Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

KONKURS RECYTATORSKI PRZEDSZKOLAKÓW

Treść


.
Poeci kochają dzieci - dzieci kochają wiersze
KONKURS RECYTATORSKI PRZEDSZKOLAKÓW
 
    „Tydzień Bibliotek”, „Otwarte Dni Bibliotek” to okazje do poszerzenia różnych form ich działalności w środowisku, organizowanych często we współpracy ze szkołami i przedszkolami, z dziećmi i młodzieżą. Poprzez budzenie zainteresowania książką i czytelnictwem, autorami i bohaterami literackimi, przez obcowanie z żywym słowem poetyckim i prozatorskim - możliwe jest wpływanie na właściwy rozwój młodego człowieka, na kształtowanie jego wyobraźni i wrażliwości.
    W starosądeckiej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej dział czytelnictwa dziecięcego, prowadzony przez p.Jolantę Chruślicką, ma w tym zakresie poważne już doświadczenia i osiągnięcia. Dyrektor Maria Sosin nie ukrywa, że ten dział to jej „oczko w głowie”, preferuje go wyraźnie, jako bazę pracy wychowawczej, jako kuźnię czytelnictwa, w przekonaniu, że jak się połknie bakcyla czytania w dzieciństwie, to pozostanie on już na całe życie. A z jaką korzyścią? - nikogo, zdrowo myślącego, nie trzeba przekonywać.
    14 maja 2013 r. zorganizowany tutaj został Konkurs poezji Juliana Tuwima, autora niezapomnianych i wciąż lubianych wierszy dla dzieci. Wzięły w nim udział dzieci z Przedszkola Gminnego na osiedlu Słonecznym (18 osób z opiekunkami: Ewą Kulig i Kingą Rucińską), z Przedszkola „Stokrotka” (2 osoby z op.Bernadetą Mamala) oraz z Przedszkola nr 7 w Chełmcu (5 osób z op.Wiolettą Gawron).
.

.

I miejsce. Jest się czym cieszyć!
.
    Jury konkursowe, w składzie: Maria Sosin, Jolanta Koszkul i Zofia Gierczyk, miało poważny problem z wyłonieniem zwycięzców, bo wszystkie dzieci zasłużyły na pochwałę, wszystkie się podobały. Nie czuły się stremowane, występowały śmiało, z uśmiechem na twarzy. Recytowały ze zrozumieniem i właściwą dykcją; wcielały się w postacie bohaterów, z poczuciem humoru odtwarzając ich zachowania i śmieszne sytuacje; dobrze też opanowały pamięciowo nawet bardzo długie teksty. Nic więc dziwnego, że nikt z uczestników konkursu nie odszedł z pustymi rękami, wszyscy otrzymali kolorowe upominki książkowe. Bardzo niewielkie były różnice w punktacji , po podsumowaniu wyników okazało się, że tym razem zwycięzcami i odbiorcami pięknych nagród książkowych zostali:
         I m. Aleksander Szarek z Przedszkola w Chełmcu
         II m. Julia Jasińska – Przedszkole Gminne w Starym Sączu
         II m. Tymoteusz Kurzeja - Przedszkole Gminne w Starym Sączu
         III m. Julia Kulig – Przedszkole w Chełmcu
         III m. Emilia Deja – Przedszkole „ Stokrotka” w Starym Sączu.
Wyróżnienia otrzymali reprezentanci Przedszkola Gminnego w Starym Sączu: Milena Kałuzińska, Oliwia Kurzeja, Klaudia Kuziel, Karol Słowik, Alicja Wójcik.
 
    Gratulując wszystkim uczestnikom i dziękując przedszkolom za współpracę, opiekunom i rodzicom za przygotowanie dzieci, p. dyrektor Maria Sosin zaprosiła do kontynuowania podobnych działań. Poinformowała, że od jakiegoś czasu funkcje bibliotek wzrastają w środowiskach, stają się one centrami życia kulturalnego, modernizuje się starsze, jak grzyby po deszczu wyrastają nowe. Dzięki skomputeryzowaniu stają się otwarte dla każdego zainteresowanego czy poszukującego czytelnika. Z ich pomocą wzrasta szansa na odradzanie się czytelnictwa i wspomaganie procesu wychowawczego młodego pokolenia, co w dzisiejszych czasach jest sprawą wielkiej wagi.
    W starosądeckiej Bibliotece obserwuje się wielkie zaangażowanie personelu, wciąż nowe pomysły i chęci, duży wkład pracy organizacyjnej i bardzo dobrą, przyjazną każdemu atmosferę. Pojawia się jednak i poważna bolączka utrudniająca jej szerszą działalność. Stanowi ją ciasnota pomieszczeń, brak warunków do prowadzenia takiego spektrum działań, jakie marzyłoby się tej placówce, choćby w postaci konkursów, spotkań literackich, klubów dyskusyjnych, prelekcji itp. Kolejną potrzebą dla Starego Sącza staje się więc biblioteka na miarę naszych czasów, taka z prawdziwego zdarzenia. Znając prężność organów samorządowych i oświatowych, mamy nadzieję, że i w tej mierze znajdzie się mądre i społecznie korzystne rozwiązanie dla naszego miasta. Oby tylko było jak najszybsze!
Zofia Gierczyk
 
324541