Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kwiecień - kalendarium

Treść


.
1 kwietnia - Niedziela Palmowa
Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, który bezpośrednio poprzedził Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Ale radosnej procesji z palmami towarzyszy czytanie - jako Ewangelii - Męki Pańskiej według jednego z trzech Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.
 
Niedziela jak każda inna
inna bo niezwykła
pełna dostojeństwa i zadumy
to niedziela Pana i osiołka
niedziela entuzjazmu zwiastującego zdradę
dzień jerozolimskiej euforii
wypełniającego się objawieniem,
które wypełnia się do końca
niedziela radości i smutku
dzień szumiącej palmy
kołyszącej się dumnie na wietrze
dzień płaszcza
tworzącego dywan na drodze Pana
to ten dzień, który nazywamy
Niedzielą Palmową
ta niedziela jest też moja
wtapiam się w miłość Boga
               (ks.Piotr A.Faliński „Niedziela Palmowa”)
 
2 kwietnia - 7. rocznica śmierci Jana Pawła II
To kolejny dzień, kiedy podczas koncertów i wspólnej modlitwy wspominać będziemy błogosławionego Jana Pawła II. Starosądeczanie mają niezwykłą pamiątkę pobytu Ojca Świętego na Sądecczyźnie. Ołtarz Papieski to miejsce, gdzie od 1999 roku gromadzimy się na kolejnych rocznicach kanonizacji Matki Kingi i w lipcu, kiedy uroczyście świętujemy odpust ku Jej czci. Tam, przez cały tydzień po śmierci Jana Pawła II, spotykali się mieszkańcy całego regionu, by wspólnie przeżywać żałobę, a potem pogrzeb Ojca Świętego. Od tego momentu minęło już siedem lat, ale ciągle ze wzruszeniem wspominamy dni, kiedy modlitwa zjednoczyła mieszkańców wszystkich kontynentów.
 
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.
Więc w tej ciszy ukryty ja - liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną
                   (Karol Wojtyła, „Miłość mi wszystko wyjaśniła”)
 
5, 6, 7 kwietnia - Triduum Paschalne
            Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota - trzy dni bezpośrednio poprzedzające najważniejsze wydarzenia zbawcze w dziejach ludzkości. Przypomnimy sobie przygotowania i spożywanie ostatniej wieczerzy i ustanowienie sakramentu Eucharystii. Będziemy razem z Jezusem przeżywać modlitwę w Ogrojcu, zdradę Judasza i sąd u Piłata. Przejdziemy Drogę krzyżową i staniemy pod krzyżem. Potem będziemy czuwać przy grobie Syna Bożego.
.

.
8 kwietnia - Wielkanoc
    Wigilia paschalna i Niedziela Wielkanocna są wyrazem uroczystego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Do niedawna Wielka Niedziela rozpoczynała się poranną Mszą Świętą, znaną jako rezurekcja (łac. resurrectio - zmartwychwstanie), którą zapowiadało uroczyste bicie w dzwony głoszące zmartwychwstanie Chrystusa. Obecnie Kościół powrócił do celebrowania nocnej liturgii Wigilii Paschalnej, którą do osiemnastego wieku odprawiano o północy, by potem świętować zmartwychwstanie uroczystą, poranną procesją. Liturgia Wigilii Paschalnej jako najważniejszy element świąt, rozpoczyna się najwcześniej po sobotnim zmroku, a kończy się najpóźniej przed niedzielnym świtem.
 
Kinga Bednarczyk
324584