Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Pprzygotowania do nadania imienia ZSP w Starym Sączu

Treść


.
Ks. Józef Tischner
- góralska tożsamość, głęboka religijność i filozofia
czyli o przygotowaniach do nadania imienia
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu
 
    Patron to osoba obdarzana wielkim szacunkiem, to symbol szkoły pozwalający się identyfikować szkolnej społeczności, wyróżniający ją w środowisku lokalnym oraz nadający tożsamość i prestiż. Obdarzona autorytetem musi być ona wiarygodna i dialogiczna, czyli dawać możliwość kontaktu wychowankom z patronem szkoły na płaszczyźnie kulturowej oraz moralnej.
    Połączony ze znanych trzech starosądeckich szkół w jeden Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczął poszukiwania patrona, zakończone wyborem (spośród kilku zaproponowanych kandydatów) ks. prof. Józefa Tischnera, jako wielkiego człowieka związanego z Sądecczyzną. 
    Pozytywne odpowiedzi na listy o przyjęcie w poczet Szkół Tischnerowskich i uchwała podjęta na XXXI Sesji Rady Powiatu Starostwa Nowosądeckiego w sprawie nadania szkole imienia pozwoliły na rozpoczęcie przygotowań do głównej uroczystości, która odbędzie się 26 marca 2014 r.
    Ks. Józef Tischner wielokrotnie podkreślał, że najpierw jest człowiekiem, filozofem, a dopiero później księdzem, zwracając tym samym uwagę na godność i prawo wyboru człowieka, który największe trudności ma z „nadmiarem wolności”. Mądrość, uczciwość i pokora to jedne z wielu zalet przyszłego patrona. Poznawanie sylwetki niezwykłego człowieka urodzonego i związanego ze Starym Sączem, wcielanie w życie jego poglądów uwrażliwi młodych ludzi na świadomość własnych korzeni i znaczenia tradycji oraz historii narodu polskiego.
    W ramach zaplanowanych działań przygotowujących społeczność uczniowska poznawała biografię i twórczość wielkiego filozofa, bierze udział w licznych konkursach, m.in. na nowe logo szkoły, plastycznym pt. „Serce w uśmiechu – ks. prof. Józef Tischner”, fotograficznym: „Miejsca związane z ks. prof. Józefem Tischnerem”, czy turnieju międzyklasowym z wiedzy o życiu i znajomości wybranych tekstów pt. „Ks. prof. Józef Tischner i jego krajobrazy…”. Wizyta wszystkich klas w Muzeum Regionalnym w starosądeckim grodzie, dzięki życzliwości jego dyrektora pana Andrzeja Długosza, umożliwiła poznawanie kolejnych faktów i materiałów upamiętniających życiorys i bogaty dorobek naukowy przyszłego patrona. Młodzież obejrzy także film „Tischner - życie w opowieściach”, a także spotka się z przyjacielem i biografem filozofa - panem Wojciechem Bonowiczem.
    Dnia 22 stycznia 2014 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z Dyrekcją i nauczycielami byli na wycieczce w Łopusznej. Uczniowie złożyli kwiaty na grobie Księdza Profesora oraz zwiedzili Dom Pamięci - tzw. Tischnerówkę. Pan Kazimierz Tischner (Ojciec Rodziny Szkół Tischnerowskich i najmłodszy brat przyszłego patrona szkoły) w ciepłej, anegdotycznej formie opowiadał o starszym bracie i o kontynuacji zadań wielkiego górala świadomego swej tożsamości i znaczenia kultury tradycyjnej w życiu jednostki i narodu.
    Nadanie imienia to niezwykłe wydarzenie dla społeczności szkolnej i wymaga dużych nakładów pracy. Trud pomocy podjęli m.in.: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, rodzice i środowisko lokalne. Realizacja zadań i punktów ceremoniału obowiązującego podczas takiej uroczystości wiąże się także z zaangażowaniem Rady Pedagogicznej, wspierającej swych wychowanków przygotowujących się do tego wyjątkowego wydarzenia.
    Przyjęcie imienia Księdza Profesora Józefa Tischnera przez szkoły wchodzące od trzech lat w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych stwarza możliwości oparcia działań wychowawczych na wartościach potwierdzanych życiem i działalnością przyszłego patrona, broniącego zawsze godności, wolności człowieka i trwającego przy tradycji kojarzonej z kulturą narodową i lokalną. Pozwoli także młodzieży budować bliższe więzi i relacje ze swoją „małą ojczyzną”. Uczniowie będą kontynuować tradycje Szkół Tischnerowskich, przygotowując się w trakcie nauki do wykonywania zawodu i pełnienia różnych ról społecznych.
Nauczyciele ZSP
 
124035