Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Październik - kalendarium

Treść


.
Październik - miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej
Różaniec, znany od czasów średniowiecza, jako Psałterz Najświętszej Maryi Panny, to modlitwa do Jezusa za pośrednictwem Maryi. Uważana jest za jedną z najtrudniejszych, z powodu pozornej monotonii spowodowanej wielokrotnym powtarzaniem „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut - warto jednak pamiętać, że jest to jedyne 25 minut z 1440, które otrzymujemy od Boga każdego dnia.
Jan Paweł II w 25. roku swojego pontyfikatu poświęcił Różańcowi Świętemu List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae” i ustanowił nowe tajemnice różańcowe - Tajemnice Światła.
Różaniec podzielony jest na cztery części, z których każda składa się z pięciu tajemnic: radosnych, bolesnych, chwalebnych i światła. Poszczególne tajemnice rozważają cnoty Matki Bożej i jej działalność, w oparciu o Ewangelie.
W tej modlitwie tkwi wielka siła - za odmówienie w całości (i bez przerwy) przynajmniej jednej części różańca (pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu - połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami - można uzyskać odpust zupełny. Wierni, którzy modlą się poza tymi miejscami lub wspólnotami, mogą zyskać odpust cząstkowy.
 
14 października - Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która została powołana do życia 14 października 1773 roku. To święto wszystkich pracowników edukacji, którego początki sięgają 1957 roku. Wtedy obchodzone było po prostu jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku, na mocy ustawy - Karta Nauczyciela, obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej.
 
22 października - wspomnienie bł.Jana Pawła II
Po raz trzeci 22 października Kościół w Polsce obchodził będzie liturgiczne wspomnienie bł.Jana Pawła II. Właśnie tego dnia przypada rocznica inauguracji jego pontyfikatu. To wspomnienie obowiązkowe dla diecezji Rzymu oraz wszystkich diecezji w Polsce, choć oficjalny kult bł.Jana Pawła II rozszerza się także na inne kraje.
Oprac. Kinga Bednarczyk
 
310706