Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Patronalne święto Caritas - w uroczystość Bożego Miłosierdzia

Treść


.
„Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia”
PATRONALNE ŚWIĘTO CARITAS
- W UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
 
    Głównym celem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w ostatnich latach, było rozbudzanie ducha apostolskiego świeckich i formowanie ich ku przemianie świata, i służbie ubogim. Trzyletni cykl działalności realizował następujące hasła:
                        W roku 2010/2011: „W komunii z Bogiem”.
                        2011/2012: „Kościół naszym domem”.
                        2012/ 2013: „Być solą ziemi”.
Rok Wiary, który obecnie przeżywamy, bardzo mocno akcentuje potrzebę umacniania i rozszerzania działalności parafialnych oddziałów Caritas. To czas budzenia w innych intensywnego zapału charytatywnego, skłaniania do refleksji i konkretnych działań. Jeżeli bowiem zabrakłoby tego, niepełne i nieczytelne stawałoby się świadectwo życia Ewangelią,
            Caritas Diecezji Tarnowskiej na I połowę roku 2013. zaplanował następujące zadania:
  •  11.02.2013 - XX Światowy Dzień Chorego, okolicznościowe Msze św. dla chorych, z udzielaniem sakramentu namaszczenia. Diecezjalne obchody w Domu Emeryta - Placówce Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w Tarnowie.
  •  W okresie Wielkiego Postu - „Wielkanocne Dzieło Caritas” - akcja Jałmużny wielkopostnej - (zbiórka do skarbonek funduszy zaoszczędzonych przez dzieci i młodzież) oraz rozprowadzanie wielkanocnych baranków i paschalików na pomoc chorym.
  •  W uroczystość Bożego Miłosierdzia - patronalne  święto Caritas.
  •  Diecezjalna uroczystość święta Caritas 6.04.2013r. w kościele p.w. Narodzenia NMP w Okulicach, połączona z tradycyjnym już wręczaniem listów gratulacyjnych od Biskupa Tarnowskiego oraz statuetek „MISERICORS” dla osób i instytucji zaangażowanych w działalność parafialnej i diecezjalnej Caritas.
  •  69. Tydzień Miłosierdzia od 7. do 13. kwietnia. Od roku 2013 rozpoczynał się będzie zawsze w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
  •  19.06.2013 w Sanktuarium Matki Bożej Okulickiej w Okulicach - VII Zjazd członków szkolnych kół Caritas.
    Nie do przecenienia jest działalność różnych struktur Caritas w środowiskach i parafiach, w społecznościach i rodzinach, szczególnie z tego względu, że pełnią one rolę służebną tam, gdzie nie docierają instytucje państwowe ani społeczne. Bezinteresowne świadczenie uczynków miłosierdzia staje się często ostatnią deską ratunku. Jak duże są potrzeby i jak wielorakie obszary działań wolontariackich i charytatywnych potwierdzają wymienione tu przykłady, np. organizowanie pomocy materialnej i żywnościowej, zapobieganie biedzie, pomoc w chorobie i cierpieniu, budowanie siatki sponsorów i darczyńców, udzielanie tzw. doraźnego wsparcia finansowego w wyjątkowych sytuacjach, opieka pielęgnacyjna, organizowanie i wypełnianie wolnego czasu, angażowanie w działalność religijno - modlitewną i dobroczynną itp.
    Jak wiele z tych form pomocy realizuje starosądecki Parafialny Oddział Caritas, przekonuje sprawozdanie z rocznej działalności, zamieszczone w styczniowo - lutowym numerze naszego pisma. Dzięki trosce i zapobiegliwości opiekuna, ks.proboszcza Marka Tabora oraz staraniom niestrudzonej i bardzo oddanej idei caritasowej, siostry Eleonory Salomon, a także zaangażowaniu ok. 30 aktywistów wolontariuszy działalność caritasowa jest u nas tak widoczna i skuteczna. Wśród wyróżnionych przez Biskupa Tarnowskiego, listem gratulacyjnym i statuetką „MISERICORS” w Sanktuarium Okulickim, znalazło się czworo przedstawicieli starosądeckiej Caritas; 1 osoba reprezentująca wolontariat i troje darczyńców.
    Z okazji rozpoczynającego się 69. Tygodnia Miłosierdzia, prymas Polski, abp Józef Kowalczyk zaapelował do wszystkich identyfikujących się z Caritas:
    „Niech Wasza wiara będzie żywą miłością! Niech troska Wasza będzie konsekwencją wiary w Jezusa - Mesjasza, który utożsamia się z człowiekiem biednym, odrzuconym. Bądźcie głosem ludzi biednych i potrzebujących, którym poczucie godności, a niekiedy skrępowania nie pozwala upomnieć się o pomoc. Oni potrzebują Waszych pełnych miłości rąk i gorącego miłosierdziem serca”.
    Prosząc wszystkich ludzi dobrej woli, o materialne i duchowe wspieranie Caritas w niesieniu pomocy potrzebującym oraz w tworzeniu klimatu życzliwości i ofiarnego wolontariatu, przekonuje: „Bez tych postaw i takiej pomocy nie można dotrzeć do wszystkich potrzebujących i wypełniać Chrystusowego polecenia służby Jemu samemu w najmniejszych i potrzebujących”. List kończy Ksiądz Prymas wyrazami wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy bezinteresownie wspomagają dzieła Caritas w imię miłości Boga i bliźniego. (za str. intern. www deon.pl)
            Niech więc wskazówką w życiowych wyborach i podejmowanych decyzjach staną się dla nas słowa biblijnego przesłania:
            „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec” (Łk 6, 36).
            „Nie miłujmy słowem ani językiem - lecz czynem i prawdą” (J 3, 18 - 20).
 
Zofia Gierczyk
 
324134