Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rocznica katyńska w Starym Sączu

Treść


.
ROCZNICA KATYŃSKA W STARYM SĄCZU
 
    „Któż krople policzy kielicha goryczy, któryśmy aż do dna spełnili?” - słowa z wiersza Konstantego Gaszyńskiego będą mottem pamiątkowej tablicy, która zostanie uroczyście odsłonięta 23 kwietnia 2010 r. na budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Starym Sączu.
    Przypadająca w kwietniu 2010 roku 70. rocznica bestialskiego mordu w Katyniu zostanie przez społeczność szkolną, zaproszonych gości i mieszkańców Starego Sącza uczczona uroczystością patriotyczną zorganizowaną dla upamiętnienia ofiar Katynia i Charkowa - uczniów i absolwentów przedwojennego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Starym Sączu.
    Zespół Szkół Zawodowych im. W. Orkana w Starym Sączu, szkoła o 107 - letniej tradycji to spadkobierca wspaniałego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego, które powstało w 1903 roku, jako zakład kształcenia nauczycieli.
    Historia wszakże postawiła absolwentów Seminarium w 1939 roku przed tragicznym wyborem. Zostali wcieleni do armii jako oficerowie i podoficerowie rezerwy, a 23 z nich znalazło swój los nie za katedrą, nie przy tablicy z kredą w ręku, lecz w piachach Katynia i Charkowa.
   Tragiczny los absolwentów Seminarium, przez kilkadziesiąt lat owiany bolesną tajemnicą, w tym roku znajdzie finał w postaci hołdu, jaki oddadzą im współczesne pokolenia rodaków.
    Inicjatywa wmurowania tablicy zrodziła się w grudniu 2009 roku w związku ze spotkaniem części uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z autorem książki „Nowosądecka Lista Katyńska” Jerzym Gizą. Inicjatorem spotkania był Jan Ruchała, absolwent i nauczyciel tej szkoły, a uczestniczyła w nim młodzież klas, które języka polskiego uczy autorka niniejszego tekstu. Ona też, przygotowując się do spotkania z Jerzym Gizą, wystąpiła z inicjatywą ufundowania przez szkołę wspomnianej tablicy i zorganizowania uroczystości. Dyrektor szkoły Bogumiła Hybel przyjęła pomysł z entuzjazmem, angażując się w prace przygotowawcze, tym bardziej mocno, że sama jest absolwentką Liceum Pedagogicznego, mieszczącego się kiedyś w murach Zespołu Szkół.
    Istotą tej uroczystości ma być hołd oddany pamięci absolwentów Seminarium Nauczycielskiego Męskiego, ale przy tej okazji także wyrazistą manifestacją patriotycznych tradycji, jakie szkoła kultywuje, wpajając uczniom przekonanie, że patriotyzm w czasach pokoju to pamięć  o własnej historii, co dla młodego pokolenia powinno być wartością najwyższą. Zaangażowanie uczniów w kwietniowe obchody rocznicy mordu katyńskiego jest najlepszą praktyczną szkołą miłości do Ojczyzny.
    Katyń to nie tylko miejsce, gdzie zginęli polscy oficerowie. Katyń to także symbol sytuacji, w której dokonuje się manipulacji historią. Katyń to przestroga dla współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków. Jeśli pozwolimy sobie na zapomnienie; jeśli nie ocalimy z historii tego, co świadczy o naszej tożsamości narodowej, także i współczesne wypadki i wydarzenia mogą komuś posłużyć w przyszłości do podobnych, jak w przypadku Katynia, manipulacji i przekłamań.
    Ofiary Katynia „mówią” do nas. Do niedawna „milczały” - wołając jednocześnie o pamięć. Usłyszeliśmy ten głos, czego dowodem ma być tablica z 23 imionami, nazwiskami i stopniami wojskowymi absolwentów Seminarium Nauczycielskiego Męskiego.
Małgorzata Piluch
 
          Lista „katyńczyków”, zamordowanych w Katyniu i Charkowie
               absolwentów Seminarium Nauczycielskiego Męskiego:
 
  1. Kapitan Bolesław Antoń                       (ur. Nowy Sącz)
  2. Podporucznik Władysław Bednarek     (ur. Michalczowa)
  3. Porucznik Tadeusz Bernacki                (ur. Stary Sącz)
  4. Podporucznik Jan Bieszczad                (ur. Kraków)
  5. Podporucznik Stanisław Cichecki         (ur. Słomka, k/Limanowej)
  6. Kapitan Stanisław Cycoń                     (ur. Stary Sącz)
  7. Porucznik Karol Dobrzański de Demkowicz (ur. Nowy Sącz)
  8. Podporucznik Adolf Dzwonek              (ur. Ostrawa)
  9. Kapitan Stanisław Grondalski              (ur. Nowy Sącz)
10. Kapitan Michał Goerz                          (ur. Radajowice)
11. Kapitan Stefan Halski                          (ur. Żywiec)
12. Podporucznik Józef Jaroń                   (ur. Ruska Wieś)
13. Porucznik Henryk Jarończyk               (ur. Chomranice)
14. Kapitan Józef Kapała                          (ur. Piwniczna lub Wierchomla)
15. Kapitan Józef Kędzierski                     (ur. Nowy Sącz)
16. Podporucznik Tadeusz Kurzeja           (ur. Nowy Sącz)
17. Pułkownik Ludwik Pawlikowski             (ur. Stary Sącz)
18. Major Edward Reguła                         (ur. Kozy k/Bielska)
19. Porucznik Jan Skoczeń                       (ur. Stary Sącz)
20. Podporucznik Jan Szajnowski             (ur. Nowy Sącz)
21. Kapitan Jan Szewczyk                        (ur. Miłkowa)
22. Kapitan Zygmunt Tymański                (ur. Muszyna)
23. Kapitan Wojciech Znamirowski           (ur. Stary Sącz)

238923