Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Stypendyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Treść


.
Stypendyści
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
 
    6 marca br. w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uczniom, którzy dobrze się uczą, angażują w liczne konkursy i zawody, pomagają innym, a dochody w ich rodzinach są bardzo niskie. Stypendyści najpierw uczestniczyli we Mszy św. w katedrze tarnowskiej, którą celebrowali księża katecheci, przewodniczył ks.bp Wiesław Lechowicz, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks.prałat Władysław Kostrzewa. Ks.Kostrzewa zwrócił się do młodzieży z serdecznym podziękowaniem za ich trud włożony w naukę i rozwój swojej osoby oraz podkreślił, iż są oni wiernymi uczniami Chrystusa i pokoleniem Jana Pawła II, który prosił polską młodzież o rozwijanie swoich talentów w służbie Bogu i Ojczyźnie. Następnie wszyscy udali się do Auli im. Jana Pawła II, gdzie z rąk ks.Biskupa otrzymali stypendia. „Wyróżnieni uczniowie angażują się w życie parafii i szkoły. Są wrażliwi i chcą pomagać potrzebującym” - powiedział ks.Jacek Siewiora, sekretarz Fundacji.
.

.
Z naszej szkoły stypendium otrzymało aż dziewięciu uczniów! Oto krótka prezentacja sylwetek stypendystów:
Daniel Słowik, I TI - śr. 4,53 - aktywnie działający na rzecz klasy, uczestnik Konkursu Papieskiego, (wych. J. Sułkowska)
Kinga Olejarz, II TK/H - śr. 4,83 - wolontariuszka stowarzyszenia „Sursum Corda” od 5 lat, zaangażowana w liczne konkursy szkolne, uczestniczka i laureatka zawodów sportowych, aktywnie działająca na rzecz klasy i szkoły, (wych. M.Zięba)
Szymon Skrzypiec, II TL - śr. 4,79 - uczestnik Mistrzostw Polski Szkół Leśnych, reprezentant drużyn szkolnych w piłce nożnej i siatkowej w rozgrywkach powiatowych, (wych. P.Wójs)
Anna Kożuch, II TE - śr. 4,84 - aktywnie działająca w klasie i szkole, uczestniczka Olimpiady z Przedsiębiorczości, (wych. J.Piechowicz)
Łukasz Podgórni, II ZSZA - śr. 4,92 - aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły, (wych. R.Gądek)
Sławomir Citak, III ZSZB - śr. 4,75 - zaangażowany na rzecz klasy i szkoły, (wych. J.Bober)
Karolina Sopata, III ZSZB - śr. 5,25 - finalistka szkolnego Konkursu Papieskiego, aktywnie działa w OHP, (wych. J. Bober)
Kamila Świętek, III TL - śr. 4,80 - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego ZSP, aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły, (wych. G.Skalski)
Dominika Kucharska, IVTE - śr. 4,53 - laureatka Konkursu Wiedzy o Polskiej Prezydencji w UE, uczestniczka wymiany uczniowskiej na Węgrzech, (wych. D.Pasoń-Kozik)
.

.
     Fundacja im.abp.Jerzego Ablewicza - byłego ordynariusza diecezji tarnowskiej - pierwsze stypendia przyznała w roku szkolnym 1998/1999, a pomoc trafiła wówczas do 54 osób. Najwięcej stypendiów - 186 wręczono w roku 2006, natomiast w obecnej edycji przyznano ich 112. Stypendia przyznawane są młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych. Średnia ocen ucznia ubiegającego się o stypendium powinna wynosić 4,5 lub wyżej - pod uwagę bierze się średnią ocen uzyskanych w zakończonym roku szkolnym, oraz za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego. Taki uczeń powinien wykazywać się również swoim zaangażowaniem na terenie szkoły i poza nią, mile widziana jest praca społeczna i charytatywna, np. w wolontariacie.
    Na uwagę zasługuję fakt, iż jesteśmy w gronie szkół najliczniej reprezentowanych przez stypendystów w diecezji, a jedyną szkołą, z której stypendyści są uczniami zasadniczej szkoły zawodowej! Oprócz nas podobną liczbą osób, które uzyskały w tym roku stypendium, mogą się pochwalić jeszcze: III LO w Tarnowie, I LO w Limanowej i ZS nr 1 w Limanowej, ZSP w Zakliczynie, ZSOiZ w Ciężkowicach, ZS w Łącku, ZSP nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – w pozostałych placówkach oświatowych to tylko 1-2 uczniów.
s.Małgorzata Dyrek
 
327409