Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium -czerwiec

Treść


.
16 czerwca - 14. rocznica kanonizacji bł.Kingi przez Ojca Świętego Jana Pawła II
   16 czerwca 1999 roku na starosądeckich błoniach pielgrzymi z niepokojem spoglądali w niebo, oczekując na przyjazd Ojca Świętego. Do dziś w uszach wiernych, którzy stali wtedy w tym siedemsettysięcznym tłumie brzmi pieśń „Życzymy, życzymy”. Do dziś wszyscy wspominają radosna atmosferę oczekiwania, emocje, kiedy Jan Paweł II wyniósł do chwały świętych Panią Ziemi Sądeckiej - bł.Kingę i słynną "Powtórkę z geografii". Trudno uwierzyć, że minęło już 14 lat. Główne uroczystości rocznicowe kanonizacji bł.Kingi odbędą się w tym roku 17 czerwca przy Ołtarzu Papieskim na starosądeckich błoniach.
„Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziałują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka? Święta Kinga i wszyscy święci i błogosławieni XIII wieku dają odpowiedź: potrzeba świadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności”. (Jan Paweł II, St. Sącz 16 czerwca 1999, fragm.)
.

.
29 czerwca - świętych Apostołów Piotra i Pawła
    Kościół już od roku 258 obchodził święto obu Apostołów św.Piotra i św.Pawła razem w dniu 29 czerwca, zarówno na Zachodzie jak i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że wspomnienia liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a od IV w. także dotyczyło to wyznawców.
Uroczystość św. Pawła wraz ze św.Piotrem umieszczono w jednym dniu nie dlatego, aby równać go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje, oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Ponadto według tradycji istniała opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i w tym samym roku.
 
            Męka Bożych Apostołów uświęciła dzień wschodzący;
            Piotr i Paweł otrzymali wieniec chwały i zwycięstwa.
 
            Obu mężów połączyła krew przelana bohatersko;
            Szli za Bogiem jako wodzem, Chrystus wiarę ich nagrodził.
 
            Najpierw złożył swe świadectwo Piotr Apostoł, za nim Paweł,
            Równy chwałą i wybrany, by się stać narzędziem Pana.
 
            Szymon, aby uczcić Boga, zmarł na krzyżu odwróconym,
            Wspominając przepowiednię niegdyś daną mu przez Mistrza.
 
            Stąd wyrasta wielkość Rzymu, który gorliwością słynie,
            Utwierdzony krwią tak cenną, godność swą z pasterza czerpie.
 
            Tu się mogą spotkać ludzie z mieszkańcami jasnych niebios;
            Tu narodów jest stolica, tron nauczyciela świata.
 
            Dziś prosimy, Zbawicielu, abyś raczył nas, niegodnych,
            Złączyć w szczęściu wiekuistym z pasterzami Twego ludu.
                                               (Hymn z Jutrzni na uroczystość św. Piotra i Pawła)
 
oprac. Kinga Bednarczyk
 
327580