Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

W programie starosądeckich obchodów Roku Jana Joachima Czecha

Treść


.
W programie starosądeckich obchodów
Roku Jana Joachima Czecha
10.V 2013 - FINAŁ TRZECH KONKURSÓW
 
    Nie spodziewano się, że przedsięwzięcie konkursowe, podjęte w ramach działań Komitetu Organizacyjnego obchodów 125. rocznicy urodzin Jana Joachima Czecha, zainteresuje tak wielu uczniów i przerośnie najśmielsze oczekiwania organizatorów. Zróżnicowana tematyka zadań, wymagania dostosowane do możliwości wiekowych, a do tego bardzo atrakcyjne nagrody zachęciły do rywalizacji aż 230 uczestników. Do szkół rozesłano regulaminy i materiały konkursowe, nawiązano kontakty z nauczycielami i opiekunami, ogłaszając konkursy dla każdego przedziału wiekowego: najmłodsi uczniowie, w dwu grupach wiekowych - kl. I-III i kl. IV-VI, mogli przystąpić do konkursu plastycznego o haśle: „Jan Joachim Czech - nauczyciel muzyki, kompozytor, literat i jego miasto Stary Sącz”. Młodzież gimnazjalna otrzymała szanse uczestnictwa w konkursie recytatorskim propagującym poezję J.J.Czecha. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli rywalizować w konkursie wiedzy o życiu i twórczości wybitnego kompozytora i pedagoga.
    Organizatorami konkursów, a zarazem sponsorami cennych nagród byli: Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, Prywatne Gimnazjum oraz Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu. Po wcześniejszych eliminacjach szkolnych, wyłonieni reprezentanci szkół przystąpili do eliminacji głównych w dniu 30 kwietnia, zaś na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród wyznaczono termin 10 maja. W roli jurorów poszczególnych konkursów wystąpili: konkurs recytatorski: Jolanta Młodkowska-Czech, Jolanta Koszul Danuta Sułkowska, Ewa Zięba; konkurs wiedzy: Andrzej Długosz, Zofia Gierczyk, Iwona Rams, Maria Sosin; konkurs plastyczny: Jolanta Chruślicka, Jolanta Koszul, Bogumiła Pasoń, Aleksandra Skoczeń.
Początek maja upłynął na gorączkowych przygotowaniach do finalnej uroczystości. Sponsorzy ufundowali nagrody: Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu zakupiło aparaty cyfrowe dla zwycięzców konkursu plastycznego, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursach - recytatorskim i wiedzy o życiu i twórczości - tablety, a dla laureatów drugiego miejsca - ramki cyfrowe. Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu za zajęcie trzecich miejsc ufundowała odtwarzacze mp4, zaś Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu - książki - dla wszystkich wyróżnionych osób
    Państwo Jolanta i Jan Czechowie przygotowali ponad 80 dyplomów, pięknie zaprojektowanych, wręczonych później każdemu z uczestników międzyszkolnych eliminacji.
    Gimnazjum Prywatne, oprócz zasponsorowania głównych nagród, zajęło się organizacją całej uroczystości, opracowało program, zaplanowało oprawę artystyczną i dekoracyjną, przejęło prowadzenie. W roli konferansjerów wystąpili uczniowie: Anna Wojnarowska i Tomasz Rejowski.
 
UROCZYSTOŚĆ FINAŁOWA
W SALI STAROSĄDECKIEGO „SOKOŁA”
 
    rozpoczęła się 10 maja o godz. 10.00. Zaszczycili ją swoją obecnością włodarze miasta: burmistrz Jacek Lelek, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska i przewodniczący Komisji Kultury Marian Lis oraz zaproszeni członkowie rodziny Jana Joachima Czecha, córka Zofia Czech-Moszycka i syn, Ludwik Czech.
.

.

.
Dla uświetnienia uroczystości, z koncertem, obejmującym również kompozycje Jana Joachima Czecha, wystąpili uzdolnieni uczniowie starosądeckiej Szkoły Muzycznej, pod kier.dyrektor Joanny Ustarbińskiej-Dutki. Pięknie na scenie, z wiązanką melodii i tańców Lachów sądeckich, zaprezentowali się też „Mali Starosądeczanie” przygotowani przez prowadzących: Justynę Szkarłat i Stanisława Dąbrowskiego, przy wsparciu Ewy Zięby. Spotkanie prowadziła przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego obchodów 125. rocznicy urodzin Jana Joachima Czecha - Jolanta Młodkowska-Czech, która w serdecznych słowach przywitała wszystkich uczestników oraz przekazała wyrazy wdzięczności dla burmistrza Jacka Lelka i Rady Miasta za podjęcie uchwały i ustanowienie roku 2013 - Rokiem Jana Joachima Czecha w Starym Sączu. Podziękowania złożyła również wszystkim osobom angażującym się w różne formy działalności związane z tym wydarzeniem.
    Burmistrz Jacek Lelek przywitał szczególnie mile honorowych gości, w osobach państwa Zofii i Ludwika, dzieci Jubilata. Wyraził duże zadowolenie z owoców i efektów działań lokalnych na rzecz kultury, a także edukacyjnych i wychowawczych oddziaływań szkół i nauczycieli włączających się w te akcje. Podejmując takie przedsięwzięcia nie tylko powiększa się zapas wiedzy i wychowuje, ale uczy też szacunku dla przeszłości i dokonań naszych rodaków, ocala pamięć oraz buduje więzi emocjonalne. Młodzież ma szanse rozwoju zainteresowań, ujawniania uzdolnień oraz mierzenia się z innymi w ramach tzw. zdrowej rywalizacji.
    Honorując najbliższych członków rodziny Jana Joachima Czecha i dziękując im za uczestnictwo, dyrektor Maria Sosin wręczyła państwu Zofii i Ludwikowi wiązanki kwiatów. W odpowiedzi p.Ludwik Czech, wyraził wdzięczność za zaproszenie i przygotowanie uroczystości, za wkład pracy i zaangażowanie wielu osób. Przekazał też podziękowanie przewodniczącej komitetu obchodów Roku swego Ojca, Jolancie Młodkowskiej-Czech, za inicjatywę i podjęcie starań o rozpropagowanie w Starym Sączu tej pięknej i pożytecznej idei.
.

.
Wyrazem serdecznej pamięci wnuczki o swoim dziadziu - Janie Joachimie, stał się wiersz Małgorzaty Czech-Gawrońskiej, starosądeckiej poetki, którego fragmentem kończymy relację z przebiegu uroczystości:
                        (…) Nie każdemu jest dane
                        słońcu w oczy zaglądać
                        i usłyszeć jak śpiewa
                        pieśń sądecką bez końca.
                        Tobie kochany Dziadziu, nić słoneczna poranna
                        wplotła się w klucz wiolinowy
                        w smyczek co serce potrąca…
 
                        Wierszem pisane fale…
                        polne dzwonki – kolędy…
                        pozbierałeś wśród lasów, ulic i pól bitewnych.
                        Rozrzucane, nieznane
                        zwiędłym światem przykryte
                        nazbierałeś je idąc prostą drogą przez życie…
 
                        Niosąc naręcza tonów, pęki wierszy rozkwitłe
                        zasiadałeś w altanie
                        tworząc dzieła niezwykłe…
                        piękne jak polska mowa
                        jak dźwięczny śpiew skowronka
                        jak chabry w zbożu…
                        jak ziemia…
                        Jak pacierz, Orzeł, jak Polska…
                                               („Dziadziowi Janowi - Joachimowi”)
 
LISTA OSÓB NAGRODZONYCH
I WYRÓŻNIONYCH W POSZCZEGÓLNYCH KONKURSACH:
 
Konkurs recytatorski „Poezja Jana Joachima Czecha”
            I m. Anna Rejowska - Gimnazjum Stary Sącz
            II m. Aleksandra Gądek - Gimn. Barcice
            III m. Magdalena Tomasiak - Gimn. Przysietnica
Wyróżnienia: Beata Waligóra - Gołkowice, Ernest Jaworski - Gimn. Pryw. Stary Sącz, Sandra Tokarczyk - Barcice, Magdalena Chruślicka i Katarzyna Kurowska - Gimn. J.Słowackiego - Stary Sącz
 
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Jana Joachima Czecha
            I m. Paulina Konieczny - LO Stary Sącz
            II m. Justyna Biel - LO Stary Sącz
            III m. Anna Wójcik - LO Stary Sącz
Wyróżnienia: Iwona Król, Dominika Piszczek, Ewelina Siedlarz, Kinga Kulasik, Iwona Ogorzały - LO Stary Sącz, Daniel Babik , Mateusz Zwoliński - ZszPG w Starym Sączu
 
Konkurs plastyczny „Jan Joachim Czech - nauczyciel muzyki, kompozytor, literat i jego miasto Stary Sącz”
W kategorii wiekowej kl. I-III
            I m. Kamil Bielak SP Popowice
            II m. Maria Gabryś SP Stary Sącz
            III m. Patryk Kosmydel SP Barcice
W kategorii wiekowej kl. IV-VI
            I m. Agnieszka Myrda SP Stary Sącz
            II m. Alicja Gawlak SP Barcice
            III m. Katarzyna Kania SP Stary Sącz
Wyróżnienia: Kacper Król SP Stary Sącz, Zuzanna Kocoń SP Popowice, Aniela Stelmach SP Gołkowice, Małgorzata Zabrzańska SP Gołkowice, Paulina Jankowska SP Przysietnica, Sabina Jakubowska SP Barcice, Gabriela Wokacz SP Stary Sącz, Kornelia Panajew SP Stary Sącz, Magdalena Sułkowska SP Stary Sącz, Sylwia Lizoń SP Stary Sącz.
Zanotowała Zofia Gierczyk
 
324503