Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

MAJOWE PIELGRZYMOWANIE

Treść


.
MAJOWE PIELGRZYMOWANIE
 
    W dniu 4.05.2013 r. w Roku Wiary spod kościoła parafialnego wyruszyła pielgrzymka autokarowa z członkami Klubu Seniora i Akcji Katolickiej, pod opieką przewodnika duchowego ks.Pawła Pilasa i p.Haliny Borowskiej. W planie mieliśmy odwiedzić Zawadę koło Dębicy, Dębicę, Jodłową, Grybów.
Z modlitwą na ustach wyruszyliśmy w drogę. Jadąc do Zawady zatrzymaliśmy się na cmentarzu w Machowej, gdzie spoczywa Otto Schimek.
Otto Schimek ur. się 5 maja 1925 r. w Wiedniu. Został rozstrzelany 14 listopada 1944 r. za odmowę wykonania wyroku śmierci na polskich cywilach. Był żołnierzem, który w czasie II wojny światowej służył w Wehrmachcie. Wg relacji siostry dawał on wielokrotnie przykłady swojego humanitaryzmu, wyniesionego z przekonań katolickich, gdy wielokrotnie odmawiał uczestnictwa w mordowaniu ludności cywilnej. O losach Schimka opowiada film dokumentalny Casus; Otto Schimek z 1993, który warto obejrzeć.
.

Grupa uczestników w Zawadzie u Matki Boskiej
.

Całun turyński w Dębicy
.
    Następnie odwiedziliśmy piękny kościół z cudownym obrazem Matki Bożej Zawadzkiej. Kustosz sanktuarium ks. Józef Książek przybliżył nam historię Zawady i Cudownego obrazu. Historia głosi, że przed rokiem 1595 znajdowała się tam mała drewniana kapliczka pod wezwaniem Nawiedzenia NMP należąca do Lubzina. Zbudował ją prawdopodobnie Stanisław Ligęza. Ta uboga i mała kapliczka okazała się niewystarczająca na potrzeby ruchu pielgrzymkowego, toteż Achacy Ligęza, powodowany wdzięcznością dla Matki Bożej za cudowne uzdrowienie jego syna Kazimierza, prawie własnym nakładem wybudował kościół w latach 1646-56. Biskup Florian Janowski 31 lipca 1791 r. erygował tam parafię.
Po lekcji historii uczestniczyliśmy we Mszy św. Po mszy przeszliśmy dróżkami różańcowymi i ruszyliśmy w kierunku Dębicy.
W Dębicy mieliśmy możliwość zobaczyć piękny, nowoczesny i wielkich rozmiarów kościół Miłosierdzia Bożego, a w nim całun turyński. Całun Turyński jest najbardziej niezwykłą ze wszystkich relikwii chrześcijaństwa. Najbardziej zdumiewającym jego rysem jest trójwymiarowy portret mężczyzny, który był nim owinięty.
    Kolejnym miejscem, do którego dotarliśmy, była Jodłowa z Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Tam mieliśmy możliwość, dzięki proboszczowi pochodzącemu rodem z Piwnicznej, Zenonowi Tomasiakowi, zwiedzenia starego i nowego kościoła.
Stary drewniany kościół p.w. św.Stanisława bp. został wybudowany w XVII w. Obiekt na trasie szlaku architektury drewnianej woj. podkarpackiego. Jest to barokowa, orientowana świątynia konstrukcji zrębowej, zbudowana z drewna modrzewiowego i jodłowego na podmurówce z kamienia. Wnętrze kościoła pokryte jest polichromią figuralną i ornamentalną z 1932 roku. Ołtarz główny i ołtarze w nawach bocznych kościoła reprezentują styl barokowy. W ołtarzu głównym, w środkowej szafie metalowej ognioodpornej, znajdowała się figurka Dzieciątka Jezus, a nad nią postać św. Stanisława w stroju pontyfikalnym z Piotrowiną.
    W 1997 r. rozpoczęto budowę nowego sanktuarium. Uroczystość konsekracji nowej świątyni rozpoczęła się 13 lipca 2008 r. W uroczystej procesji wniesiono Dzieciątko Jezus ze starego do nowego kościoła. Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus w Jodłowej sięga swymi początkami przełomu XIX i XX wieku. Zapoczątkował je jodłowski proboszcz, gorliwy duszpasterz, wielki patriota i poeta ludowy - ks.Ignacy Ziemba.
Oto, co sam pisze: „Na wiosnę r. 1899 przyjechał do mnie na kilkudniowy pobyt kolega mój z czasów seminaryjnych, ksiądz Józef Wiejawski, kanclerz konsystorza biskupa przemyskiego. Jednego dnia, w czasie tego właśnie pobytu u mnie, pokazał mi małą, okrągłą kapliczkę blaszaną, w której była za szkłem figurka Dzieciątka Jezus, i powiedział, że jest to podobizna słynącego z cudów Dzieciątka w Pradze czeskiej, i że ją zawsze ze sobą nosi, bo doznał już wiele łask od tego Dzieciątka. W tej chwili poczułem w duszy dziwnie wielkie pragnienie posiadania takiej kapliczki, alem się z nim nie zdradził z obawy, by to nie wyglądało na przymówienie się, ażeby mi ją darował. Nie chciałem bowiem pozbawiać go takiego skarbu”. I dalej pisze: „Wkrótce pojechałem do Przemyśla, gdzie Siostry Karmelitanki obdarowały mnie taką kapliczką i koronką do Dzieciątka Jezus”.
    Wracając do Starego Sącza na chwilę zatrzymaliśmy się w Grybowie, gdzie 20 kwietnia 2013 r. kościół parafialny p.w. św.Katarzyny Aleksandryjskiej otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. Uroczystości tej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.
Grybowska świątynia jest ósmą w diecezji tarnowskiej, która nosi tytuł bazyliki mniejszej. Tytuły te noszą również kościoły: w Tarnowie, Limanowej, Nowym Sączu, Bochni, Szczepanowie, Mielcu i Tuchowie.
Po całodziennej, bogatej w duchowe przeżycia pielgrzymce, szczęśliwi i cali wróciliśmy do swoich domów.
Agata Kowalik
 
324428