Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wszędzie - gdziekolwiek rzuci ich los, rozsławiają Stary Sącz

Treść


.
WSZĘDZIE - GDZIEKOLWIEK RZUCI ICH LOS
ROZSŁAWIAJĄ STARY SĄCZ
 
    Nasi rodacy, rozsiani po Polsce i świecie, pozostają wierni swoim korzeniom; szkoda tylko, że nie spróbowali dotąd „skrzyknąć się”, powołując np. „ Klub Starosądeczan”. Mogliby wtedy organizować spotkania, dzielić się osiągnięciami, odwiedzać rodzinne strony, pomagać sobie i zacieśniać kontakty międzyludzkie. Mogliby wydawać biuletyn, dodawać splendoru swojemu miastu i Sądecczyźnie, przysparzać nam wszystkim dumy i współtworzyć historię Starego Sącza. Jeszcze nie jest stracony czas, mogą włączyć się w tę działalność nie tylko oni sami, ale i ich bliscy; chętnie upowszechnialibyśmy informacje o losach zasłużonych starosądeczan.
    Uwiarygodnieniem tych obietnic będzie przedstawienie sylwetki pierwszego z nich, od wielu lat mieszkańca Olsztyna, który bez oporów zgodził się zaistnieć w naszej gazetce, chętnie dzieli się informacjami o swojej posłudze i dorobku twórczym, i pozwala się „odkryć” nam wszystkim. Tą osobą jest rozmiłowany w rodzinnych stronach i często tu wracający:
 
KSIĄDZ DOKTOR JACEK ZIELIŃSKI
 
Zadając pytanie - Czym dla Księdza jest Stary Sącz? - otrzymałam niemal filozoficzną odpowiedź, jednoznaczną w wymowie, a jednak zmuszającą do głębszych przemyśleń i zastanowień:
    - Stary Sącz to ojczyzna i ojcowizna, i jedyne miejsce na ziemi, gdzie można oddychać Polską, więc trudno dodać więcej. Tu się urodziłem, tu przyjeżdżam, by wrócić do swojej roboty i mówić innym, że na „połedniu” jest najlepiej. Aha, i tutaj miałem moje prymicje. Na koniec - mam nadzieję, że to od górali wyjdzie przykład mądrego życia i rozsądku wiary i że na psy nie zejdą…
 
    Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, doktor nauk prawnych, sędzia diecezjalny w tym mieście, wykładowca; duszpastersko - kapelan nauczycieli Archidiecezji Warmińskiej; pełnomocnik arcybiskupa do spraw osób konsekrowanych - to właśnie nasz rodak, i nasza duma: ksiądz dr Jacek Zieliński.
.

.
     Urodził się 27.VII 1958 r. w Starym Sączu; Liceum Ogólnokształcące ukończył w Kętrzynie i od 1977 r. studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 r. i przez 4 lata pełnił posługę wikariuszowską w parafii p.w. św.Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu. Następnie podjął studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Wydziale Prawa i Prawa Kanonicznego, kończące się po 4 latach obroną pracy z teologii moralnej i uzyskaniem tytułu prawnika. Od roku 1998 pracował, jako notariusz w Kurii Metropolitalnej w Olsztynie, prowadził też wykłady. W międzyczasie kontynuował naukę w studium kanonistyczno-spcteologiczno-pastoralnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w 2001 r. obronił doktorat rozprawą na temat; „Istotne obowiązki małżeńskie w świadomości chrześcijan rozwiedzionych, na przykładzie wybranych parafii Archidiecezji Warmińskiej.”
    Ksiądz doktor Jacek Zieliński prowadził wykłady m.in. w Wyższym Warmińskim Studium Katechetycznym w Gietrzwałdzie, w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej , w Seminarium Duchownym, w WSP w Olsztynie w Instytucie Prawa i Administracji, w Uniwersytecie w Bari oraz w różnych wyższych szkołach w Józefowie, Mińsku Mazowieckim, w Ełku, Giżycku, OWSJiZ w Olsztynie Jest założycielem Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie św.Alberta w Olsztynie. Wykłada filozofię prawa, prawoznawstwo, etykę urzędniczą, prawniczą, socjologię prawa. Bierze udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, należy do kilku towarzystw naukowych, publikuje artykuły.
    Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa, w której pracuje, jako adiunkt, prowadzi główne kierunki badawcze w takich dziedzinach jak:
     - Zagadnienia interpretacyjne prawa w kontekście wspólnoty europejskiej.
     - Problemy analogii w różnych systemach prawnych.
     - Problemy interakcyjności prawa i etyki.
     - Przemiany filozofii prawa na tle przemian politycznych
     - Zagadnienia szczegółowe etyki w kontekście przemian kulturowych.
Pracownicy tej Katedry publikują artykuły w periodykach o profilu odpowiadającym podejmowanej tematyce, a także w pracach zbiorowych.
Ksiądz dr Jacek Zieliński udostępnił nam teksty bardzo znaczącej części swego dorobku naukowo-badawczego, przesłał drogą komputerową około 20 obszernych prac, pozwalając korzystać z nich (rozmówczyni reprezentującej gazetkę parafialną) według potrzeb i własnego uznania. O tym, jakiej wagi są to materiały i o jakim charakterze, świadczą już same tytuły artykułów, których kilka, dla przykładu i orientacji czytelników, podajemy:
      - „Ekonomia w dobie globalizacji a etyczna zasada sprawiedliwości”
      - „Działalność resocjalizacyjna OHP”
      - „Dyskurs etyczny w świecie cyfrowym”
      - „Konsensualna niezgoda na prawdę”
      - „Mit społeczeństwa heterogenicznego”
      - „Pometafizyczna sprawiedliwość”
      - „Relatywizm w krajobrazie pometafizycznym”
      - „Relewantność życia i jego praw”
      - „Rodzina wobec współczesnych przewartościowań cywilizacyjnych”
 
    Dla nas to radość i duma móc gościć na łamach pisma tak cenionego i wybitnego starosądeczanina. Tym milsze to zadanie, że wielkość człowieka mierzy się jego skromnością, zwyczajnością i pokorą, a tymi właśnie cechami odznacza się Ksiądz Jacek Zieliński - teolog, naukowiec, prawnik i erudyta, poruszający się z łatwością w dziedzinach filozofii, etyki, ekonomii i socjologii - na co dzień, w kontaktach międzyludzkich pozostający otwartym, wrażliwym i serdecznym człowiekiem.
    Operując z łatwością terminologią naukową, włada też doskonale piękną polszczyzną i potrafi mocno oddziaływać słowem. Podczas peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, zachwycił starosądeczan piękną homilią, wygłoszoną podczas nabożeństwa odprawianego przez księży rodaków o północy, w kościele parafialnym p.w. św.Elżbiety Węgierskiej.
    Pomimo poważnych problemów ze zdrowiem, zdumiewa niezwykłą pracowitością i żywotnością, emanuje optymizmem i radością życia.
    Do podziękowań za „obecność” gazetową, udostępnione materiały, podzielenie się sobą i wierność Staremu Sączowi dołączamy wyrazy szczerego uznania oraz życzenia wielu Bożych łask, zdrowia i dalszych sukcesów na niwie duszpastersko-naukowej. Szczęść Boże Księdzu Rodakowi również i w częstych powrotach do rodzinnego miasta! W imieniu wielu i z podziękowaniem
Zofia Gierczyk
 
123927