Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wieści ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu

Treść


.
Wieści ze Szkoły Muzycznej I stopnia
w Starym Sączu
 
    Bieżący rok szkolny wpisuje się w niespełna 3-letnią historię szkoły jako rok niezwykle owocny. Chociaż do szkoły uczęszcza zaledwie 36 uczniów (klasy I-III), to coraz częściej pokazują zdobyte umiejętności na koncertach pozaszkolnych. W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Muzycznej uświetnili swoimi występami 7 imprez, z tego dwa ostatnie koncerty odbyły się poza terenem Starego Sącza.
    21 lutego br, w Stodole „Odnozyna” w Barcicach, odbył się koncert uczniów połączony z kuligiem. Niewielka ilość świeżego puchu, nie pokrzyżowała świetnej zabawy z udziałem zaprzęgów konnych, nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Zanim rozpoczęły się przejażdżki saneczkami ciągniętymi przez parę okazałych koni, młodzi muzycy zaprezentowali przybyłym gościom ciekawy repertuar na skrzypce, fortepian, klarnet, saksofon, gitarę. Wesołe utwory ludowe przeplatały się z utworami znanych kompozytorów: L.van Beethovena, W.A. Mozarta i innych; żartobliwie zinterpretowane utwory - z pełnymi zadumy. Koncert spotkał się ciepłym przyjęciem ze strony zaproszonych gości i oczekiwaniami na kolejne występy w tej nietypowej „Sali koncertowej”.
.

.
    13 marca br. odbył się koncert „Muzyczne przedwiośnie” Przed publicznością licznie zgromadzoną w Pijalni Artystycznej w Piwnicznej Zdroju zaprezentowali się uczniowie Starosądeckiej Szkoły Muzycznej. Tym razem młodzi muzycy, obok indywidualnie wykonywanych utworów na instrumentach: fortepian, klarnet, saksofon, gitara oraz skrzypcach, zaprezentowali się w duetach fortepianowych, skrzypcowych, klarnecistów, przy akompaniamencie nauczycieli: Joanny Ustarbowskiej-Dudki, Zbigniewa Szewczyka, Stanisława Dudki, a także w zespole 8-skrzypaczek grających wraz ze swoim nauczycielem Stanisławem Dudką szlagier: „Usta milczą, dusza śpiewa”. W repertuarze znalazły się ponadto utwory Beethovena, Mozarta, Purcella, Daquina, Lehara, Corelliego i wielu mniej znanych kompozytorów. Koncert prowadziły na przemian panie: Joanna Ustarbowska-Dudka i Olga Bolanowska - nauczycielki ze Szkoły Muzycznej, które niezwykle taktownie podzieliły się z publicznością humorem i żartem muzycznym. W związku z obchodami Roku Chopinowskiego i związaną z tym 200 rocznicą urodzin tego wielkiego kompozytora, w repertuarze znalazły się również akcenty związane z tą wybitną postacią. Najmłodsza uczennica - Alicja Kanik - wykonała utwór F.Chopina Walc a-moll op. Posth, który został przyjęty gromkimi brawami. W świat liryczny wprowadziła nas Iwona Król recytując podniośle utwór „Żelazowa Wola”. Oprócz występów instrumentalnych uczniowie grupy dziecięcej zaśpiewali i zatańczyli dwie piosenki przygotowane przez p.Olgę Bolanowską, a młodzież pod kierunkiem p.Marii Biel wykonała znaną włoską melodię. Koncert spotkał się z gorącym przyjęciem widowni i zasłużonymi, gromkimi brawami. Sukcesy młodych muzyków są nie tylko dla nich samych satysfakcją, ale są także nagrodą dla ich nauczycieli, bez inicjatywy których przedsięwzięcia koncertowe nie powiodłyby się.
    Do końca czerwca br, odbędzie się z pewnością kilka koncertów, na które serdecznie zapraszamy. Najbliższy zaplanowany jest na kwiecień; uświetni imprezę charytatywną organizowaną w Barcicach, połączoną ze zbiórką funduszy na ratowanie chorych dzieci w naszej gminie.
Ami
238934