Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Ksiądz Roman Stafin - Moja Msza Święta

Treść


.
Moja Msza Święta
Modlitwy eucharystyczne dla dzieci
 
Jak to dobrze, że są Modlitwy eucharystyczne, które prostymi tekstami i odpowiednią formą ułatwiają dzieciom, aby mogły uczestniczyć we Mszy Świętej świadomie, czynnie i zarazem z większym duchowym pożytkiem.
Od początku chrześcijaństwa dzieci były włączane w liturgię: powstawały grupy śpiewacze, uczono ich śpiewu psalmów (św.Ambroży), pełniły funkcje lektorów, brały udział misteriach liturgicznych w Niedzielę Palmową i w Wielkanoc, czy też w dzień św. Mikołaja. W wiekach średnich głoszono dla nich specjalne kazania. Po Reformacji (16 wiek), gdy wierni słuchali kazań w kościele, dzieciom głoszono nauki w innym pomieszczeniu.
Idea opracowania Modlitwy eucharystycznej dla Mszy Świętej z udziałem dzieci powstała dopiero po Soborze Watykańskim II, który zainspirował refleksję teologiczną o dziecku, szczególnie w oparciu o tajemnicę Wcielenia Syna Bożego i o słowa Jezusa Chrystusa: „Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie” (Mt 19,14). W roku 1974 zostały opracowane trzy takie Modlitwy eucharystyczne. Ich styl jest prosty i komunikatywny. Język tych modlitw jest bezpośredni i w miarę zrozumiały dla dzieci. Częste aklamacje umożliwiają aktywne uczestniczenie dzieci w liturgii Mszy Świętej.
Bóg naszym Ojcem - tak brzmi tytuł pierwszej modlitwy. Rozpoczyna się ona uwielbieniem Boga Ojca „za piękny świat… za słońce i gwiazdy… za ziemię, za ludzi”, ale też za słowa, którymi Bóg poucza dzieci oraz za radość, która napełnia ich serca. Za to wszystko po wezwaniu kapłana: „Wszyscy razem wołamy”, dzieci wielbią Boga aklamacją: „Tobie chwała na wieki”.
Oczywiście największym darem Boga Ojca jest Jego Syn, Jezus Chrystus, który czynił tak wiele dobrego: uzdrawiał chorych, przebaczał grzesznikom, błogosławił dzieci i przez to ukazywał ludziom miłość Ojca. I tutaj też dzieci chwaląc Boga, wołają: „Tobie chwała na wieki”.
Opis ustanowienia Eucharystii jest prostym opowiadaniem o tym szczególnym wydarzeniu. Po konsekracji dzieci dziękują Bogu Ojcu za to, że mogą przyjąć Jezusa Chrystusa do swoich serc w Komunii Świętej. A potem „modlimy się… za ludzi, których kochamy” i dzieci nie zapominają także o „cierpiących i smutnych… i o wszystkich ludziach na całym świecie”.
Ta Modlitwa eucharystyczna jest przeznaczona dla dzieci młodszych, które rozpoczynają uczestnictwo we Mszy Świętej.
Bóg nas miłuje - to temat drugiej Modlitwy eucharystycznej. Zaczyna się ona pięknie i ciepło: „Najlepszy nasz Ojcze… Wiemy, że bardzo nas kochasz, bo dla nas stworzyłeś wielki, piękny świat i dałeś nam swojego Syna, aby nas prowadził do Ciebie”. Dzieci cieszą się tymi darami, za nie Bogu dziękują i oddają Mu chwałę. Następnie w dziękczynienie jest wplecione dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa i nieustanna obecność Ducha Świętego. W modlitwie wstawienniczej dzieci modlą się „za tych, których kochamy”, ale także za tych, „których kochamy jeszcze za mało”. Oby dobry Bóg doprowadził „wszystkich do siebie” - proszą dzieci w ostatnich słowach tej modlitwy.
Dziękujemy Ci Boże - taki jest tytuł trzeciej Modlitwy eucharystycznej dla dzieci i tak też ona się zaczyna. Najpierw dzieci dziękują za dar życia i za wspólnotę, gdzie „możemy się spotykać i rozmawiać ze sobą, dzielić się naszymi radościami i smutkami”. Ta wspólnota osiągnie pełnię, gdy Chrystus powróci i stworzy Królestwo, w którym „nie będzie już cierpiących, płaczących i smutnych”. Trzy aklamacje: „Tobie chwała na wieki” ożywiają uczestnictwo dzieci w liturgii Mszy Świętej. Ta modlitwa jest przeznaczona dla dzieci starszych.
„Boże Ojcze, stoimy przed Tobą i z radością wspominamy to wszystko, co Jezus Chrystus uczynił dla naszego zbawienia” - te słowa z trzeciej modlitwy dobrze określają ton Modlitw eucharystycznych w Mszach z udziałem dzieci. Należy tylko sobie życzyć, aby duszpasterze wykorzystywali bogactwo, które jest w liturgii i częściej odmawiali z dziećmi Modlitwy eucharystyczne przeznaczone dla nich. A dorośli także chętnie uczestniczą we Mszach świętych dla dzieci.
Święta Kingo, czcicielko Jezusa eucharystycznego, prowadź nas do Niego, którego Bóg Ociec posłał do nas i który ofiaruje się na ołtarzu - za nas i dla nas.
 
Ks. Roman Stafin
 
324134