wszyscy którzy Mu zawierzyli.
“Ogień pożera Jego nieprzyjaciół” strażnicy pouciekali.
“Jego błyskawice świat rozświecają” w chwili Jego zgonu.
“Ziemia patrzy i drży” - ziemia zadrżała i skały popękały.
“Muszą się wstydzić wszyscy” - którzy z Nim walczyli, Piłat, Rada Żydowska, faryzeusze, żołnierze itp.
“Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię” - w ciele uwielbionym, które nie może już podlegać cierpieniu i śmierci. Siedzi po prawicy Ojca.
“Słyszy o tym i cieszy się Syjon i radują się córki Judy” - to znaczy wszyscy sprawiedliwi, którzy w Niego uwierzyli.
“Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych”. Tym, którzy uwierzyli i idą za Nim, kierują się sprawiedliwością, czeka wielka nagroda i zapewnia ratunek przed grzesznikami. “Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię!”, bo Pan zwyciężył śmierć, piekło i szatana a nam zapewnił wieczne szczęście.
“Którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło”; my, którzy chcemy kochać Boga, zacznijmy od tego, by odrzucić zdecydowanie i z wielkim wstrętem wszelki grzech, wszelką niedoskonałość; pod tym względem badajmy nasze sumienie, w tym kierunku podejmujmy wysiłki! “Którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło!”
Ks.Paweł Tyrawski
324163