Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Starego Sącza

Treść


.
II OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
 
    II Turniej Szachowy został rozegrany w dniu 25 sierpnia 2013 r. w starosądeckim Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari. Organizacją i koordynacją jego przebiegu zajął się mistrz szachowy, Mieczysław Guc, wespół z Urzędem Miasta i Gminy oraz Centrum Kultury i Sztuki. W rozpoczęciu i zakończeniu turnieju uczestniczył, wręczając puchary i nagrodę, burmistrz Jacek Lelek. O przebiegu rozgrywek sprawozdawczo informuje jego organizator.
 
W II Turnieju wzięło udział 20 zawodników, ukończyło go 19. Statystyka przedstawia to następująco:
MLK Myślenice - 1, TS Wisła Kraków - 1, GK Kornuty Gorlice - 3,
MKS Sandecja Nowy Sącz - 7, Stary Sącz - 2, LZS Krynica - 3,
 Lks Płomień Limanowa - 2.
 
    Z powodu mniejszej liczby zawodników dokonano zmiany regulaminu, turniej odbywał się w systemie „ szwajcarskim” na dystansie 9 rund, po 20 minut na zawodnika. Sędziował Piotr Kretowicz, sędzia I klasy państwowej. Pierwsze 10 miejsc zajęli:
 
    I  -    Damian Kudas, Myslenice
   II  -    Grzegorz Słabek, TS Wisła Kraków
 III  -    Maciej Bajorek, Kornuty Gorlice
 IV  -   Marek Sukiennik, Sandecja
   V  -   Marcin Olesiak, Sandecja
 VI  -   Piotr Kretowicz, Kornuty Gorlice
 VII  -   Miłosz Dusza, Sandecja
VIII  -   Marek Michalik, Sandecja
 IX  -    Mieczysław Guc, Stary Sącz
 X  -    Janusz Szumski, Sandecja Nowy Sącz
 
    Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz kobieta i najlepszy zawodnik z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz otrzymali puchary ufundowane przez burmistrza Jacka Lelka. Ponadto sześciu najlepszym zawodnikom zostały przyznane nagrody pieniężne. W tym miejscu pragnę podziękować sponsorom, którymi byli: Stanisław Ciapala, Andrzej Zych, prezes Parku M, Janusz Szumski, Karol Prusak, Karol Hopek, Bogusław Łatka oraz firma Mik Pol. Najlepszy junior, Dawid Lelito z Sandecji otrzymał nagrodę rzeczową.
    Podziękowanie kieruję do p. Ryszarda Kumora za wykonanie pięknych dyplomów zdobionych herbem Starego Sącza, oraz do p.Justyny Liszowskiej z Centrum Kultury za techniczną pomoc.
.

.
    Turniej przebiegał sprawnie, w miłej, sportowej atmosferze, zawiodła jednak mała ilość zawodników, szczególnie mieszkańców Starego Sącza. Od pół roku prowadzę zajęcia szachowe z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, mam nadzieję, że w przyszłym roku zasilą już kadrę zawodników turnieju.
    W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę na wyjątkowe walory tej królewskiej gry, która nie tylko rozwija kulturę umysłową i logikę myślenia, ale daje też podstawy strategii w praktycznym działaniu, np. w prowadzeniu firm, ucząc umiejętności przewidywania i podejmowania decyzji, w oparciu o dogłębną analizę pozycji.
    Podziękowanie składam panu burmistrzowi Jackowi Lelkowi za cenną inicjatywę, zaangażowanie i wkład w organizację, drugiego już w naszym mieście, turnieju szachowego.
Mieczysław Guc.
 
 
 
322508