Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rok 2013 - Rokiem Jana Joachima Czecha w Starym Sączu

Treść


.

.
ROK 2013
ROKIEM JANA JOACHIMA CZECHA
W STARYM SĄCZU
 
    Harmonogram obchodów jubileuszowych, zamieszczony w kwietniowym numerze gazetki parafialnej, uległ pewnej zmianie wskutek nowej inicjatywy i wsparcia finansowego burmistrza Starego Sącza, Jacka Lelka, oraz starań poczynionych przez Komitet Organizacyjny Jubileuszu. W efekcie tego mieliśmy, zamiast dwu, trzy ważne wydarzenia artystyczne w miesiącach wakacyjnych, poświęcone sławnemu Starosądeczaninowi. Złożyły się na nie: koncert zespołu kameralnego Camerata, widowisko zatytułowane: „ Jaśkowa śpiewka ostanie…” oraz uroczysta Msza św. w kościele przyklasztornym, oparta na kompozycji religijnej Jana Joachima Czecha: Msza B-dur „O Święta Kingo”. O każdym z tych przedsięwzięć krótka informacja:
 
CAMERATA DI CRACOVIA
 
    To 16-osobowy zespół kameralny muzyków z krakowskiego środowiska artystycznego, głównie absolwentów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, kształcących się u wybitnych muzyków kręgu kultury europejskiej. Ich orkiestra pracuje pod kierunkiem znakomitych krakowskich dyrygentów, oprócz koncertów krajowych występowali też na północy i południu Francji. Do Starego Sącza przybyli z bardzo ambitnym programem, prezentując kompozycje tak znanych kompozytorów, jak: J.S.Bach, A.Vivaldi, W.A.Mozart, J.F. Haendel, H. M. Górecki, N. Fiorenza, F. Sporniak. Dla uczczenia Jana Joachima Czecha występ rozpoczęli i zakończyli dwoma kompozycjami starosądeckiego Jubilata: „Marsz D” i „Moja polka francuska”.
    Uroczysty koncert zespołu Camerata di Cracovia zorganizowany, w ramach obchodów Roku Jana Joachima Czecha, przez Burmistrza Starego Sącza, pod honorowym patronatem Matki Ksieni Klasztoru Sióstr Klarysek, s.M.Teresy Izworskiej, odbył się 16 czerwca o godz. 19.00 w kościele przyklasztornym p.w. Trójcy Świętej. Uczestniczyli w nim licznie przybyli goście i mieszkańcy miasta. Wśród zgromadzonych znaleźli się członkowie rodziny J.J.Czecha, z córką Zofią i synem Ludwikiem na czele, oraz reprezentujący władze samorządowe burmistrzowie: Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, a Radę Miasta: Ewa Zielińska i Marian Lis. W roli konferansjerów wystąpili państwo: Anna Górz i Wojciech Lasek.
.

.
    Koncert został doceniony i bardzo dobrze przyjęty przez starosądeczan, nie tylko dzięki walorom muzyki i wykonawstwa, ale również dlatego, że wśród występujących artystów popis umiejętności i utalentowania dał młody flecista, nasz rodak – Kacper Dąbrowski – syn p. Stanisława, dyrygenta chóru i orkiestry starosądeckiej. ( niedaleko pada jabłko od jabłoni?). I tata i syn otrzymali gromkie brawa, i podziękowania.
    Po koncercie zabrał głos, poproszony o wystąpienie, p.Ludwik Czech, wyraźnie wzruszony i wdzięczny za dowody pamięci o ojcu, wspominający wydarzenia z przeszłości bardzo sugestywnie i z poczuciem humoru.
    Zakończyła uroczystość p. Jolanta Młodkowska-Czech, pełniąca funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 125. Rocznicy urodzin Jana Joachima Czecha. W serdecznych słowach podziękowała pomysłodawcom i inicjatorom, wykonawcom i organizatorom pięknego koncertu, a także wszystkim uczestnikom i słuchaczom. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do Sióstr Klarysek, dedykując koncert Matce Ksieni - s.Teresie Izworskiej - z prośbą o modlitwę w intencjach wszystkich potrzebujących wsparcia i pomocy w codziennym życiu oraz w ważnych poczynaniach i wyborach
 
WIDOWISKO PLENEROWE:
„JAŚKOWA ŚPIEWKA OSTANIE…”
 
    Zaprezentowano 22.VIII 2013 r. w ogródku Galerii pod Gniazdem, specjalnie z okazji 125. rocznicy urodzin i w hołdzie wybitnemu Starosądeczaninowi. Za kanwę inscenizacyjną posłużyły tu wybrane fragmenty sztuki Jana Joachima Czecha, zatytułowanej: „Skarby”(z 1933r.) obrazujące ludową obrzędowość dożynkową. Adaptacji scenicznej tekstu, opracowania scenariusza i przygotowania programu artystycznego podjęły się panie: Aleksandra Skoczeń i Jolanta Koszkul.
    Organizatorami całego przedsięwzięcia, w które zaangażowało się blisko 100 osób, byli: Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, Placówka Wsparcia Dziennego oraz Środowiskowy Hufiec Pracy. Na scenie wystąpiło ok. 60 wykonawców z wymienionych trzech placówek, a dodatkowo, gościnnie, pięknie prezentujący się zespół „Małe Łącko”, z ludowymi przyśpiewkami i tańcami. Jednym z ważnych celów była integracja osób niepełnosprawnych z dziećmi i młodzieżą pełnosprawną; w tym przypadku można mówić o pełnym sukcesie wychowawczym; udało się wszystko na medal. Stronę muzyczną opracował p. Krzysztof Szewczyk z PMDK, jako główny wokalista wystąpił niezawodny Adaś Baran, talentem aktorskim błysnął, wcielając się w rolę Żyda, reprezentujący Środowiskowy Hufiec Pracy w Starym Sączu rewelacyjny Łukasz Wnęk…. Konferansjerkę, jak zwykle z dużym zaangażowaniem emocjonalnym, swobodnie i z poczuciem humoru, prowadzili państwo: Anna Górz i Wojciech Lasek. Przybliżali w niej sylwetkę Jana Joachima Czecha, wypełniali przerwy ciekawymi informacjami. Tradycyjnie już, występom „Gniazda” towarzyszyły zaprzyjaźnione z nim, ofiarne i bardzo uczynne panie z Kola Gospodyń Wiejskich w Popowicach, przygotowujące dla wszystkich uczestników imprezy wspaniały poczęstunek domowej kuchni, obfitujący w przysmaki sztuki kulinarnej.
.

.
    Dopisali widzowie, ledwie wszystkich pomieścił ogródek Galerii. Znaleźli się wśród nich członkowie rodziny Jubilata, na czele z siostrą, p.Zofią Czech-Moszycką, przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Starego Sącza, Jackiem Lelkiem i zastępcą - Kazimierzem Gizickim; p.Ewa Zielińska i p.Marian Lis reprezentujący Radę Miejską. Widowisko bardzo się podobało, wszystkich aktorów nagrodzono gorącymi brawami. Prezesująca Stowarzyszeniu „Gniazdo” p.Zofia Wcisło podziękowała serdecznie zespołowi „Małe Łącko” za włączenie się do programu, uatrakcyjnienie go i ubogacenie pięknym występem.
    Podsumowując uroczystość, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszowych, p.Jolanta Młodkowska-Czech, słowa wdzięczności skierowała pod adresem burmistrza Jacka Lelka, dziękując za inicjatywę obchodów i każde świadczone dobro. Podziękowanie złożyła wszystkim współpracującym przy stworzeniu wspaniałego widowiska, za wniesiony wkład pracy i serca; również rodzicom i gościom za uczestnictwo, a w szczególności Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Popowicach za ich bezinteresowne zaangażowanie i ofiarność.
 
MSZA ŚWIĘTA W DNIU URODZIN JANA JOACHIMA CZECHA
- 29 SIERPNIA 2013 r.
 
    W 125. rocznicę urodzin cenionego Starosądeczanina, w kościele klasztornym p.w.Świętej Trójcy miała miejsce podniosła uroczystość gromadząca na modlitwie członków rodziny Czechów, wśród nich najbliższych: córkę Zofię i syna Ludwika; przedstawicieli władz samorządowych z burmistrzem Jackiem Lelkiem na czele oraz licznie przybyłych mieszkańców miasta i okolicy. O godz. 18. rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji Jubilata, koncelebrowana przez księży: prałata Alfreda Kurka i pułkownika Augustyna Dzięgla, pod przewodnictwem proboszcza parafii św. Elżbiety ,ks. prałata Marka Tabora.
    Podniosły charakter i artystyczną oprawę nadało nabożeństwu uwznioślenie tekstów liturgicznych muzyką i śpiewem odpowiednio dobranych fragmentów „Mszy B-dur. Santa Kinga” skomponowanej przez Jana Joachima Czecha, a wykonanych przez Chór Parafialny oraz Starosądecką Orkiestrę Dętą pod dyr.Stanisława Dąbrowskiego.
.

.
    Pogłębieniu duchowości, a zarazem podkreśleniu zasług starosądeckiego kompozytora, służyła również homilia głoszona przez ks.prałata Marka Tabora. W przeddzień jubileuszowej uroczystości Kościół czcił świętego Augustyna i właśnie jedną z myśli tego Świętego Ks.Kaznodzieja obrał za motto rozważań oraz materiał do refleksji. Kim był Aureliusz Augustyn z Hippony? To wczesnochrześcijański filozof i teolog, bardzo starannie wykształcony, Ojciec i doktor Kościoła, nauczyciel życia. Autor maksym i pouczeń nigdy nie tracących aktualności, jak na przykład te:
            Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością. Jaka miłość, taki człowiek.
            Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.
            To, co chcesz rozpalić w innych, musi płonąć w tobie.
            My istniejemy, ponieważ Bóg jest dobry.
 
Dla św.Augustyna największym miernikiem człowieczeństwa i wyznacznikiem wartości była mądrość; wzywał współczesnych sobie i zostawił potomnym nakaz: „Sapere aude!” (Ośmiel się być mądrym!.) I ta właśnie myśl stała się zaczynem rozważań homilijnych ks. prałata Marka Tabora.
    Pochylając się, z wielkim uznaniem, nad dorobkiem kompozytorskim i całokształtem twórczego życia Jana Joachima Czecha, przekonany o jego „ mądrości muzykowania” i tworzenia, ks.Kaznodzieja przywołał słowa św.Augustyna:
    Sapientia ars vivendi putanda est. (Mądrość należy uważać za sztukę życia.)
    Sapientia perfectum bonum est mentis humanae.(Mądrość - to najważniejsza doskonałość duszy ludzkiej.)
Jak żyć, by ją posiąść? Czym jest mądrość? - padały homilijne pytania poddawane refleksji. Odpowiedzi można było mnożyć, najważniejsze jednak wskazywały, że to prowadzenie dobrego i bogobojnego życia oraz właściwe podejście do doczesności decyduje o wszystkim. To stała troska o to, żeby nic nie działo się bez sensu i bez przyczyny i żeby wszystko do czegoś służyło i z czegoś wynikało, żeby służyło dobru i było miłe Bogu. To po prostu stałe wybieranie tego, co ważne, a niekoniecznie co pilne, i ciągłe pamiętanie, że to czyny wyznaczają wartość człowieka, przekonywał ks.Kaznodzieja. Mądrości życia potrzeba nam wszystkim, piękny jej przykład dawał kompozytor i poeta Jan Joachim Czech realizujący swoje zadanie życiowe niezwykle pracowicie i odpowiedzialnie, służąc Bogu, rodzinie, Ojczyźnie i ludziom.
    Jako twórca i kompozytor wyrażał siebie i dawał świadectwo wartościom. Tworzył celowo, sensownie, z pasją i oddaniem. Głęboko czując ducha Bożego i liturgię, pozostawił bogatą spuściznę religijną, skomponował m. In. 18 mszy, liczne pieśni, liryki, hymny, kolędy i suity, a także tworzył sztuki sceniczne.
    Jako patriota uczył narodowej historii i szukał okazji, by krzewić patriotyzm; wszczepiał miłość do ziemi rodzinnej i szacunek dla przodków.
    Jako starosądeczanin, osadzony mocno na tym terenie, organizował życie kulturalne Starego Sącza, tworzył na konkretny użytek, dla tutejszych zespołów, szkół, uczniów i dorosłych. Promował swoją małą Ojczyznę, to, co tutaj, czym żył i co ukochał. Komponował i tworzył budując więzi, kształtując świadomość społeczną i wartości. Zapracował i zasłużył na pamięć i wdzięczność, udowadniając, że warto dawać z siebie wszystko.
    Kończąc homilię Ksiądz Kaznodzieja powiedział;
    Tym nabożeństwem dajemy również wyraz wdzięczności za to, że w tym miejscu żył i tworzył Jan Joachim Czech, dając wzór pracowitości i mądrości, że pozostawił imponującą spuściznę . Panu Bogu niech będą dzięki za to, że jako kompozytor, poeta, nauczyciel, Polak, a także ojciec rodziny - chciał i umiał starać się żyć mądrze, przekonując, że i my musimy uczyć się tej sztuki życia w różnych dziedzinach, przede wszystkim zaś zgłębiać aspekt duchowej mądrości i głębi.
    W imieniu rodziny i organizatorów Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za udział w nabożeństwie i uświetnienie uroczystości, za wspólną modlitwę, głębokie przeżycia i dowody pamięci.
Zanotowała Zofia Gierczyk
 
322689